Audyt Społeczny Szpitali – Konferencja PodsumowującaAudyt Społeczny Szpitali – Konferencja Podsumowująca


28 października 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Audyt społeczny opieki medycznej w Polsce – Pilotaż” . Był to projekt realizowany przez Fundację Urszuli Jaworskiej z Programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG. Operatorem grantu była Fundacja im. Stefana Batorego. Projekt prowadziliśmy przez ponad rok. W czasie trwania projektu nie obyło się bez różnych trudności i nieprzewidywanych zdarzeń. Efekt końcowy jest jednak dla nas bardzo zadowalający. Udało się przeprowadzić audyt w pięciu szpitalach które przystąpiły do projektu. Dla tych pięciu ośrodków przygotowaliśmy plany naprawcze, które Dyrekcja placówek obiecała wdrażać.

baner_strona_E2860

 

Fundacja ma w planach kontynuację projektu, która pomoże wprowadzać zmiany w szpitalach usprawniające ich działanie tak by stały się maksymalnie przyjazne pacjentom.

Na konferencji wystąpili wszyscy eksperci, którzy uczestniczyli z nami w projekcie. Byli to: Pani mgr. Iwona Bruśk wykładowca na kierunku „Zdrowie Publiczne” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; Pani dr hab. Dominika Maison – Wykładowczyni w zakładzie Psychologii UW – ekspert w dziedzinie badań i analiz społecznych ; Pani Anna Kozieł ekspert w zakresie zdrowia publicznego, od wielu lat pracująca w różnych instytucjach zajmujących się zdrowiem obywateli; Pan Zbigniew Kowalski – od kilkunastu lat zajmujący się treningiem interpersonalnym, ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia oraz Pan Piotr Frączak wieloletni Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP). Każdy z ekspertów opowiedział o projekcie z własnej perspektywy oraz o wynikach badań jakie uzyskaliśmy w trakcie trwania projektu.

W konferencji głos zabrali również: Dyrektorzy audytowanych placówek, dzieląc się z uczestnikami spotkania swoimi wrażeniami z Audytu oraz efektami jakie projekt już przyniósł bądź przyniesie placówką przez nich zarządzanym.

Dzięki obecności wolontariuszy/ankieterów mogliśmy również wysłuchać jak z ich perspektywy wyglądała praca w szpitalach z pacjentami i zbieranie danych.

Tadeusz Jędrzejczyk – Prezes NFZ

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas przedstawiciele NFZ w tym Pan Prezes Tadeusz Jędrzejczyk, to dla nas duże wyróżnienie, iż temat projektu i jego wyniki okazały się istotne dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezes ze swej strony zapewnił, że Fundusz będzie się w najbliższej przyszłości starał włączyć wyniki audytów społecznych do ogólnej oceny placówek służby zdrowia i premiował te które poddają się ocenie ze strony pacjentów i wdrażają programy naprawcze. Liczymy na dalszą współpracę z NFZ w celu poprawy funkcjonowania szpitali.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na rozdanie podziękowań i podzielenie się wrażeniami podczas małego poczęstunku.

Fundacja Urszuli Jaworskiej z tego miejsca jeszcze raz chce podziękować wszystkim osobom bez których projekt ten nie mógłby się powieźć, dziękujemy również licznie przybyłym dziennikarzom i mamy nadzieję, że projekt ten przysłuży się poprawie jakości opieki w polskich placówkach ochrony zdrowia.

Dziękujemy  Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w imieniu własnym i pacjentów za nieodpłatne wynajęcie sali na konferencję.

Wszystkie materiały powstałe podczas projektu będziemy stopniowo publikować na stronie Fundacji oraz stronie projektu www.audytszpitali.pl

Share on Facebook
Tweet This
Share on Google Plus
Pin This