CO Bydgoszcz – Miejsce pracy

Miejsce pracy »

6. Diagnostyka: Zakład Medycyny Nuklearnej


admin
Styczeń 14, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Jesteśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce, który rozpoczął wykonywanie badań za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET-CT). Jest to wyspecjalizowany system trójwymiarowego obrazowania całego ciała, tułowia lub wybranego narządu (np. mózgu, wątroby, serca) po podaniu dożylnym

Read More »

3. Diagnostyka: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej


admin
Styczeń 14, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zajmuje się przeprowadzaniem specjalistycznych badań. Dysponujemy aparaturą laboratoryjną najnowszej generacji. Posiadamy zintegrowaną platformę analityczną do badań biochemicznych i immunologicznych, linię hematologiczną wraz z cyfrową analizą obrazu morfologii krwi, automatyczny analizator immunohematologiczny

Read More »

8. Diagnostyka: Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii


admin
Styczeń 14, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii zajmujemy się pełną diagnostyką nowotworową, wykonując badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby u naszych Pacjentów. Umożliwia to unikalna struktura zakładu, w skład której wchodzą pracownie laboratoryjne,

Read More »

5. Diagnostyka: Zakład Endoskopii


admin
Styczeń 14, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W Zakładzie Endoskopii specjaliści zajmują się badaniami diagnostycznymi oraz zabiegami w ramach leczenia chorób przewodu pokarmowego. Między innymi usuwaniem polipów, hamowaniem krwawień, rozszerzaniem i protezowaniem zwężeń przewodu pokarmowego, wycięciem śluzówki oraz wieloma innymi schorzeniami

Read More »

1. Leczenie: Zakład Radioterapii


admin
Styczeń 13, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W Zakładzie Radioterapii stosowane są wysokospecjalistyczne techniki napromieniania: – Radykalna radioterapia konformalna (3D) dzięki wykorzystaniu technik komputerowych pozwala precyzyjnie napromienić guz z maksymalnym oszczędzeniem zdrowych tkanek. Do stosowania tej techniki konieczne jest trójwymiarowe planowanie leczenia.

Read More »

4. Diagnostyka: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej


admin
Styczeń 13, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej wykonujemy większość podstawowych badań w zakresie radiologii konwencjonalnej, ultrasonografii, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. Zajmujemy się także embolizacją tętnic nerkowych, chemioembolizację i termoablację. W 2012r. uruchomiliśmy pracownię

Read More »

7. Diagnostyka: Zakład Mikrobiologii


admin
Styczeń 13, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W tym Zakładzie wykonuje się badania obejmujące mikrobiologię medyczną i farmaceutyczną. Mikrobiologia medyczna określa wrażliwość drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki, w tym wartość MIC (minimal inhibitory concentration) – minimalne stężenie leku w mg/l hamujące

Read More »

2. Leczenie: Ambulatorium Chemioterapii


admin
Styczeń 13, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Działalność Ambulatorium Chemioterapii zorganizowana jest wokół jednodniowego leczenia z zakresu chemioterapii. Pacjent po konsultacji z lekarzem onkologii klinicznej kierowany jest do Ambulatorium. Każdorazowo przed podaniem chemioterapeutyku, Chory wykonuje wcześniej zlecone badania. Po otrzymaniu wyników

Read More »

Diagnostyka: Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii


admin
Styczeń 7, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii zajmujemy się pełną diagnostyką nowotworową, wykonując badania mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby u naszych Pacjentów.Podstawowe badania to: badania histologiczne (tkanki) badania cytologiczne (komórek) badania molekularne (molekuł

Read More »

Diagnostyka: Zakład Mikrobiologii


admin
Styczeń 7, 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Zakład Mikrobiologii zajmuje się diagnostyką mikrobiologiczną materiałów klinicznych, materiałów pobranych ze środowiska a także mikrobiologią farmaceutyczną. Pracują tu kompetentni diagności laboratoryjni, technicy analityki medycznej i biotechnolodzy. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i znajomości nowoczesnych metod badawczych

Read More »