Kopernik Łódź – Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrekcja Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Dyrektor – mgr Wojciech Szrajber

tel sekretariat: 42 689 50 10

fax: 42 689 50 11

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – dr hab. n. med. Przemysław Biliński

tel sekretariat: 42 689 50 10

fax: 42 689 50 11

Zastępca Dyrektora ds. Onkologii – dr n. med. Jolanta Łuniewska-Bury

tel sekretariat: 42 689 50 40

fax: 42 689 50 41

Zastępca Dyrektora ds. Ośrodka Pediatrycznego – mgr Wojciech Antoszczyk

tel sekretariat: 42 677 62 02

fax: 42 674 03 60

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – mgr Joanna Lewandowska

tel sekretariat: 42 689 50 30

fax: 42 689 50 31

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – mgr Ryszard Sardecki

tel sekretariat: 42 689 50 20

fax: 42 689 50 21

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – mgr inż. Andrzej Kasprzyk

tel sekretariat: 42 689 50 23

fax: 42 689 50 09

Główny Księgowy – mgr Agnieszka Kociszewska

tel sekretariat: 42 689 50 20

fax: 42 689 50 21