CO Instytut Gliwice – I Klinika Radioterapii i Chemioterapii

I Klinika Radioterapii i Chemioterapii

admin
21 stycznia 2014
0

skladowski - kierownikKierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Sekretariat Kierownika Kliniki: (032) 278 83 28


E-mail:  [email protected], [email protected][email protected]

Zespół lekarzy I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem następujących nowotworów:

– rak jamy ustnej, gardła i krtani (w porównaniu do całej Polski nowotwory laryngologiczne najczęściej występują na Śląsku),


– guzy mięśni i kości (mięsaki).


Lekarze Kliniki prowadzą codziennie w gabinetach Przychodni Przyklinicznej Instytutu Onkologii nowoczesną i kompleksową diagnostykę nowotworów wykorzystując swoje bogate doświadczenie kliniczne i najnowocześniejsze, dostępne na miejscu badania dodatkowe:

  • endoskopia laryngologiczna z możliwością pobrania wycinka,
  • biopsja cienkoigłowa (BAC),
  • spiralna tomografia komputerowa (TK),
  • rezonans magnetyczny (NMR),
  • ultrasonografia węzłów chłonnych.

Pacjentom przed leczeniem lub w trakcie leczenia poza Instytutem proponujemy możliwość profesjonalnej porady i konsultacji onkologicznej. W razie potrzeby zapewniamy leczenie promieniami lub chemioterapię i wysokiej jakości opiekę medyczną w oddziale szpitalnym Kliniki. To właśnie w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii zastosowano kilka lat temu, po raz pierwszy na świecie ciągły system napromieniania raka jamy ustnej, gardła i krtani bez przerw sobotnio-niedzielnych. System ten jest obecnie stosowany rutynowo w Klinice wraz

z innymi, niekonwencjonalnymi sposobami napromieniania (np. radioterapia dwa razy dziennie, radiochemioterapia, radioterapia konformalna w tym IMRT, radioterapia śródoperacyjna, hipertermia, tele-brachyterapia). Wszystkie te sposoby charakteryzują się większą skutecznością przeciwnowotworową, co zwiększa szansę na wyleczenie bez konieczności operacji i okaleczenia, wymagają jednak hospitalizacji i leczenia wspomagającego.

Część nowotworów złośliwych wymaga leczenia kilkoma różnymi metodami. Takim chorym oferujemy możliwość leczenia skojarzonego prowadzonego przez wielodyscyplinarne zespoły narządowe składające się ze specjalistów radioterapii, chemioterapii, laryngologii, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo twarzowej i ortopedii (Zespół Nowotworów Głowy

i Szyi, Zespół Guzów Kości). Oferta leczenia skojarzonego obejmuje:

  • leczenie raka warg, języka, policzka, dna jamy ustnej gardła oraz nowotworów ślinianek, w tym leczenie bez konieczności profilaktycznego usuwania węzłów chłonnych,
  • leczenie mięsaków tkanek miękkich i kości, w tym leczenie „oszczędzające”, bez konieczności amputacji.

W ramach Zespołów Narządowych współpracujemy również z klinikami otolaryngologii

i chirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Pacjentom po zakończonym leczeniu w I Klinice Radioterapii i Chemioterapii zapewniamy stały nadzór onkologiczny i rehabilitacyjny.


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.