CO Instytut Gliwice – FAQ

FAQ

RADIOTERAPIA

1.      Czy w trakcie radioterapii można mieć kontakt z małymi dziećmi?

Tak. W przypadku leczenia chorych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł promieniowania jonizującego (tzw. teleradioterapia) nie ma żadnych ograniczeń w kontaktach z dziećmi ani innymi osobami.

2.      Jak długo trwa jeden seans radioterapii?

Jeden seans radioterapii trwa średnio od kilku do kilkunastu minut w zależności

od zastosowanej techniki napromieniania. W czas ten wliczone jest ułożenie chorego, weryfikacja z wykorzystaniem dostępnych metod obrazowania oraz czas napromieniania. Długość seansu radioterapii nie jest odpowiednikiem dawki terapeutycznej, którą otrzymuje chory.

3.      Czy można się myć w trakcie radioterapii?

W trakcie leczenia należy dbać o higienę osobistą. Należy jednak zwrócić uwagę aby nie myć miejsc napromienianych. O szczegóły najlepiej zapytać lekarza prowadzącego oraz personel realizujący leczenie.

4.      Do czego służy maska?

Maska jest rodzajem stabilizatora, który ma na celu unieruchomienie chorego

w trakcie napromieniania. O jej zastosowaniu decyduje lekarz prowadzący.

5.      Jakie znaczenie mają kolory aparatów?

Kolory poszczególnych aparatów służą tylko i wyłącznie jako nazwy  gabinetów terapeutycznych. Nie mają znaczenia klinicznego i nie są związane z rodzajem promieniowania oraz zasadą działania. Posługiwanie się kolorami ma ułatwić chorym identyfikację i zapamiętanie swojego aparatu terapeutycznego.

6.      Mieszkam w innym województwie. Czy możliwe jest leczenie w gliwickim Centrum Onkologii?

Tak. Miejsce zamieszkania nie wpływa na możliwość leczenia się w naszym ośrodku. W celu umówienia się na konsultację lekarską należy skontaktować się telefonicznie

z Rejestracją Główną (tel. 32 278 81 06 lub 32 278 81 07) lub bezpośrednio

z Rejestracją Zakładu Radioterapii (tel. 32 278 80 45).

7.      Czy w trakcie seansu radioterapii odczuwa się ból?

Nie. Radioterapia jest metodą leczenia, w której wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. Chory w trakcie napromieniania nie odczuwa jego działania.

8.      Czy w trakcie leczenia jest możliwość skontaktowania się z psychologiem?

Tak. Chorzy pozostający pod opieką gliwickiego Centrum Onkologii mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa klinicznego. Dodatkowo w naszym ośrodku funkcjonuje Zespół Edukacji i Wsparcia Psychologicznego dla Chorych na Nowotwory i ich Bliskich „Porozmawiajmy”, który w ramach swojej działalności prowadzi między innymi: zajęcia relaksacyjne, porady socjalne, edukację w zakresie pielęgnacji po zabiegach chirurgicznych, spotkania edukacyjne.

9.      Do czego służą złote znaczniki?

Złote znaczniki stosowane są w radioterapii w celu szybkiej i precyzyjnej lokalizacji położenia napromienianego guza nowotworowego z wykorzystaniem obrazów radiologicznych. Markery, swoje powszechne zastosowanie znalazły głównie podczas radioterapii chorych leczonych na raka gruczołu krokowego. Znacznik, zostaje wszczepiony choremu do stercza pod kontrolą ultrasonografii. Ze względu na specyfikę stosowanego znacznika oraz igły niezbędnej do implantacji, chorzy nie odczuwają bólu związanego z wkłuciem. W trakcie leczenia, przed każdym seansem radioterapii weryfikowane jest położenie stercza na podstawie markera z wykorzystaniem systemów IGRT.

10.  Czy można zastosować radioterapię w leczeniu chorób nienowotworowych?

Szereg chorób nienowotworowych, głównie przebiegających z bolesnym procesem zapalnym może być leczona przy użyciu promieniowania jonizującego. Mechanizm działania radioterapii w tych przypadkach jest złożony i odmienny aniżeli w przypadku nowotworów. Wśród chorób, w przypadku których stosujemy radioterapię, największą grupę stanowią bolesne i/lub przebiegające z patologicznym włóknieniem i kostnieniem schorzenia ortopedyczne takie jak np.:

– zespół bolesnego barku

– zespół bolesnego łokcia (tzw. łokieć tenisisty)

– zapalenie powięzi podeszwowej stopy (tzw. ostrogi piętowe)

– choroba Dupuytrena (przykurcz rozcięgna dłoniowego)

– prewencja patologicznego kostnienia pozaszkieletowego (np. po endoprotezo plastyce stawu biodrowego)

– zapalenie ścięgna Achllesa

Z pośród innych chorób nienowotworowych radioterapia najczęściej stosowana jest

w przypadku wytrzeszczu w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.

BRACHYTERAPIA

1.      Co to jest brachyterapia?

Brachyterapia jest jedną z metod radioterapii nowotworów. Nazwa „brachyterapia” wywodzi się

z języka greckiego (brachy – z bliska) oraz z języka łacińskiego (therapia – leczenie). Wykorzystuje się w niej energię fotonów lub cząstek pochodzącą z rozpadu izotopów promieniotwórczych (źródeł) umieszczanych w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

2.      Dlaczego brachyterapia HDR?

Jest to metoda szybka, skuteczna i umożliwia leczenie ambulatoryjne.

3.      Czy w czasie brachyterapii mogę przebywać w domu?

W części przypadków leczenie jest prowadzone ambulatoryjnie co oznacza, że pacjent przyjeżdża do leczenia z domu. W przypadkach bardziej skomplikowanych pacjent wymaga leczenia w szpitalu.

4.      Czy w czasie leczenia brachyterapią mogę mieć kontakt z małym dzieckiem?

Tak, pacjent leczony brachyterapią nie stanowi zagrożenia dla dzieci ani dla innych osób.

5.      Czy w czasie leczenia brachyterapią mogę opiekować się zwierzętami?

Tak, pacjent leczony brachyterapią może opiekować się zwierzętami.

BADANIE PET-CT

1.      Jak długo trwa badanie PET/CT?

Samo badanie trwa od 15 do 40 minut.

2.      Czy badanie PET-CT można wykonywać u pacjentów uczulonych na kontrast radiologiczny?

Tak, bez żadnego problemu.

3.      Czy badanie PET jest niebezpieczne?

Dawka dla pacjenta mieści się w przedziale od 10 do 25 millisievertów (mSv). Mniej więcej jest to ta sama dawka, na jaką narażona jest stewardesa w samolocie w ciągu kilku miesięcy pracy. Ryzyko wywołania kolejnego nowotworu z powodu dawki radioaktywnej jest więc bardzo niskie. Obawa przed promieniowaniem oraz zwlekanie z badaniem PET może doprowadzić do opóźnienia diagnozy, co wiąże się znacznie większym ryzykiem.