CO Bydgoszcz – 10 lat minęło…

10 lat minęło…

admin
30 grudnia 2013
Komentowanie nie jest możliwe

W 2003r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy otwarto pierwszą w Polsce pracownię PET/CT. Dziś znowu jesteśmy pionierami wprowadzając do diagnostyki nową technologię PET/MR. Na całym świecie jest tylko 47 takich aparatów.

Nowa hybryda PET/MR, łączy pozytonową tomografię emisyjną z rezonansem magnetycznym. Jedno urządzenie odpowiada za ukazanie anatomii (MR), drugie za funkcję fizjologiczną (PET). MR jest lepszym rozwiązaniem niż CT, ponieważ ma doskonały kontrast tkanek miękkich. PET/MR ma wyższą rozdzielczość obrazu i w badaniu nie używa się promieniowania jonizującego. Pozwala na wykonanie jednego badania zamiast dwóch.

Wprowadzenie nowej technologii do Centrum Onkologii połączone jest z międzynarodową konferencją „10 lat PET w Bydgoszczy i w Polsce”, która odbywa się w naszym szpitalu. Bierze w niej udział wielu znakomitych gości, z kraju i zagranicy.