Akademia Czerniaka « Pacjent

Akademia Czerniaka

 

Każdego roku w Polsce odnotowuje się około 2500-3000 nowych zachorowań na czerniaka. Pod względem rosnącej liczby zachorowań, jest to pierwszy z kolei nowotwór u mężczyzn i drugi u kobiet. Akademia Czerniaka powstała, by aktywnie działać w kierunku zmiany tych niepokojących statystyk.

Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, jest inicjatywą środowiska medycznego i pacjentów, która ma na celu upowszechnienie wiedzy o czerniaku. Poprzez popularyzację profilaktyki, chce pokazywać skuteczne metody zabezpieczania się przed tym nowotworem skóry oraz prowadzić działania, które zapewnią pacjentom jak najlepszą opiekę w każdym stadium choroby. Patronat nad działaniami Akademii objęły Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Polskie Towarzystwo Patologiczne.

Najważniejsze cele, jakie postawiła przed sobą Akademia Czerniaka, to:

Edukacja

Swoimi działaniami, Akademia Czerniaka chce przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat samego nowotworu, wiedzy dotyczącej profilaktyki, a także podjąć działania w zakresie najważniejszych aspektów związanych z tą chorobą.

Pomoc osobom chorym na czerniaka

Chcemy pomagać poprzez dostarczenie niezbędnych informacji, zarówno merytorycznych, jak i praktycznych, a także zapewniając wsparcie psychologiczne. Istotna jest dla nas także opinia pacjentów i ich rodzin – dlatego wsłuchujemy się w ich potrzeby i pozostajemy otwarci na wszelkie sygnały i sugestie.

Stały kontakt ze środowiskiem medycznym

Dbamy o pogłębianie wiedzy z zakresu choroby, jaką jest czerniak, a także dostarczanie najnowszych informacji na temat badań nad czerniakiem, jak również metod leczenia. We wszystkich działaniach Akademię Czerniaka wspiera Rada Naukowa, składająca się z wybitnych, uznanych w środowisku onkologów i dermatologów, a także przedstawicieli stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny – organizacji zrzeszającej osoby walczące z czerniakiem.

Głównym organem Akademii Czerniaka jest Rada Naukowa, która wspiera merytorycznie działania realizowane w ramach Akademii. Rada Naukowa służy zarówno wiedzą merytoryczną, jaki i praktyczną, aktywnie współtworząc wszelkie działania podejmowane przez Akademię.

W skład Rady Naukowej Akademii Czerniaka wchodzą:

 • Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Warszawa
 • Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski: Uniwersytet Medyczny, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Łódź
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Mackiewicz: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Zakład Immunologii Nowotworów, Poznań
 • Prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer: Centralny Szpital Kliniczny MSW, Zakład Patomorfologii, Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Nowecki: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego, Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Waldemar Placek: Derm-Art, Gdynia
 • Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka: Centralny Szpital Kliniczny MSW, Klinika Dermatologii, Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
 • Prof. dr hab. med. Cezary Szczylik: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Onkologii Klinicznej, Białystok
 • Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Oddział Chemioterapii, Poznań
 • Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bydgoszcz
 • Dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha: Regionalny Ośrodek Onkologiczny, Oddział Chorób Rozrostowych, Łódź
 • Dr n. med. Monika Słowińska: Centralny Szpital Kliniczny MSW, Klinika Dermatologii, Warszawa
 • Dr n. med. Agata Bulińska: dermatolog, Gdańsk
 • Przedstawiciele stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Zobacz ulotkę dla Pacjentów chorych na czerniaka!

http://www.akademiaczerniaka.pl/pliki/czerniak/ulotka/ulotka-czerniak.pdf