Tomografia komputerowa

Blog Archives

Diagnostyka obrazowa to jeden z najbardziej konwencjonalnych sposobów diagnozowania chorób nowotworowych. Tomografia Komputerowa jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych stosowana na całym świecie. Dzięki postępowi informatycznemu, który wspiera znaną już od dawna aparaturę do wykonywania takich badań, możliwe jest dokonanie analizy stanu zdrowia właściwie wszystkich narządów wewnętrznych człowieka i zdiagnozowanie w nich ewentualnych zmian chorobowych.

Tomografia polega na uwidocznieniu tkanek i narządów ciała ludzkiego, a łącząc promienie X z technologiami informatycznymi daje wyjątkowo wysoką dokładność i wysoką rozdzielczość obrazu. Obraz pojawia się dzięki temu, że stopień pochłaniania promieni rentgenowskich jest inny dla każdego rodzaju tkanki w organizmie.

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Źródło promieniowania i detektory poruszają się po okręgu prostopadłym do długiej osi pacjenta (dookoła obrazowanego narządu/obiektu), wykonując szereg prześwietleń wiązką promieniowania równoległą do płaszczyzny obrazowanej. Strumień danych z detektorów zawiera informacje na temat pochłaniania promieniowania przez poszczególne tkanki. Dane zostają zapisane na twardym dysku komputera. Informacje z uzyskanych prześwietleń są poddawane obróbce komputerowej w celu uzyskania czytelnego obrazu. Za pomocą analizy, uwzględniającej ile promieniowania zostało pochłonięte przy napromieniowaniu obiektu z danej strony, tworzone są obrazy przedstawiające kolejne przekroje badanego narządu.

Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie. Jest obecnie podstawowym badaniem obrazowym pozwalającym na uwidocznienie struktur śródczaszkowych. Powinna być wykonana jak najszybciej w przypadku udaru mózgu w celu zróżnicowania pomiędzy udarem niedokrwiennym i krwotocznym. Pozwala też wykryć obecność guza śródczaszkowego albo krwiaka pourazowego. Tomografia komputerowa wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do wykonywania przekrojowych zdjęć obiektów.

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne. Tomografy komputerowe nie wpływają negatywnie na działanie wszczepionych aparatów medycznych.

Jest zawsze tam, gdzie potrzebują go nasze Pacjentki… Dzięki niemu szanse na bezpłatne wykonanie badań profilaktycznych mają kobiety z różnych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego. Mowa o cytomammobusie.

Po pierwsze profilaktyka 

Jak bardzo istotne są regularne badania profilaktyczne nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W Polsce każdego dnia diagnozę „rak szyjki macicy” słyszy 10 kobiet, co w bilansie rocznym daje 4 tys. nowych zachorowań. Dane dotyczące raka piersi podobnie nie napawają optymizmem. Wg statystyk co 14 Polka zachoruje na ten rodzaj nowotworu. Dlatego tak ważne są akcje, przypominające paniom o badaniach profilaktycznych.

Badania wyjazdowe

Niestety nadal bywają sytuacje, kiedy kobiety mieszkające w małych miejscowościach mają utrudniony dostęp do badań cytologicznych i mammograficznych. Centrum Onkologii w Bydgoszczy, aby ułatwić Pacjentkom możliwość skorzystania z podstawowych badań profilaktycznych, organizuje akcje wyjazdowe.

Cytomammobus to mini „przychodnia na kółkach” wyposażona w cyfrowy mammograf i fotel do pobierania wymazów cytologicznych. Jeżeli wynik badania wykonanego w cytomammobusie wzbudza wątpliwości lekarza, kieruje on kobietę na dalszą diagnostykę, a jeśli okaże się to konieczne- na odpowiednie leczenie.

Jeżdżąc  cytomamobusem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odwiedziliśmy 16 miejscowości. Dziennie z naszych usług korzystało około 60 Pacjentek.

