CO Instytut Warszawa – Izba przyjęć

Izba przyjęć

Izba Przyjęć I (przy ul. W. K. Roentgena 5 w Warszawie)

 1. przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego i udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć I;
 2. wprowadzanie danych o usługach wykonanych u chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć I do systemu elektronicznego;
 3. przechowywanie odzieży i rzeczy wartościowych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w depozycie Instytutu;
 4. prowadzenie sprawozdawczości oraz kart statystycznych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego;
 5. prowadzenie Księgi Przyjęć i Księgi Zgonów;
 6. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
Izba Przyjęć II (przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie)

 1. przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego i udzielanie pomocy doraźnej chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć II;
 2. wprowadzanie danych o usługach wykonanych u chorych zgłaszających się do Izby Przyjęć II do systemu elektronicznego;
 3. przechowywanie odzieży i rzeczy wartościowych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego w depozycie Instytutu;
 4. prowadzenie sprawozdawczości oraz kart statystycznych chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego;
 5. prowadzenie Księgi Przyjęć i Księgi Zgonów;
 6. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.