Dolnośląskie CO – Kontakt

Kontakt

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

pl. Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

Sekretariat:

tel. 71 36 89 601

tel. 71 36 89 602

fax 71 36 89 219

email:

[email protected]

[email protected]

 

ODDZIAŁY, ZAKŁADY, PORADNIE

IZBA PRZYJĘĆ:

Sekretariat:

tel. 71 36 89 573

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA:

Rejestracja:

tel. 71 36 89 270

tel. 71 36 89 571

tel. 71 36 89 572

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE:

Sekretariat:

tel. 71 36 89 291

ODDZIAŁY:

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Sekretariat:

tel. 71 36 89 444

2. Oddział Chirurgii Onkologicznej I

Sekretariat:

tel. 71 36 89 301

3. Oddział Chirurgii Onkologicznej II

Sekretariat:

tel. 71 36 89 332

4. Oddział Ginekologii Onkologicznej

Sekretariat:

tel. 71 36 89 407

5. Oddział Onkologii Klinicznej (Chemioterapii)

Sekretariat:

tel. 71 36 89 362

6. Dział Rehabilitacji Ruchowej

Sekretariat:

tel. 71 36 89 557

7. Zespół do Spraw Chorób Piersi

Rejestracja:

tel. 71 36 89 270

tel. 71 36 89 571

tel. 71 36 89 572

8. Blok operacyjny

Sekretariat:

tel./fax 71 36 89 350

 

ZAKŁADY:

1. Zakład Radioterapii

Sekretariat:

tel. 71 36 89 601/602

tel. 71 36 89 501

2. Zakład Patomorfologii

Sekretariat:

tel. 71 36 89 538

3. Zakład Diagnostyki Chorób Piersi

Sekretariat:

tel. 71 36 89 465

4. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Sekretariat:

tel. 71 36 89 529

5. Zakład Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii

Sekretariat:

tel. 71 36 89 543

6. Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Sekretariat:

tel. 71 36 89 548

7. Zakład Medycyny Nuklearnej – Pracownia PET-CT

Rejestracja:

tel. 781 440 236

8. Zakład Elektroniki Medycznej

tel./fax: 71 368 95 28

tel. kom. 507 050 395

9. Zakład Fizyki Medycznej

Sekretariat:

tel. 71 36 89 588

10. Zakład Epidemiologii i Dolnośląski Rejestr Nowotworów

tel. 71 36 89 554

tel. 71 36 89 555

fax 71 36 89 555

GABINET EKG:

tel. 71 36 89 283

APTEKA SZPITALNA:

Sekretariat:

tel. 71 36 89 265

PRACOWNIA PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH:

tel. 71 36 89 375

POMOC PSYCHOLOGICZNA W DCO:

tel. 71 36 89 494