Nowotwór pochwy

Nowotwór pochwy

Nowotwór pochwy

Ordynator Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Krakowie, prof nadzwyczajny Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Krakowie dr hab. n. med – Paweł Blecharz.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Czym jest nowotwór pochwy?

Dr hab. n. med – Paweł Blecharz: Nowotwór pochwy – tj. nowotwór złośliwy – może być guzem nabłonka płaskiego lub gruczołowego, powstającym w ścianie pochwy (PIERWOTNY nowotwór pochwy – bardzo rzadko) lub guzem PRZERZUTOWYM z innego narządu, np. trzonu macicy, szyjki macicy, ewentualnie innych lokalizacji. Pierwotne nowotwory złośliwe pochwy to zazwyczaj raki, rzadziej czerniaki lub mięsaki.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Co może być powodem powstania PIERWOTNEGO raka pochwy?

Dr hab. n. med – Paweł Blecharz: Stosowanie dietylostilbestrolu (DES), leku na zagrażające poronienie, który używany był w latach 50tych, głównie w USA powodowało znaczny wzrost  ryzyka raka pochwy u córek tych kobiet. Innymi czynnikami ryzyka wystąpienia pierwotnego raka pochwy są infekcja wirusem HPV, wcześniejsze występowanie dysplazji szyjki macicy lub raka szyjki macicy, palenie papierosów.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Jakie są główne objawy raka pochwy, co powinno nas zaniepokoić?

Dr hab. n. med – Paweł Blecharz: Rak pochwy zwykle daje objawy dość wcześnie i powoduje: plamienie, krwawienie z pochwy, wyczuwalny guzek ściany pochwy, ból podczas stosunku lub podczas oddawania moczu.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Co należy do diagnostyki nowotworu pochwy?

Dr hab. n. med – Paweł Blecharz: Najważniejszym badaniem jest badanie na fotelu ginekologicznym z pobraniem wycinków. ważne jest także usg tv oraz rezonans magnetyczny narządu rodnego. W przypadku stwierdzenia nowotworowego guzka pochwy ZAWSZE należy wykluczyć inne ognisko nowotworu – należy wykonać diagnostykę szyjki macicy, abrazję jamy macicy, wykonać tomografię brzucha i miednicy.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Na czym polega leczenie tego nowotworu?

Dr hab. n. med – Paweł Blecharz: We wczesnych stadiach możliwe jest leczenie chirurgiczne – wycięcie zmiany ewentualnie wycięcie pochwy. W bardziej zaawansowanych stadiach stosuje się radioterapię.

PubliczneCentraOnkologii.pl: Jakie są rokowania w przypadku tego nowotworu?

Dr hab. n. med – Paweł Blecharz: Wczesne stadia choroby pozwalają wyleczyć około 80% chorych. Guzy bardziej zaawansowane szerzące się poza pochwę rokują znacznie gorzej – udaje się wyleczyć 30-60% chorych. Rak pochwy z przerzutami jest nieuleczalny.

WARTO RÓWNIEŻ PRZECZYTAĆ