CO Instytut Warszawa – admin

All posts by admin »

Podsumowanie Dnia Otwartego w Centrum Onkologii w Warszawie


admin
Luty 6, 2014
0

W sobotę 1 lutego 2014r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Budynku  Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi. Spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Warszawy, do Centrum również

Read More »

Izba Przyjęć


admin
Luty 3, 2014
0

Izba Przyjęć I (przy ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie) przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego i udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć I; wprowadzanie danych o usługach wykonanych u

Read More »

Zakład Rehabilitacji


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Rehabilitacji należy: udział w badaniach naukowych i pracach badawczo – rozwojowych oraz współudział w rozwoju nowych technik leczenia w zakresie rehabilitacji; prowadzenie rehabilitacji ruchowej ogólnoustrojowej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych; współpraca z innymi

Read More »

Zakład Brachyterapii


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Brachyterapii należy: prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących brachyterapii; zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie brachyterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;

Read More »

Zakład Teleradioterapii


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Teleradioterapii należy: prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej dotyczących teleradioterapii; zapewnienie prawidłowego leczenia pacjentów w zakresie teleradioterapii i zapewnienie właściwej jakości tego leczenia;

Read More »

Zakład Mikrobiologii Klinicznej


admin
Luty 3, 2014
0

Do podstawowych zadań Zakładu Mikrobiologii Klinicznej należy: wykonywanie badań mikrobiologicznych oraz prowadzenie diagnostyki na poziomie podstawowym w zakresie bakteriologii, mikologii i wirusologii; współpraca z Działem Kontroli Zakażeń Szpitalnych; współpraca z innymi jednostkami i komórkami

Read More »

Zakład Fizyki Medycznej


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Fizyki Medycznej należy: realizowanie zadań mających na celu skuteczną diagnostykę i terapię nowotworów za pomocą napromieniania z uwzględnieniem metod optymalizacyjnych i kontroli jakości; prowadzenie badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych

Read More »

Zakład Markerów Nowotworowych


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Markerów Nowotworowych należy: prowadzenie badań naukowych , prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej i diagnostycznej; opracowywanie i realizacja programów badań w zakresie diagnostyki i monitorowania leczenia; szkolenie pracowników medycznych

Read More »

ZAKŁAD PATOLOGII i DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej należy: prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych i wdrożeniowych, działalności profilaktycznej i diagnostycznej; wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym: biochemia, hematologia, białka specyficzne, koagulologia,

Read More »

Zakład Chemii Klinicznej


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Chemii Klinicznej należy: wykonywanie badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym: biochemia, hematologia, białka specyficzne, koagulologia, analityka ogólna; zapewnienie całodobowej możliwości wykonywania podstawowych badań diagnostyki laboratoryjnej: szkolenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych; wdrażanie

Read More »