Geria Medica pomaga seniorom

Geria Medica pomaga seniorom

Geria Medica pomaga seniorom

Starość jest czasem, który jednoznacznie kojarzy się z problemami ze zdrowiem, obniżoną sprawnością ruchową. Dzięki powstaniu prywatnych placówek gwarantujących większy dostęp do leczenia i usług medycznych, sytuacja osób starszych w Polsce ma szanse trwale się odmienić.

Badania pokazują, że blisko 70% Polaków jest zdania, że seniorom należy się pomoc, gdyż ich sytuacja w Polsce nie należy do najlepszych. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę dostęp do leczenia na europejskim poziomie oraz jego jakość i skuteczność.

Jako społeczeństwo przywykliśmy, że opiekę nad osobami starszymi sprawuje przede wszystkim najbliższa rodzina. Nie chodzi tu tylko o kwestie takie jak pomoc w codziennych czynnościach, ale także w leczeniu. Tymczasem w wielu krajach europejskich odpowiedzialność za komfort starzenia w godnych warunkach biorą na siebie organizacje i służby państwowe, sprowadzające rolę rodziny do dodatkowego, a nie pierwszego wsparcia.

Szczególnie trudna sytuacja dotyka w Polsce osoby samotne, nieposiadające bliskich, którzy mogliby i chcieli wspierać seniorów. Ci często pozostawieni sami sobie, zapadają na choroby psychiczne, wynikające nierzadko z bezradności i znieczulicy wobec problemów z jakimi się borykają.

Tymczasem, jak pokazują różnego rodzaju organizacje, systemowe podejście do wspierania seniorów pozwala nie tylko każdego dnia zmieniać na lepsze życie pojedynczych ludzi, ale są także przyczynkiem do wzrostu społecznego zaangażowania w chęć pomocy.

Przykładem może być działalność Geria Medica – placówki świadczącej prywatne usługi medyczne osobom starszym. Abonamentowy sposób rozliczania się za świadczenia pozwala na dostęp do najlepszych specjalistów ds. chorób osób starszych oraz do pełnej i profesjonalnej diagnostyki.

Pomysł na holistyczne podejście do leczenia seniorów okazał się strzałem w dziesiątkę i Geria Medica szybko zyskała status największych profesjonalistów w tej dziedzinie, właściwie eliminując konkurencję. Przyczyn należy szukać nie tylko w doskonale zorganizowanym systemie świadczeń, ale także w szczerym zaangażowaniu w wiele społecznych inicjatyw wspierających bezpieczeństwo i zdrowie osób starszych. Przykładem może być dołączenie Geria Medica do akcji szerzących wiedzę z zakresu profilaktyki leczenia, jak np. Wylecz się zdrowiem i Skrzydła życia.
Za działalność poświęconą kompleksowemu wspieraniu leczenia seniorów Geria Medica zostało nagrodzone statuetką Sukces Roku 2019. Na pytanie: „Skąd bierze się sukces takich przedsiębiorstw?” odpowiedzi udziela Krzysztof Jańczuk – prezes firmy, mówiąc:

Receptą jest tu rzeczywiste zaangażowanie, szukanie sposobów na realną zmianę. Naszym pomysłem jest działanie holistyczne, uwzględniające jak najszerszy kontekst medyczny i społeczny. Efekty naszych działań pokazują, że to właściwe myślenie.

Podejście ogólne do kwestii zdrowia osób starszych to nie tylko dbałość o regularność badań profilaktycznych i stały monitoring zdrowia, ale także zmiana nawyków i dostosowanie się do tempa zmieniającego się świata. Istotne są takie kwestie jak zdrowa dieta czy aktywność fizyczna. Stąd Geria Medica nieustannie dąży, by w ramach uczestnictwa w programach społecznych zwracać uwagę na zagadnienia żywienia seniorów oraz na konieczność „odejścia sprzed telewizorów” na rzecz aktywności pobudzającej krążenie i zmuszającej organizm do podejmowania wysiłku. Sprężyste i rozciągnięte ciało, niezależnie od wieku, ma większą zdolność do regenerowania urazów. Takie podejście wymaga jednak edukowania społeczeństwa, co nie jest łatwe w polskich warunkach. Niemniej, nieustannie należy próbować.

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