Czym jest kolonoskopia?

Czym jest kolonoskopia?

Czym jest kolonoskopia?

Kolonoskopia, to rodzaj badania endoskopowego mającego na celu obejrzenie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zwykle jelita grubego (w dalszym ciągu jelito cienkie pozostaje obszarem bardzo trudnym do zbadania).  Jest to jedna z najskuteczniejszych metod wczesnego diagnozowania nowotworów przewodu pokarmowego. Dzięki tym badaniom możliwe jest również wykrycie innych przyczyn dolegliwości gastrycznych, takich jak przewlekłe bóle brzucha, przewlekłe biegunki, trudności w połykaniu pokarmu itp. Polega ona na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą i przesłaniu obrazu na zewnątrz. Do tego celu służy giętki instrument zwany kolonoskopem, który jest zbudowany podobnie jak fiberoskop służący do diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas kolonoskopii możliwe jest też pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badań histopatologicznych, a także wykonywanie drobnych zabiegów, np. usuwanie pojedynczych polipów.

Rozróżnia się kolonoskopię diagnostyczną i kolonoskopię terapeutyczną. Wskazaniem do kolonoskopii diagnostycznej jest podejrzenie raka jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, biegunka o niejasnej etiologii, podejrzenie nieswoistego zapalenia jelit, podejrzenie zaburzeń wchłaniania. Alternatywą klasycznej kolonoskopii diagnostycznej jest nieinwazyjna wirtualna kolonoskopia.

Kolonoskopia terapeutyczna wskazana jest w przypadku konieczności usunięcia polipówhamowania krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowegousuwania ciał obcychposzerzania zwężeńdekompresji megacolon toxicum.

Aby poprawnie i skutecznie wykonać to badanie, pacjent musi być odpowiednio przygotowany – jelita powinny być opróżnione z treści pokarmowej, co uzyskuje się głodówką w przeddzień badania oraz stosowaniem wlewów oczyszczających jelito grube lub doustnych środków przeczyszczających.

Podczas badania do światła jelita wprowadzany jest pod ciśnieniem gaz, który ma na celu poszerzenie światła jelita celem łatwiejszego wprowadzenia kolonoskopu i łatwiejszemu uwidocznieniu stanu jelita. Ponieważ kolonoskopia jest zwykle badaniem bolesnym, najlepiej wykonać ją w znieczuleniu ogólnym, (niektóre ośrodki preferują sedację, podczas której jest utrzymywany kontakt z osobą badaną) zwłaszcza że czas wykonania badania może przekroczyć 30 minut, a ból wywołuje odruchowe obkurczanie jelita. Badanie wykonywane jest zwykle w pozycji leżącej na boku.

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