CO Instytut Gliwice – III Klinika Radioterapii i Chemioterapii

III Klinika Radioterapii i Chemioterapii

admin
21 stycznia 2014
0

iii klinika


Kierownik III Kliniki Radioterapii i Chemioterapii prof. dr hab. n. med. Rafał  Tarnawski

Sekretariat Kierownika Kliniki:  (32) 278 86 13


Sekretariat medyczny: (32) 278 86 18


E-mail: [email protected]

III Klinika Radioterapii i Chemioterapii zajmuje  się przede  wszystkim leczeniem nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (mózgu, oraz rdzenia kręgowego), raka piersi oraz nowotworów narządu rodnego. Klinika współpracuje z innymi jednostkami Instytutu w leczeniu innych typów nowotworów, szczególnie czerniaka oraz nowotworów układu wydzielania wewnętrznego. Klinikę tworzy zespół lekarzy – specjalistów radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej i ginekologii. Chorymi opiekuje się 10 lekarzy, psycholog i 15 pielęgniarek, W skład zespołu wchodzą również  4 sekretarki medyczne oraz personel pomocniczy. W warunkach szpitalnych prowadzona jest zarówno radioterapia, chemioterapia, a przede wszystkim  leczenie skojarzone czyli radiochemioterapia. Radioterapia prowadzona jest w Zakładzie Radioterapii pod bezpośrednim nadzorem lekarzy Kliniki, z wykorzystaniem najnowszych technik napromieniania, w tym radioterapii sterowanej obrazem, radioterapii kierowanej precyzyjnie na cel (tzw. stereotaktycznej), a także tzw. noża cybernetycznego oraz tomoterapii. Dzięki temu leczenie jest bezpieczniejsze,  a często szybsze niż leczenie konwencjonalne.

Chemioterapia prowadzona w Klinice wykorzystuje najnowsze leki  oraz  techniki obrazowania służące  monitorowaniu efektu leczenia. U chorych , u których jest to medycznie wskazane, chemio- i radioterapia stosowane równocześnie dla uzyskania optymalnego efektu leczenia. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce Klinika specjalizuje się w leczeniu nowotworów u młodych dorosłych (między 18 a 40 rokiem życia), dla których oferujemy kompleksowe leczenie z fachowym podejściem do  problemów, jakie choroba nowotworowa sprowadza na tym etapie  życia.


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.