CO Instytut Warszawa – Chemioterapia nowotworów

Chemioterapia nowotworów »

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, choroby wewnętrzne, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna. Miejsce pracy specjalisty: Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

Read More »

Lek. med. Ewa Szombara


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Ewa Szombara jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, choroby wewnętrzne. Miejsce pracy specjalisty: Klin.Now.Pier.i Chir.Rek

Read More »

Lek. med. Renata Sienkiewicz-Kozłowska


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Renata Sienkiewicz-Kozłowska jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, onkologia kliniczna, choroby wewnętrzne. Miejsce pracy specjalisty: Klin.Now.Pier.i Chir.Rek

Read More »

Lek. med. Izabela Lemańska


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Izabela Lemańska jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, onkologia kliniczna, choroby wewnętrzne. Miejsce pracy specjalisty: Klin.Now.Pier.i Chir.Rek

Read More »

Lek. med. Ewa Glinka-Małaśnicka


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Ewa Glinka-Małaśnicka jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna. Miejsce pracy specjalisty: Klin.Now.Pier.i Chir.Rek

Read More »

Lek. med. Jerzy Giermek


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Jerzy Giermek jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, medycyna społeczna, onkologia kliniczna, organizacja ochrony zdrowia. Miejsce pracy specjalisty: Klin.Now.Pier.i Chir.Rek

Read More »

Lek. med. Elżbieta Brewczyńska


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Elżbieta Brewczyńska jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, onkologia kliniczna, choroby wewnętrzne. Miejsce pracy specjalisty: Klin.Now.Pier.i Chir.Rek

Read More »

Lek. med. Jolanta Zapędowska


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek.med. Jolanta Zapędowska jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów (I st.). Miejsce pracy specjalisty: Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

Read More »

Lek. med. Jacek Zwoliński


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Jacek Zwoliński jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, onkologia kliniczna, choroby wewnętrzne. Miejsce pracy specjalisty: Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Read More »

Lek. med. Jacek Kryński


lukasz
Styczeń 27, 2014
0

Lek. med. Jacek Kryński jest pracownikiem o specjalizacji chemioterapia nowotworów, onkologia kliniczna, choroby wewnętrzne. Miejsce pracy specjalisty: Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Read More »