CO Bydgoszcz – Dyrekcja

Dyrekcja

prof. dr hab. Janusz Kowalewski – Dyrektor Centrum Onkologii

Prof. dr hab. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2000r. pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako Koordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy. Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (ESTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej (EACTS). Od 2004 do 2007 roku pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy).

dr hab. med. Krzysztof Roszkowski – Dyrektor ds. Medycznych

 Dr hab. med. Krzysztof Roszkowski jest specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Od 1994 roku pracuje w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Od 2006 roku pełni funkcję Koordynatora Oddziału Radioterapii. W 2010 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” w Wyższej Szkole Gospodarki. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, nadany przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego CM w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, American Society of Clinical Oncology (ASCO), American Society for Radiation Oncology (ASTRO), European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). Jest redaktorem naukowym 7 czasopism o zasięgu międzynarodowym. Otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia oraz Nagrodę pierwszego stopnia Rektora UMK w Toruniu za działalność naukowo-badawczą.

dr n. med. Anna Koper – Zastępca Dyrektor ds. Medycznych i Pielęgniarstwa

Dr n. med. Anna Koper – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych i  Pielęgniarstwa w Centrum Onkologii im prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie,  Specjalnych Studiów Zarządzania  na Wydziale Ekonomii UMK w Toruniu a także absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Jednostkami Ochrony Zdrowia  UMK w Toruniu.

Doktorat w dziedzinie zarządzania i ekonomiki ochrony zdrowia na Wydziale  Lekarskim Akademii Medycznej  w Lublinie. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, członek honorowy Zarządu Głównego.Autorka  i współautorka  115 publikacji na temat pielęgniarstwa i zarządzania w ochronie zdrowia: wydania książkowe. Zobacz staże zagraniczne. Członek Rady Programowej czasopisma fachowego „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”. Członek Zespołu Eksperckiego  do prac nad Centralną Bazą  Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych do 2014 r. Starszy Wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej na kierunku Zdrowie Publiczne 2007-2014r. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii.

mgr Maria Stejbach – Dyrektor ds. Ekonomicznych oraz Główna Księgowa

Mgr Maria Stejbach koordynuje całokształt działalności w zakresie spraw ekonomicznych, księgowości, a także kontraktowania i rozliczania usług medycznych. Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniem kalkulacji wynikowej kosztów. Efektywnie i racjonalnie zarządza finansami Centrum, co przekłada się na dobrą kondycję szpitala. Odpowiada za proces zakupów realizowany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

dr inż. Piotr Muzyczuk – Dyrektor ds. Logistyki

Dr inż. Piotr Muzyczuk koordynuje działalność logistyczną Centrum, zapewniając wsparcie techniczne i infrastrukturalne. Z dużym zaangażowaniem rozbudowuje infrastrukturę szpitala prowadząc inwestycje i remonty. Odpowiada także za proces żywienia Pacjentów oraz utrzymania czystości obiektów. Efektem sprawnie działającego pionu logistyki są nowoczesne budynki i sprzęt oraz obfitujące w zieleń otoczenie Centrum. Zapewnia również wsparcie dla Pacjentów i ich rodzin nadzorując działalność Hotelu Pozyton.