Program badań przesiewowych przeciwko rakowi szyjki macicy jest przeznaczony dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Należy ją wykonywać raz na trzy lata. Natomiast na badania mammograficzne co dwa lata mogą zgłaszać się panie w wieku od 50 do 69 lat. Dzięki tym badaniom rocznie wykrywanych jest kilkadziesiąt przypadków raka piersi.

USG czy mammografia?

Kobietom przed 35 rokiem życia zaleca się wykonywanie USG. Jest to badanie bardziej czułe w przypadku młodych piersi, w których przeważa tkanka gruczołowa. Z wiekiem w piersiach rozrasta się tkanka tłuszczowa. W badaniach obraz tkanki gruczołowej jest jasny. Natomiast tkanka tłuszczowa na kliszy i na monitorze ma ciemne zabarwienie. Rak w badaniu USG jest ciemny, natomiast na zdjęciu rtg.- jasny. Zatem, aby tkanka zdrowa odróżniała się od zmiany chorobowej, jasną tkankę gruczołową młodych kobiet powinno się badać ultrasonografem, natomiast ciemną tłuszczową- radiologicznie.

Badania przesiewowe szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce (według rejestru nowotworów z 2009 r.).

Badania przesiewowe szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Tego typu skrining ma wiele zalet- niski koszt i wysoką skuteczność. Przez to jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. Wykonując cytologię można wykryć zmiany przednowotworowe i nowotworowe we wczesnym stadium zaawansowania choroby.

Kobieto! Daj sobie szansę i skorzystaj z bezpłatnego badania! W ten sposób możesz uratować własne życie…

Na czym polega bierne palenie?

Dym tytoniowy znajdujący się w otoczeniu (ang. environmental Tobacco smoke – ETS) to połączenie dwóch rodzajów dymu powstającego w wyniku spalania tytoniu. Pierwszy z nich, tak zwany dym bocznego strumienia, pochodzi z palącego się końca papierosa, cygara lub fajki i stanowi około połowy ETS. Drugi rodzaj to dym głównego strumienia, czyli wydychany przez palacza.

Wdychanie dymu tytoniowego obecnego w otoczeniu przez osoby niepalące to bierne palenie.

Jakie substancje chemiczne znajdują się w dymie tytoniowym obecnym w otoczeniu? Rodzaj związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym znajdującym się w otoczeniu zależy od wielu czynników, między innymi od gatunku tytoniu, dodatków stosowanych przez producentów, bibułki papierosa i sposobu palenia.

Dotychczas zidentyfikowano ponad 4000 substancji znajdujących się w dymie głównego strumienia, jednak w rzeczywistości może ich być nawet około 100 000. Co najmniej 60 z tych związków to czynniki rakotwórcze, takie jak formaldehyd.

Sześć innych to substancje negatywnie wpływające na rozwój komórek (m.in. nikotyna i tlenek węgla). Niektóre składniki dymu tytoniowego znajdującego się w otoczeniu stają się rakotwórcze dopiero pod wpływem konkretnych enzymów (białek, które kontrolują reakcje chemiczne) w organizmie. Mogą wtedy przenikać do DNA komórek i zaburzać ich prawidłowy rozwój. W 1993 roku Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska zaliczyła dym tytoniowy znajdujący się w otoczeniu do najgroźniejszych czynników rakotwórczych, a w 2000 roku Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wpisał dym tytoniowy obecny w otoczeniu na oficjalną listę czynników rakotwórczych.

 Jak dym tytoniowy znajdujący się w otoczeniu wpływa na zdrowie?

