Breast Unit – pracownia pogłębionej diagnostyki raka piersi

Breast Unit – pracownia pogłębionej diagnostyki raka piersi

Breast Unit – pracownia pogłębionej diagnostyki raka piersi

Breast Unit w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy

W Zakładzie Diagnostyki i Radiologii Interwencyjnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy funkcjonuje jednostka o nazwie Breast Unit (pracownia pogłębionej diagnostyki raka piersi) – pracownia diagnostyczna wyposażona w trzycyfrowe urządzenia, której celem jest maksymalne skrócenie czasu rozpoznania raka piersi.

W obecnym modelu Pacjentka, u której wykryto podejrzane ognisko w piersi kierowana jest do etapu tzw. pogłębionej diagnostyki, w którym wykonuje się badanie USG i mammografię, w celu potwierdzenia obecności zmiany i wykonania radiologicznej oceny kwalifikującej Pacjentkę do obserwacji lub do weryfikacji, która polega na przeprowadzeniu biopsji (jej rodzaj dobierany jest przez lekarza). Cały proces trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Skupienie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych urządzeń do wykonania pogłębionej diagnostyki miało umożliwić zakończenie badań w ciągu jednego dnia. Wprowadzenie planów w życie w sposób niezwykle widoczny zredukowało poziom stresu u Pacjentek, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność terapii.

Przez wiele lat w diagnostyce raka piersi stosowano biopsję cienkoigłową i biopsję chirurgiczną. Pierwsza polega na pobraniu cienką igłą materiału do rozmazu cytologicznego, a druga polega na pobraniu całej zmiany do badania w trakcie niewielkiego zabiegu chirurgicznego. Wadą pierwszej metody jest skąpy materiał i niepewność czy został pobrany z właściwego miejsca podejrzanego ogniska. Liczy się tylko wynik dodatni (tj wykrycie nowotworu), przy czym zdarza się, że dodatni wynik biopsji cienkoigłowej bywa mylny.  Biopsja chirurgiczna ma znaczenie zarówno w potwierdzeniu obecności raka jak i jego wykluczeniu, ale jest to niewielka operacja z całym bagażem obciążeń (pozostaje rana, zabieg jest stosunkowo duży). Od pewnego czasu coraz szerzej stosuje się biopsję skrawkową, w której za pomocą specjalnie skonstruowanej igły pobierany jest skrawek ogniska, lub zostaje usunięte całe ognisko, bez operacji.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej oddano do użytku pracownię wyposażoną w wykonane w technologii cyfrowej urządzenia: ultrasonograf, mammograf i mammotom. Ultrasonograf i mammograf są cyfrowymi urządzeniami nowej generacji pozbawionymi wad poprzednich rozwiązań, które oparte były na obrazowaniu analogowym (klisze rentgenowskie, wywoływanie i utrwalanie filmów, brak możliwości korekty w przypadku niewłaściwego naświetlenia, itp.). Mammotom cyfrowy pozwala z kolei na usunięcie ogniska bez operacji pod kontrolą obrazu w technologii cyfrowej.

Dla lepszego zrozumienia zamysłu organizacyjnego przybliżymy nieco problematykę nowoczesnej, opartej na obserwacji wzrokowej, weryfikacji wykrytych w badaniach podejrzanych ognisk w piersiach. Biopsja skrawkowa pod kontrolą USG lub mammografii jest znacznie szybsza, mniej inwazyjna i tańsza od często stosowanej biopsji chirurgicznej. Pobrany materiał pozwala na postawienie rozpoznania z najwyższą dokładnością, co przekłada się na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Wybór metody monitorowania zabiegu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość struktury, jej położenie w piersi, budowa i obecność mikrozwapnień. Podejrzane ognisko musi być widoczne. Najczęściej jest to nieostro odgraniczona masa o niejednorodnej budowie, różnej od budowy prawidłowych tkanek piersi. Jeśli jest widoczna w badaniu USG , pobranie materiału (skrawka) do badań wykonywane jest pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego. Tymczasem 30-40% wczesnych raków nie tworzy widocznej w USG masy, a ich lokalizacja oparta jest na obecności mikrozwapnień, które są doskonale widoczne w mammografii. Wówczas pobranie próbki wykonywane jest pod kontrolą obrazu rentgenowskiego – mammografii.

W etapie diagnostyki pogłębionej analizuje się wszystkie informacje, dotyczące obciążeń Pacjentki, wyniki wykonanych badań oraz planowane jest dalsze postępowanie, w celu rozwiązania problemu. Siłą rzeczy ten proces wymaga czasu. Z jednej strony jest to czas warunkowany dostępem do specjalisty, a z drugiej strony szybkością dostępu do niezbędnych badań. Breast Unit w Centrum Onkologii  skupia wszystkie potrzebne metody i specjalistów w jednym miejscu i w jednym czasie. A – jak wiemy – czas w chorobie jest bezcenny.

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