CO Instytut Kraków – FAQ

FAQ

Jakie dokumenty powinien mieć pacjent zgłaszający się do Centrum Onkologii?

Każdy pacjent zgłaszający się do Centrum powinien posiadać:

  • dowód osobisty,
  • karty informacyjne z poprzedniego leczenia szpitalnego, leczenia ambulatoryjnego lub skierowanie do Centrum,
  • wyniki dotychczasowych badań laboratoryjnych i obrazowych (także, jeśli to możliwe, płyty CD/DVD lub klisze rentgenowskie z badaniami obrazowymi).

W jaki sposób można zarejestrować się do Przychodni Przyszpitalnej?

Przed wizytą lekarską w Przychodni Przyszpitalnej należy zarejestrować się w Rejestracji (niski parter budynku Przychodni; wejście od ul. Garncarskiej 13).

Rejestracja pracuje od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: 7:30 – 15:00.

Pacjenci zgłaszający się po raz pierwszy Centrum – przyjmowani są w okienku 3 lub 4 w godzinach: 7:30 – 10:00 (wymagana jest obecność pacjenta przy okienku w chwili rejestracji).

Pacjenci badani lub leczeni uprzednio w Centrum, są rejestrowani na dzień bieżący – okienka 1 lub 2 w godzinach: 7:30 – 10:00 lub poprzez rejestrację telefoniczną – w godzinach: 8:00 – 13:00 (rejestracja terminowa, która umożliwia zaplanowanie kolejnej wizyty kontrolnej z wyprzedzeniem nawet do 4 tygodni).

Telefony:  12 422 55 22,  12 423 15 58, 12 426 13 80

Jak przebiega przyjęcie pacjenta do Centrum Onkologii na hospitalizację?

Formalności związane z przyjęciem do Centrum odbywają się w okienku rejestracji chorych (niski parter budynku przychodni – wejście od ul. Garncarskiej 13). Ubranie należy oddać do magazynu odzieżowego (odpowiednie miejsce wskaże pracownik rejestracji lub salowa). Następnie chory zostaje odprowadzony do odpowiedniej kliniki i przekazany pod opiekę pielęgniarek i lekarzy.

Czy leczenie w Centrum Onkologii jest odpłatne?

Leczenie w Centrum Onkologii jest dla chorych ubezpieczonych całkowicie bezpłatne.

W jakich godzinach można odwiedzać chorych?

Pacjentów można odwiedzać codziennie, najlepiej w wyznaczonych godzinach. Prosimy pamiętać jednak o tym, że długie odwiedziny i liczne grono odwiedzających powodują zmęczenie chorych, a także mogą być kłopotliwe dla innych chorych przebywających w salach kilkuosobowych. Z tego powodu prosimy rodziny pacjentów o takie organizowanie odwiedzin, aby nie więcej niż 2 osoby przebywały równocześnie u jednego chorego.

Przypominamy o zakazie siadania na łóżkach i palenia papierosów w terenie całego Centrum Onkologii.

Rodziny mogą kontaktować się z bliskimi także telefonicznie. W każdej Klinice udostępniono telefon dla pacjentów (centrala 422-99-00, numery wewnętrzne podane są w spisie telefonów w poszczególnych klinikach).

Zalecane godziny odwiedzin są następujące:

  • dni powszednie 16.00 – 17.00
  • niedziele i święta 14.00 – 16.00