W Stanach Zjednoczonych na raka płuc spowodowanego biernym paleniem umiera rocznie około 3000 osób. Coraz częściej wskazuje się też na związek wdychania dymu tytoniowego obecnego w otoczeniu z występowaniem nowotworów zatok nosowych, szyjki macicy, piersi i pęcherza moczowego. Bierne palenie może też być przyczyną:

 • przewlekłego kaszlu, zalegania plwociny i świszczącego oddechu,
 • uczucia dyskomfortu w klatce piersiowej,
 • pogorszenia sprawności płuc,
 • ciężkich zapaleń płuc i oskrzeli u dzieci,
 • nasilenia objawów astmy i zwiększenia ryzyka rozwoju astmy u dzieci,
 • podrażnień błony śluzowej nosa i łzawienia oczu,
 • ciężkich i przewlekłych chorób serca,
 • zapaleń ucha środkowego u dzieci,
 • zespołu nagłej śmierci niemowląt (tzw. śmierć łóżeczkowa),
 • małej masy urodzeniowej dzieci matek narażonych na bierne palenie w czasie ciąży.

Najbardziej narażone na negatywne skutki wdychania dymu tytoniowego obecnego w otoczeniu są osoby mieszkające z aktywnymi palaczami, którzy nie powstrzymują się od palenia papierosów w mieszkaniu.

 Jak uniknąć biernego palenia?

Badania wykazały, że wydzielenie przestrzeni dla palaczy w dużych salach, na korytarzach budynków itp. ogranicza wprawdzie ilość znajdującego się w otoczeniu dymu tytoniowego wdychanego przez  osoby niepalące, ale nie eliminuje biernego palenia całkowicie.

 Przed biernym paleniem można się uchronić, nie pozwalając palić papierosów w swoim mieszkaniu czy samochodzie.

Zmniejszeniu ryzyka biernego palenia mogą służyć różne inicjatywy edukacyjne i badawcze oraz odpowiednie regulacje prawne. Ważną rolę odgrywają także ograniczenia dotyczące palenia papierosów w miejscach pracy, środkach transportu i innych miejscach publicznych oraz wymogi zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń. Wiele krajów wprowadziło całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych. W Polsce sprawy te reguluje Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 roku. Zakaz palenia papierosów poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami obowiązuje w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w pomieszczeniach zamkniętych zakładów pracy i innych obiektów użyteczności publicznej. W niektórych miastach obowiązuje również zakaz palenia na przystankach autobusowych i tramwajowych. Prawodawstwo Unii Europejskiej coraz bardziej ogranicza swobodę palaczy, kładąc nacisk na ochronę zdrowia osób niepalących.

Gdzie można uzyskać pomoc w rzuceniu palenia dla swoich bliskich i uniknąć w ten sposób biernego  palenia?

 • Więcej informacji na temat skutków palenia papierosów i porady na temat rzucania palenia znajdują się w książce prof. Witolda Zatońskiego „Jak rzucić palenie”, wydanej przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna.
 • Ponadto przy warszawskim Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie działa Poradnia Pomocy Palącym. Przyjęcia pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00–19.00 (zapisy w tych dniach od godziny 8.00 do 15.30, tel. 022 643 92 34).
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach: 11.00–19.00, a w soboty w godzinach: 11.00–15.00 dostępna jest ogólnopolska telefoniczna poradnia pomocy palącym (tel. 0 801 108 108). Dzwoniąc pod ten numer, można uzyskać poradę „jak rzucić palenie”, wsparcie psychiczne i pomoc w przezwyciężeniu złego samopoczucia w pierwszym okresie bez papierosa, a także otrzymać informację o stacjonarnych poradniach pomocy palącym w całej Polsce.

Krew, gospodarka węglowodanowa, lipidowa i hormonalna to obszary poddawane badaniom profilaktycznym. Dzięki badaniom krwi można tez określić markery nowotworowe, a inne badania informują o stanie serca, słuchu i wzroku. Tak często spychane na dalsze plany wizyty u stomatologa są również ogromnie ważne. Chore zęby, z próchnicą i zakażeniami przyzębia wpływają bowiem na choroby serca takie jak zapalenie osierdzia, zniekształcenia zastawek oraz schorzenia nerek i zapalenia stawów. Efektem rozsiewania próchniczych bakterii są bardzo groźne powikłania.

