CO Instytut Gliwice – Certyfikat jakości w zakresie przygotowywania posiłków w ramach żywienia zbiorowego – ISO 22000:2005

Certyfikat jakości w zakresie przygotowywania posiłków w ramach żywienia zbiorowego – ISO 22000:2005

Magdalena Markowska
16 października 2014
0

W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz doskonalenia procesu produkcji posiłków wdrożony został w Dziale Żywienia Instytutu Onkologii w Gliwicach system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO 22000:2005. W wyniku audytu przeprowadzonego w dniach 11-13.08.2014 r. przyznany został na okres 3 lat certyfikat systemu jakości w zakresie przygotowywania posiłków w ramach żywienia zbiorowego.

System zarządzania bezpieczeństwem żywności został opracowany, wdrożony i jest utrzymywany dla wszystkich produktów wytwarzanych przez Dział Żywienia i obejmuje swym zakresem wszystkie etapy prowadzące do ich wytworzenia – od momentu wyboru kwalifikowanych dostawców, przyjęcia surowców, składników, materiałów do kontaktu z żywnością oraz stosowanych środków czystości, poprzez ich magazynowanie oraz przygotowanie potraw, aż do momentu wydania posiłków konsumentom. Wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmuje również etapy pomocnicze, w celu zapewnienia, że produkowane posiłki są całkowicie bezpieczne w momencie ich konsumpcji.