Beskidzkie CO – Dyrekcja

Dyrekcja

Dr n. med. Rafał Muchacki

Dyrektor Naczelny Beskidzkiego Centrum Onkologii

Tytuł specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii onkologicznej uzyskał w 1994 roku. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ochrony Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2002 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2011 roku na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiada 32-letnie doświadczenie zawodowe. Rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej w charakterze noszowego. W Beskidzkim Centrum Onkologii pracuje od 1987 roku pełniąc po drodze obowiązki od młodszego asystenta do Dyrektora. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Obecnie jest Dyrektorem Naczelnym Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Poseł na Sejm V kadencji, Senator RP VII i VIII kadencji – aktualnie Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej dla województwa śląskiego.

MGR JOANNA DWORNICZEK

ZASTĘPCA DYKREKTORA DS. ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Urodzona w Bielsku-Białej w 1963 roku. Socjolog – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia podyplomowe z zakresu organizacji – Politechnika Łódzka. We wcześniejszych latach pracowała w administracji rządowej i samorządowej, gdzie zawodowo związana była z instytucjami pomocy społecznej. W 2007 roku z funkcji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej została powoła przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej na stanowisko Dyrektora Szpitala Ogólnego im. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Od połączenia Szpitala Ogólnego z Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej pełni funkcję zastępcy Dyrektora. Za pracę zawodową nagradzana między innymi: Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę, Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, nagrodą i wyróżnieniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zainteresowania: polityka społeczna, socjologia rodziny, historia starożytna.

MGR BARBARA FRYMORGEN

NACZELNA PIELĘGNIARKA

Urodzona w Bielsku – Białej w 1969 roku. Mgr pielęgniarstwa – absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla koordynatorów transplantacyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki/Oddział Śląski, wiceprzewodnicząca IV kadencji. Liczne kursy i szkolenia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania, prawa pracy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej i uśmierzania bólu pooperacyjnego. Autorka programów, wykładowca i kierownik szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek i położnych. Publikacje z zakresu opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia. Zatrudniona w szpitalu od 1989 r. Zainteresowania: muzyka klasyczna.

MGR EUGENIUSZ STĘPIEŃ

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH, GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urodzony w Szydłowcu w 195t0 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Radomiu Wydziału Ekonomicznego. Przebieg pracy zawodowej. Kierownik działu ekonomicznego w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, Specjalista d/s organizacji w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Z-ca dyrektora d/s ekonomiczno-finansowych – główny księgowy w Zakładzie nr 9 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Z-ca dyrektora d/s ekonomiczno-finansowych – główny księgowy w Przedsiębiorstwie Zagranicznym UNI – PROJEKT – BAU, Główny księgowy w Szpitalu Miejskim „Stalownik” w Bielsku-Białej, Główny księgowy w Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, aktualnie Z-ca dyrektora d/s ekonomicznych – główny księgowy w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Kursy i uprawnienia. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów, ,,świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, kursy i szkolenia w zakresie: zarządzania, optymalizacji finansowej, kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej.

 

DR N. MED. PIOTR WANDZEL

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Urodzony w 1966 roku w Bytomiu. Studia medyczne ukończył w 1992 roku w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1998 roku uzyskał tytuł specjalisty patomorfologa. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 16-tu lat kieruje Zakładem Patomorfologii naszego Szpitala. Od 2014 roku zastępca dyrektora ds. medycznych. Regularnie uczestniczy w zjazdach, szkoleniach i konferencjach doskonalących warsztat pracy patomorfologa. Szczególne zainteresowanie – nowotwory układu chłonnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Europejskiego Towarzystwa Patologów. Autor oraz współautor wielu prac z zakresu patomorfologii, onkologii i genetyki nowotworów . Hobby: sport (bieganie po górach, judo, pływanie).

 

MGR INŻ. PIOTR WÓJCIK

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-ADMINSTRACYJNYCH

Urodzony w Wolbromiu w 1961r. Absolwent Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki .

Przebieg pracy zawodowej:

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu w Zakładzie Nr 8 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Czechowicach – Dziedzicach , Kierownik d/s Elektrycznych w Śląskiej Fabryce Kabli , Kierownik Techniczny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego „Stalownik” w Bielsku-Białej a później Główny Energo-Mechanik w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, Dyrektor d/s Administracyjno -Technicznych w Uzdrowisku Goczałkowice Sp. z o.o.

Od 1998r. kieruje Działem Technicznym naszego szpitala , najpierw na stanowisku Kierownika , obecnie Zastępcy Dyrektora d/s Techniczno-Administracyjnych.

Licencjonowany zarządca nieruchomości , posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa , liczne kursy i szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych , systemu zarządzania jakością , pozyskiwaniu środków unijnych , oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji .