Szpital Morski PCK – Dyrekcja

Dyrekcja

Tomasz Sławatyniec
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

tel. 58 72 60 119

e-mail: [email protected]

Tomasz Sławatyniec, lekarz i menedżer z 30 letnim doświadczeniem w zarządzaniu w polskim systemie ochrony zdrowia, na stanowiskach kierowniczych w szpitalu oraz zarządach firm farmaceutycznych. Absolwent studiów MBA oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania systemami zdrowotnymi w Holandii, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ekspert Ministra Zdrowia w latach 1997-99. Współautor książki o systemach ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej „Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń”, wydanej w roku 2012 r.

Barbara Kawińska
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Medycznych

tel. 58 72 60 119

e-mail: [email protected]

Barbara Kawińska, lekarz i menedżer, absolwentka MBA dla kadry medycznej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Zorganizowała i prowadziła Gminny Ośrodek Zdrowia w Cedrach Wielkich. Była zastępcą dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdańsk, dyrektorem ds. medycznych i członkiem zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku. Od 2003 r. pełniła funkcje kierownicze w Pomorskim Oddziale NFZ. W latach 2009-2013 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych i Dyrektora Pomorskiego Oddziału NFZ.