Dolnośląskie CO – Dyrekcja

Dyrekcja

dyrektor_Adam_Maciejczyk

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Maria Jagas

dr n. med. Maria Jagas

 Z-ca dyrektora ds. lecznictwa

Grzegorz Stryjeński

Grzegorz Stryjeński

 Z-ca dyrektora ds. inwestycyjnych

Krzysztof Staśkiewicz

Krzysztof Staśkiewicz

 Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

Jolanta Gutorska

Jolanta Gutorska

 Główny księgowy

Władysława Głowacz

Władysława Głowacz

 Naczelna pielęgniarka

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICY

DYREKTORA

W DCO:

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

Anna Rybicka

tel. 71 36 89 249

Pełnomocnik ds. Rozwoju Pielęgniarstwa:

dr n. med. Elżbieta Garwacka-Czachor

tel. 71 36 89 260

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

Ryszard Bubień

tel. 71 36 89 261

Pełnomocnik ds. Rozwoju DCO:

Paweł Zawadzki

tel. 71 36 89 601/602

Pełnomocnik ds. Jakości Procesów Medycznych:

dr n. med. Karol Cisarż

tel. 71 36 89 211

Pełnomocnik ds. Leczenia Operacyjnego Raka Piersi:

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski

tel. 71 36 89 391

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Wiesław Kondratiuk

tel. 71 36 89 257

Pełnomocnik ds. Medycyny Nuklearnej:

dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk

tel. 781 440 236