CO Instytut Gliwice – II Klinika Radioterapii i Chemioterapii

II Klinika Radioterapii i Chemioterapii

admin
21 stycznia 2014
0

II klinika

Kierownik II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
Sekretariat Kierownika Kliniki: (32) 278 88 05

Sekretariat Medyczny: (32) 278 88 04


E-mail: [email protected]

II Klinika Radioterapii i Chemioterapii prowadzi  leczenie nowotworów płuc, śródpiersia, przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz jądra. Klinika dysponuje 76 łóżkami. Jednym z głównych obszarów zainteresowania Kliniki jest leczenie raka płuca. W celu przyspieszenia procesu decyzyjnego i szybszego rozpoczęcia adekwatnego leczenia, jako pierwsza w Polsce, prowadzi rutynowe konsultacje z użyciem telekonferencji z Kliniką Torakochirurgii w Zakopanem. Jednostka prowadzi zarówno radioterapię samodzielną jak i radiochemioterapię. Klinika ma duże doświadczenie w zakresie radioterapii stereotaktycznej – nowoczesnej metody leczenia wczesnego raka płuca u pacjentów, u których leczenie operacyjne jest niemożliwe, lub u chorych, którzy nie wyrażają zgody na zabieg operacyjny. Klinika ma również bogate doświadczenie w leczeniu raka prostaty. U pacjentów z nisko zaawansowanym rakiem prostaty oferuje możliwość leczenia przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia w zakresie radioterapii – CyberKnife. U pacjentów z  zaawansowanym rakiem prostaty stosujemy leczenie promieniami oparte o skojarzenie radioterapii stereotaktycznej (CyberKnife) ze standardową teleradioterapią. Postępowanie to ma  poprawić wyniki leczenia w tej grupie pacjentów. W zależności od sytuacji klinicznej jednostka oferuje pacjentom samodzielną standardową radioterapię, samodzielną radioterapię hypofrakcjonowaną oraz radioterapię skojarzona z brachyterapią. Jednym z głównych celów Kliniki jest także dalsza poprawa wyników leczenia raka odbytnicy poprzez zastosowanie hiperfrakcjonowanej radioterapii przedoperacyjnej skojarzonej z chemioterapią. Zadanie to realizowane jest we współpracy z Kliniką Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Onkologii oraz Oddziałów Chirurgii Ogólnej z terenu Śląska.

Oryginalnymi osiągnięciami II Kliniki Radioterapii i Chemioterapii są:

  • wprowadzenie i rozpowszechnienie w Polsce nowoczesnych metod leczenia skojarzonego nowotworów złośliwych jąder,
  • zastosowanie jednoczasowej radiochemioterapii w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc,
  • zastosowanie jednoczasowej radiochemioterapii w leczeniu chorych na drobnokomórkowego raka płuca w skojarzeniu z profilaktycznym napromienianiem mózgowia,
  • opracowanie wspólnie z Zakładem Planowania Radioterapii i Brachyterapii unikatowej w skali Europy i świata metody konformalnej obrotowej teleradioterapii z użyciem dynamicznego filtra klinowego i kolimatora wielolistkowego w leczeniu raka gruczołu krokowego,
  • wspólnie z Zakładem Brachyterapii wprowadzenie nowoczesnej metody skojarzonego leczenia raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem teleradioterapii i śródtkankowej brachyterapii w czasie rzeczywistym.


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.