W ramach WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) prowadzony jest Program Kontroli Raka (Cancer Control Programme). Podstawową misją WHO Cancer Control jest promowanie polityk krajowych planów kontroli raka, wdrażanie norm i standardów, promowanie wczesnego wykrywania nowotworów. WHO szacuje, że w roku 2030 z powodu nowotworów na świecie odnotujemy 12 000 000 zgonów. Podejmowane są więc wszelkie możliwe działania aby zapobiec tak dużej skali zjawiska.

Nasz organizm to wielka maszyna. Nie działający jeden element sprawi, że sprawnie nie będą działać kolejne. Zadbaj o zdrowie. Wykonuj badania profilaktyczne. Przekonaj się, że zdrowie i dbałość o styl życia to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu. W wieku 30 lat wykonuj badania, które wykonywałeś w wielu 20 lat, ponadto jeszcze zestaw dodatkowy.

Po 20 roku życia mężczyźni powinni wykonywać

 • badania stomatologiczne – co pół roku
 • badania okulistyczne – co 3 do 5 lat (a w zależności od potrzeb jeżeli pojawiają się problemy z widzeniem)
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi – raz w roku
 • morfologię z rozmazem i OB – raz w roku (na wypadek anemii, za małej ilości płytek krwi, stanów zapalnych w organizmie, nowotworów hematologicznych)
 • pomiar poziomu glukozy we krwi – raz na 3 lata (w celu wykrycia nieprawidłowego poziomu glukozy)
 • pomiar poziomu elektrolitów we krwi (potas, sód, magnez, fosfor, wapń) – raz na 3 lata (ewentualne niedobory w organizmie powodujące np. przemęczenie, drżenie mięśniowe, nadciśnienie)
 • elektrokardiogram (EKG) – co 3 lata (praca serca, arytmia, stany lękowe)
 • USG jamy brzusznej – co 3 do 5 lat
 • badanie proktologiczne (w przypadku mężczyzn będących w grupie ryzyka chorób prostaty)
 • samobadanie jąder (raz w miesiącu)

Do pakietu badań zalecanych po 20 roku życia, mężczyźni po 30-tce powinni wykonywać jeszcze dodatkowe badania:

 • pomiar poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi – raz na 5 lat
 • badanie słuchu – raz na 5 lat
 • badanie prostaty (w przypadku mężczyzn pozostających w grupie ryzyka chorób gruczołu krokowego)

Unia Europejska już w latach 80 uznała, że walka z rakiem to jedno z największych wyzwań stawianych przed wszystkimi krajami dla dobra społeczności Europejczyków. Już w 1985 roku w Mediolanie przyjęto z inicjatywy państw członkowskich program Europe Against Cancer (Europa Przeciw Nowotworom). Była to odpowiedź na zwiększająca się w Europie i na świecie liczbę zachorowań oraz zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi. Program walki z rakiem jest nadal kontynuowany w Unii Europejskiej a zapobieganie i leczenie nowotworów złośliwych również w naszym kraju stanowi największe wyzwanie w zakresie zdrowia.

Jest rzadkim przypadkiem sytuacja, w której mężczyzna sam zgłasza się dobrowolnie na badania profilaktyczne. Na ogół jest zmuszony aby pojawić się w placówce służby zdrowia tylko gdy już jest bardzo źle albo potrzebuje potwierdzenia swojej zdolności do pracy. Stereotyp mężczyzny, niezniszczalnego twardziela, którego w dodatku nic nie boli nie pozwala im aby zbyt często pojawiać się w gabinetach lekarskich.

