CO Bydgoszcz – Lekarz

Lekarz »

lek. Marcin Ładziński


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Lek. Marcin Ładziński jest specjalistą w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 2006 roku pracuje w Zakładzie Radiologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Read More »

dr n. med. Małgorzata Zarzycka


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Dr n. med. Małgorzata Zarzycka jest specjalistą w zakresie radioterapii onkologicznej z 21-letnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Centrum pracuje na Oddziale Radioterapii

Read More »

dr n. med. Agnieszka Żyromska


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Dr n. med. Agnieszka Żyromska jest specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej z 17-letnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Centrum pracuje w Zakładzie Teleradioterapii

Read More »

lek. Bogdan Żurawski


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Lek. Bogdan Żurawski jest specjalistą z zakresu onkologii klinicznej z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Centrum pracuje na stanowisku Koordynatora Ambulatorium Chemioterapii

Read More »

dr n. med. Ewa Ziółkowska


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Dr n. med. Ewa Ziółkowska jest specjalistą w zakresie radioterapii onkologicznej z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. Autor 56 publikacji krajowych i zagranicznych, brała udział w wielu konferencjach naukowo-medycznych (PTRO, ASCO, ESTRO, ESMO, ASTRO) i badaniach

Read More »

Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Prof dr hab. med. Wojciech Zegarski jest specjalistą w zakresie chirurgii onkologicznej z 31-letnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Centrum jest koordynatorem Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej

Read More »

lek. Anna Wszelak


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Lek. Anna Wszelak jest specjalistą z zakresu radiodiagnostyki z 40-letnim doświadczeniem zawodowym. Do tej pory pracowała między innymi w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku, w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych oraz w Niepublicznym Zespole Przychodni

Read More »

lek. Andrzej Wronczewski


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Lek. Andrzej Wronczewski jest specjalistą z zakresu urologii z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Centrum pracuje na Oddziale Klinicznym Urologii Onkologicznej

Read More »

lek. Stefan Wrzesiński


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Lek. Stefan Wrzesiński jest specjalistą z zakresu otorynolaryngologii z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracuje w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku

Read More »

lek. Anna Wronczewska


admin
Grudzień 31, 2013
Komentowanie nie jest możliwe

Lek. Anna Wronczewska jest specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. W naszym Centrum pracuje na Oddziale Klinicznym Brachyterapii

Read More »