Szpital Morski PCK – O nas

O nas

Twoje zdrowie – nasze zadanie

Twoja wola – nasze działanie

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów oraz dla zapewnienia przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy naszym Pracownikom ,wdrożyliśmy i doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008

Starając się sprostać rosnącym potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów wszystkie przedsięwzięcia podporządkowujemy ich problemom. Mając na uwadze uzyskanie pełnej satysfakcji Pacjentów z pobytu w naszym Szpitalu postawiliśmy przed sobą i realizujemy następujące cele:

 • udzielanie świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny,
 • promocja zdrowia i profilaktyka,
 • rozszerzanie zakresu świadczonych usług,
 • ciągła modernizacja Szpitala,

Zapewniamy, że wysoka jakość naszych usług medycznych gwarantowana jest poprzez:

 • monitorowanie poziomu satysfakcji Pacjenta,
 • zakupy wysokiej jakości sprzętu medycznego,
 • podnoszenie kwalifikacji kadry i doskonalenie zawodowe w zakresie świadczonych usług,
 • kompetentne kierownictwo, działające sprawnie i etycznie,
 • odpowiedzialność wobec naszych pracowników i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w pracy,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów na realizację niniejszej Polityki Jakości.

Zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację Polityki Jakości jest podstawą utrzymania, ciągłego doskonalenia i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością. 

Nic nie jest ważniejsze od życia, zdrowia i bezpieczeństwa naszych Pacjentów!

Historia

Historia Szpitala Morskiego rozpoczęła się dnia 23 lutego 1957 roku z chwilą przekazania Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni przez Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni – terenu i koszar wojskowych w Redłowie. W maju 1957 r. na stanowisko dyrektora Szpitala został powołany dr med. Władysław Czapliński, zaś we września 1957 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni podjęło uchwałę o powołaniu samodzielnej jednostki prawno-gospodarczej pod nazwą „Szpital Miejski w Gdyni – Redłowie”. W listopadzie 1958 r. zgodnie z wnioskiem ówczesnej Dyrekcji i Społecznego Komitetu Budowy Szpitala – nazwę Szpitala zmieniono na „Szpital Morski im. PCK w Gdyni – Redłowie”, aby podkreślić zarówno skoncentrowanie uwagi Szpitala na ludziach morza, jak i pomoc uzyskaną ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża przy tworzeniu Szpitala.

3 listopada 1958 r. oddano do użytku chorych pierwsze łóżka szpitalne. Początkowo do dyspozycji pacjentów było 156 łóżek – 40 łóżek dermatologicznych, 30 łóżek dziecięcych i 86 łóżek chorób wewnętrznych. W sumie od momentu rozpoczęcia budowy do roku 1962 liczbę łóżek zwiększono do 591 (wstępny projekt zakładał 413), działało 11 oddziałów oraz wszystkie zasadnicze obiekty pomocnicze umożliwiające prawidłową pracę.

Na szybkie tempo realizacji inwestycji wpłynęły zasadniczo dwa czynniki. Po pierwsze społeczna potrzeba jak najszybszego przysporzenia łóżek szpitalnych, gdyż Szpital Miejski w Gdyni odmówił w 1957 roku 8 tys. pacjentów przyjęcia do leczenia z powodu braku miejsc. Drugim czynnikiem przyspieszonego tempa prac inwestycyjnych była konieczność doraźnego i jak najszybszego efektu usługowego w formie oddania łóżek, jako wyrazu spłaty wydatków poniesionych na służbę zdrowia i obawa aby Ministerstwo Obrony Narodowej nie przejęło ponownie budynków w wypadku ich niewykorzystania

Szpital Morski z biegiem lat poszerzał zakres swojej działalności poprzez uruchomienie nowych oddziałów w nowych specjalnościach. Obecnie Szpital oferuje pacjentom szeroki wachlarz usług medycznych w zakresie pediatrii i chirurgii dziecięcej, położnictwa i neonatologii, ginekologii, interny, kardiologii, pulmonologii, anestezjologii, dermatologii oraz diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej. Na szczególną uwagę w działalności Szpitala zasługuję obszar onkologiczny, w którym Szpital się specjalizuje.

Ważną datą w historii oraz rozwoju Szpitala jako ośrodka o profilu onkologicznym jest rok 2003, kiedy to utworzono Ośrodek Onkologii, w którego skład początkowo weszły:

 • Oddział Chemioterapii i Radioterapii
 • Zakład Teleradioterapii
 • Poradnia Onkologiczna
 • Hotel dla pacjentów poddawanych radioterapii ambulatoryjnej

W roku 2005 dokonano zmian organizacyjnych Szpitala likwidując Ośrodek Onkologii, a w jego miejsce powołując Pomorskie Centrum Onkologii (PCO). Utworzenie PCO związane było jednocześnie z rozszerzeniem oferty usług medycznych w obszarze onkologii. W roku 2007 zmieniono nazwę PCO na Gdyńskie Centrum Onkologii (GCO). Funkcjonowanie GCO pozwala Szpitalowi na prowadzenie kompleksowego leczenia chorób nowotworowych.

Szpital w trosce o wysoką jakość świadczonych usług w 2006 r. wdrożył system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 początkowo 9001:2000, a obecnie 9001:2008 oraz system Bezpieczeństwa Żywności HACCP.