Konsultacja: Irena Klatt, Kierownik Opieki Medycznej, Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Wzrastające tempo życia, niezdrowa dieta, złe nawyki, a także brak badań kontrolnych, to tylko niektóre elementy naszego zmieniającego się stylu życia, które negatywnie wpływają na zdrowie. Większość Polaków zgłasza się do lekarza dopiero, gdy pojawią się objawy choroby.

Polacy nie poddają się rutynowym badaniom kontrolnym – alarmują lekarze. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej z braku czasu oraz niewiedzy. A także dlatego, że część osób nie wierzy w skuteczność takich badań. Najczęściej nie sądzą by choroba dotyczyła ich, a strach przed niekorzystną diagnozą powstrzymuje decyzje o konsultacji ze specjalistą – takie powody, braku rutynowych badań kontrolnych, najczęściej podają specjaliści z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Tymczasem badania kontrolne to jedno z podstawowych narzędzi wczesnego wykrywania zmian chorobowych, które mogą uchronić nas przed koniecznością skomplikowanego leczenia. W Polsce istnieje wiele programów związanych z profilaktyką chorób nowotworowych. Większość z nich skierowana jest do pacjentów z największym ryzykiem zachorowania. I tak, kobiety po 50 roku życia, mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych, natomiast mężczyźni z profilaktycznych badań prostaty. Istnieją również programy walki z rakiem jelita grubego oraz innymi schorzeniami nowotworowymi. Jednak jedynie kilka procent Polaków korzysta z nich. Szkoda, bo często trafiają do nas pacjenci, u których diagnoza i objawy wprost wskazują na chorobę. Wówczas pozostaje opracowanie leczenia. Rok, a nawet kilka miesięcy wcześniej, schorzenie byłoby we wstępnej fazie rozwoju – Pacjent mógłby być poddany drobnemu zabiegowi, który w mało inwazyjny sposób wyeliminowałby chore tkanki. A tak, często potrzebna jest radio- i chemioterapia – opowiadają Onkolodzy.

W Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia, który oprócz badań kontrolnych wskazuje jeszcze na dwa inne aspekty profilaktyki, które pomogą nam lepiej kontrolować nasz stan zdrowia. Pierwszym z nich jest zdrowy styl życia. Wykonywanie regularnych ćwiczeń oraz zdrowa dieta znacznie zmniejszają ryzyko zachorowań na nowotwór. Zakład prowadzi w tym zakresie szereg akcji promocyjnych i edukacyjnych. Dzięki promocji zdrowego stylu życia ludzie uczą się relacji pomiędzy stylem życia a zdrowiem. Celem tych działań informacyjnych jest uświadomienie pacjentom prawidłowych postaw, motywacji i umiejętności, dzięki którym możliwe jest zwiększenie ogólnego poziomu zdrowia w Polsce. Świadomość konieczności dbania o styl życia jest pierwszym i być możne najistotniejszym etapem zdrowotnej samorealizacji. Polacy, którzy chcą dbać o swoje zdrowie i minimalizować ryzyko zachorowania, muszą mieć również świadomość czynników ryzyka, które wpływają na podatność naszego ciała na powstawanie nowotworu. Czynniki ryzyka to elementy, które mają bezpośredni wpływ na tendencję do tworzenia się zmian nowotworowych. Można je podzielić na wewnętrzne (np. zmiany hormonalne, czynniki genetyczne, późna ciąża) i zewnętrzne (np. palenie tytoniu, alkohol, dieta, promienie UV, praca przy azbeście). Na niektóre z powyższych czynników nie mamy wpływu, jednak znaczną większość z nich możemy kontrolować i dążyć do ich ograniczenia. Dzięki temu mamy możliwość znacznego ograniczenia ryzyka choroby nowotworowej. Nigdy nie jest za późno na zmianę stylu życia oraz ograniczenie czynników ryzyka. Warto zacząć już dziś, bo jak mówi japońskie przysłowie: dziś jest pierwszy dzień reszty naszego życia.

