CO Bydgoszcz – O nas

O nas

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali w Europie. Potwierdzają to liczne certyfikaty jakości, jakie zdobyliśmy oraz wysokie miejsca w rankingach krajowych i międzynarodowych, które co roku osiągamy. Nasz szpital dysponuje sprzętem najwyższej jakości. Pacjenci, którzy tutaj się leczą mogą być pewni, że zajmują się nimi lekarze z ogromnym dorobkiem naukowym, połączonym z wiedzą praktyczną. Dzięki profesjonalnej kadrze kierowniczej, doskonałemu zarządzaniu i zaangażowaniu wszystkich osób pracujących w szpitalu, staliśmy się ośrodkiem, w którym leczą się chorzy z całej Polski, a coraz częściej także obcokrajowcy. W skład Centrum wchodzi:

 • 11 oddziałów
 • 22 poradnie specjalistyczne
 • 15 zakładów
 • 300 łóżek

Sale chorych są 1- i 3-osobowe. Każdy pokój jest wyposażony w osobną łazienkę. Pacjenci mają do dyspozycji telefon i telewizor, z którego korzystają bezpłatnie. Za darmo jest u nas również dostęp do internetu.

Centrum jest szpitalem komfortowym. Pierwsi w kraju zrezygnowaliśmy z serwowania posiłków do łóżka. Nasi Pacjenci jadają w eleganckiej restauracji. Zmiana sposobu żywienia – to zerwanie z tradycyjnym wizerunkiem szpitalnej kuchni, przede wszystkim jednak namiastka normalnego życia, której brakuje osobom hospitalizowanym.

Działalność szpitala obejmuje:

 • Profilaktykę (edukacja, badania okresowe, szczepienia)
 • Diagnostykę (badania laboratoryjne i radiologiczne)
 • Leczenie (chemioterapia, radioterapia, zabiegi operacyjne)
 • Rehabilitację (laser, ultradźwięki, kinezyterapia, magnetoterapia)

Więcej o naszej działalności medycznej można przeczytać w serwisie Centrum Pacjenta.

Misją Centrum jest zapewnienie nowoczesnych standardów diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów z jednoczesnym dążeniem do wprowadzania innowacyjnych technologii oraz rozwojem nauki i edukacji medycznej. „Jesteśmy dla Ciebie” to wizja Centrum Onkologii.

POLITYKA CENTRUM ONKOLOGII

Głównym celem naszej polityki jest stworzenie warunków wysokiego standardu działalności organizacji i przekonanie potencjalnych pacjentów aby wybierali Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako ośrodek dający optymalną szansę poprawy zdrowia i pełnego wyleczenia.

 • Dążymy do umacniania zaufania Pacjentów i poprawy ich bezpieczeństwa poprzez:

– przestrzeganie praw Pacjenta i kultury pracy,

– wprowadzanie innowacyjnych technologii do diagnostyki i leczenia,

– podnoszenie poziomu wykształcenia personelu,

– modernizacje infrastruktury i bazy sprzętowej,

– zachowanie bezpieczeństwa danych osobowych,

– zachowanie procedur higieny i zapobiegania zakażeniom.

 • Rozwijamy profilaktykę i edukację społeczną w zakresie chorób nowotworowych.
 • Zmierzamy do zapewnienia naszym Pacjentom pełnego, skojarzonego leczenia nowotworów z dostępnością do nowoczesnych i uznanych metod światowych, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego.
 • Prowadzimy działalność naukowo – badawczą celem wprowadzania innowacyjnych metod leczniczych i diagnostycznych, zmierzających w kierunku personalizacji terapii.
 • Rozwijamy działalność dydaktyczną przed i podyplomową dla kadry medycznej.
 • Dbając o dobro pacjentów umożliwiamy pobyt i współuczestnictwo w procesie terapeutycznym ich rodzinom poprzez możliwość korzystania z bazy hotelarskiej w ramach prowadzonej przez Centrum działalności pozamedycznej.
 • Każde działanie w Centrum, które zostało zidentyfikowane jako znaczący aspekt środowiskowy jest monitorowane w celu podejmowania działań ograniczających jego negatywny wpływ na otoczenie.
 • Dążymy do skutecznego i efektywnego zarządzania aspektami środowiskowymi oraz wykazywania ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej ukierunkowanej w szczególności na zapobieganie zanieczyszczeniom wprowadzanym do środowiska.
 • Efektywnie wdrożony system komunikacji pozwala nam ciągle doskonalić skuteczność zintegrowanego systemu zarządzania.
 • Zapobiegamy wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz edukację personelu.
 • Dążymy do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy warunków higienicznych i zapewnienia bezpiecznego sprzętu medycznego.
 • Prowadzimy racjonalną antybiotykoterapię oraz podejmujemy działania zapobiegające szerzeniu zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Zapewniamy bezpieczeństwo informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością działania.
 • Dążymy do ochrony systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem.
 • Każdy z obszarów działalności Centrum funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.
 • Polityka jest w pełni udostępniona zainteresowanym, podlega przeglądom i weryfikacji co jest podawane do wiadomości klientów i pracowników.

Dyrektor Centrum Onkologii deklaruje pełną odpowiedzialność za realizację przyjętej polityki jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa biologicznego oraz bezpieczeństwa informacji.

Bydgoszcz, dnia 8 kwietnia 2015

Dyrektor Centrum Onkologii 

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski