CO Instytut Kraków – Klinika Onkologii

Klinika Onkologii »

dr med. Anna Schnejder-Wilk


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od wielu lat zajmuję się diagnostyką obrazową obejmującą badania radiologiczne, mammografią, USG, TK i MR. Obecnie w Pracowni PET pełnie funkcję konsultanta radiologicznego badań PET-

Read More »

dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Jestem specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Przedmiotem pracy doktorskiej była analiza przyczyn niepowodzeń leczenia u chorych na raka krtani, a w rozprawie habilitacyjnej ocena skuteczności różnych sposobów skojarzonego leczenia chorych na SCLC LD. Tematyka

Read More »

lek. med. Dariusz Martynów


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Pracuję w Oddziale Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej Kliniki Onkologii. Zajmuję się leczeniem pacjentów chorych na nowotwory płuc, przełyku oraz piersi

Read More »

prof. dr hab. med. Stanisław Korzeniowski


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od wielu lat zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorych na raka piersi i raka płuca. Obecnie pełnie funkcję Kierownika Oddziału Nowotworów Piersi i Klatki Piersiowej. W szczególności specjalizuje się w radioterapii i leczeniu skojarzonym

Read More »

dr med. Piotr Brandys


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od wielu lat zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorych z chorobami nowotworowymi. Obecnie pełnię funkcję adiunkta w Oddziale Nowotworów Klatki Piersiowej Kliniki Onkologii oraz konsultanta ds. radioterapii Kliniki Ginekologii Onkologicznej. Moje naukowe zainteresowania obejmują

Read More »

lek. med. Bogumiła Szyszka-Charewicz


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od prawie 19 tal pracuję w medycynie. Moją pierwszą specjalizacją są choroby wewnętrzne. Od prawie 10 lat zajmuję się leczeniem nowotworów – obecnie jako specjalista radioterapeuta onkolog w Oddziale Nowotworów Jamy Brzusznej, gdzie zajmuję

Read More »

dr med. Tomasz Skóra


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od wielu lat zajmuję się diagnostyką i leczeniem nowotworów układu pokarmowego i moczowo-płciowego. W szczególności moje zainteresowania dotyczą zagadnień z zakresu nowotworów żołądka oraz kanału odbytu. Obecnie pełnię funkcję zastępcy Kierownika Oddziału Nowotworów Jamy

Read More »

dr med. Jadwiga Nowak-Sadzikowska


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Od wielu lat zajmuje się diagnostyka i leczeniem napromieniowaniem chorych na nowotwory złośliwe. W szczególności specjalizuje się w leczeniu chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego i pokarmowego. Jestem członkiem PTO. Obecnie pełnię funkcję kierownika Oddziału

Read More »

dr med. Anna Mucha-Małecka


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Kompleksowe leczenie nowotworów Głowy i Szyi. Radiobiologia kliniczna

Read More »

prof. dr hab. med. Bogdan Gliński


Łukasz
Styczeń 28, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Kompleksowe leczenie nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego. Członek redakcji 7 pism naukowych w tym 1 zagraniczne

Read More »