 

 

 

Diagnostyka izotopowa, to specjalna odmiana diagnostyki nowotworowej opartej o działanie izotopów promieniotwórczych. Dział medycyny zajmujący się wykorzystaniem izotopów nazywa się medycyną nuklearną. Badanie Pozytonowej Emisyjnej Tomografii rejestruje promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytonów. Źródłem pozytonów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi. Substancja zawiera izotopy promieniotwórcze o krótkim czasie połowicznego rozpadu, dzięki czemu większość promieniowania powstaje w trakcie badania, co ogranicza powstawanie uszkodzeń tkanek. W badaniu wykorzystuje się fakt, że określonym zmianom chorobowym towarzyszy zmiana metabolizmu niektórych związków chemicznych. Wykorzystanie w diagnostyce izotopów promieniotwórczych odbywa się poprzez dożylne umieszczenie substancji promieniotwórczej w tkankach oraz narządach organizmu, a następnie późniejszej rejestracji promieniowania za pomocą specjalnej aparatury medycznej – skanera PET-CT. To, w jaki sposób zachowuje się substancja promieniotwórcza umieszczona w organizmie (najczęściej w konkretnym narządzie organizmu) jest podstawą do badań diagnostycznych.

W  badaniach izotopowych metodą Pozytonowej Emisyjnej Tomografii stosuje się coraz  więcej nowych izotopów. Aktualnie wykorzystuje się ich w medycynie około 200, a ich dobór do konkretnego badania zależy od:

 • narządu ciała, który jest badany
 • choroby, pod kątem której wykonywane jest badanie
 • informacji, które chcemy uzyskać
 • stanu zdrowia i kondycji Pacjenta.

Należy również pamiętać, że badania diagnostyczne na podstawie izotopów nie są ostateczne i zawsze jednoznaczne. Stanowią bardziej obraz uzupełniający do innych metod diagnostyki, cały proces ułatwiają i potwierdzają.

Do ciała Pacjenta wprowadzana jest dawka promieniowania zbliżonego do RTG (promienie X), dlatego też takiemu badaniu nie mogą poddać się kobiety w ciąży, a kobiety karmiące piersią, muszą odstawić dziecko na dobę. Po badaniu należy pić dużo płynów, aby przyspieszyć usunięcie substancji radioaktywnej z organizmu.

Badanie to jest dla Pacjenta całkowicie bezbolesne (z wyjątkiem zastrzyku na samym początku). Po podaniu radiofarmaceutyku, Pacjent odpoczywa przez około godzinę. W tym czasie substancja zaczyna docierać do badanego narządu. Następnie Pacjent poddawany jest skanowaniu PET/CT (połączenie skanera PET z tomografem rentgenowskim), co trwa zwykle nie dłużej niż 30 minut.

Dzięki temu możemy przeprowadzać bardzo dokładne badania diagnostyczne nowotworów prostaty, choroby Alzheimera, badania metabolizmu i perfuzji mięśnia sercowego, mózgu – oraz wiele innych badań, które pomagają określić stan zdrowia Pacjentów.

 

Polki nie doceniają siły profilaktyki – na badania zgłasza się niewiele chętnych, a do gabinetów ginekologicznych często trafiają pacjentki z zaawansowanym stadium choroby, co znacznie utrudnia proces leczenia. Obecnie 20% diagnozowanych nowotworów to rak piersi.

W Polsce zachorowalność na nowotwory kobiece systematycznie wzrasta. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi wszechobecność czynników rakotwórczych, takich jak uprzemysłowienie, modyfikacje żywności, stres związany z pracą zawodową i wiele innych. Na największe ryzyko wystawione są kobiety w okresie menopauzy oraz bezpośrednio po niej, czego przyczyną jest silny wpływ na gospodarkę hormonalną. Jednak nie sposób nie zauważyć, że chorują również coraz młodsze kobiety.

Tymczasem Polki mają wiele różnych możliwości, aby tym pesymistycznym statystykom zapobiegać. W bardzo dużej mierze o zachorowalności decyduje tryb życia oraz środowisko, w którym żyjemy. Ponadto Ministerstwo Zdrowia i NFZ organizują szeroko zakrojone akcje edukacyjne mające na celu przekonanie Polek o konieczności wykonywania badań kontrolnych. Profilaktyka w zakresie raka piersi oraz raka szyjki macicy jest kluczowa dla szybkiej diagnozy we wczesnym stadium choroby. Umożliwia to natychmiastowe rozpoczęcie leczenia i całkowity powrót do zdrowia.

Lekarze specjaliści alarmują, że podstawowym powodem późnego zgłaszania się kobiet na badania jest obawa przed diagnozą oraz brak czasu na badania. Tempo życia oraz widmo choroby skutecznie odstraszają kobiety przed pójściem na bezpłatną kontrolę stanu zdrowia, czego skutkiem są tak wysokie statystyki zachorowalności. Kobiety muszą zatem wiedzieć, że rak piersi oraz rak szyjki macicy odpowiednio wcześnie wykryty jest całkowicie uleczalny!

Badania mammograficzne

Przesiewowe badanie piersi, zwane również popularnie mammografią, jest bardzo skuteczną metodą wykrywania nawet najmniejszych zmian – również tych nowotworowych. Polki powinny wiedzieć, że badania te nie zajmują dużo czasu i są  całkowicie bezbolesne. Specjalnym urządzeniem – mammografem – skanuje się strukturę piersi, a wyniki badania pacjent otrzymuje pocztą. Badanie nie wymaga też żadnych specjalnych przygotowań.

Narodowy  Fundusz Zdrowia prowadzi wiele kampanii edukacyjnych, informujących o konieczności wykonywania takich badań. Ponadto refunduje je kobietom, które należą do grupy podwyższonego ryzyka. Są to na przykład kobiety w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały mammografii przez ostatnie 2 lata. Wystarczy zgłosić się z dowodem ubezpieczenia do dowolnej placówki wskazanej na stronie NFZ, na przykład do naszego Centrum Onkologii. Również kobiety, których członkowie rodziny dotknięci byli tą chorobą otrzymują od NFZ imienne zaproszenia na kontrolę.

Jest też dobra wiadomość, dla kobiet, u których wykryta zostanie jakakolwiek zmiana. Statystyka wykazuje, że jedynie 10% zmian to nowotwory. Pozostałe zmiany to małe guzki, których wyleczenie jest tym prostsze i skuteczniejsze, im zmiana wcześniej została wykryta.

Badania cytologiczne

Rak szyjki macicy jest drugim, pod względem częstości wykrywania, nowotworem u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4000 kobiet, z czego u połowy choroba ta jest wykrywana we wczesnym stadium. Trudno tu mówić o szczególnej grupie ryzyka, jednak warto podkreślić, że NFZ refunduje badania raz na trzy lata dla kobiet w przedziale wiekowym 25-59, zaś kobiety spoza tego przedziału wiekowego mogą liczyć również na poradę ginekologa i ewentualne zalecenia.

Badanie cytologiczne polega na pobraniu próbki wymazu i jej analizę laboratoryjną. Badanie to wykonywane jest w gabinecie ginekologicznym, a co ważne – również jest bezbolesne i nieinwazyjne. W tym przypadku wyniki otrzymywane są po 1-2 tygodniach. Analizuje je lekarz i przekazuje pacjentce informację o jej stanie zdrowia.

Badania profilaktyczne nie bolą, ani nie zajmują dużo czasu – a gwarantują możliwość wczesnego wykrycia wszelkich zmian, które mogą okazać się niebezpieczne. Całkowita wyleczalność wcześnie wykrytych nowotworów powinna być najsilniejszym argumentem przemawiającym za wykonaniem badania.

Przebadaj się i miej pewność, że jesteś zdrowa!

12