CO Instytut Gliwice – O nas

O nas

Misja: „Wszystko w jednym – wszystko dla Ciebie – troszczymy się o Twoje zdrowie”

Polityka jakości: Centrum Onkologii w Gliwicach od wielu lat prowadzi politykę jakości zgodną z aktualnymi międzynarodowymi standardami w zakresie:

  • diagnostyki, leczenia nowotworów oraz chorób endokrynologicznych, w tym radioterapii, chemioterapii, brachyterapii, chirurgii i medycyny nuklearnej oraz innych usług medycznych,
  • sterylizacji, usług pralniczych oraz unieszkodliwiania termicznego odpadów,
  • świadczenia usług w zakresie żywienia zbiorowego.

DSC_5104-Edit (7)Gliwickie Centrum Onkologii powstało  w 1946 roku  jako Państwowy Instytut Przeciwrakowy, który wyposażony był w 100 łóżek szpitalnych, 3 kliniki oraz przychodnię z dwoma gabinetami. Rocznie leczonych było tu 500 chorych. Nieliczna kadra specjalistów miała do dyspozycji jeden aparat do terapii ortowoltowej oraz  dwa proste diagnostyczne aparaty rentgenowskie. Pierwszym dyrektorem szpitala został doktor Stanisław Bylina. Jego następcą w latach 50-tych – docent Jeremi Święcki. Był doświadczonym onkologiem, wyszkolonym we Francji. Wiedzę tam zdobytą wykorzystywał szkoląc polskich onkologów. Jeremi Święcki przekazywał młodym lekarzom nie tylko wiedzę medyczną, ale wpajał zasady etyki lekarskiej, uczył podejścia do chorych. Był prawdziwym mentorem polskiej  onkologii.  Przez kolejnych 30 lat sytuacja Instytutu była bardzo trudna. Aparatury przybywało w wolnym tempie. Dopiero w latach 60-tych pojawiła się pierwsza, dość prymitywna bomba kobaltowa. Instytut dysponował w tym czasie 200 łóżkami, a liczba chorych wzrastała i było ich  prawie dwa tysiące rocznie. Na początku lat 80-tych ruszyła rozbudowa placówki. Inwestycja trwała aż 20 lat. Rok 2001 można uznać za nowe otwarcie  działalności kliniczno – terapeutycznej Instytutu. Liczba łóżek wzrosła do 479 w 10 klinikach. Przychodnia to 22 gabinety lekarskie, przychodnia genetyczna, 7 wielodyscyplinarnych zespołów narządowych i oddział dziennej chemioterapii. Liczba lekarzy- onkologów uległa podwojeniu. Nowoczesne kliniki oraz specjalistyczna kadra skutkuje wzrostem jakości i skuteczności leczenia. Skrócony został też czas oczekiwania na terapię i  wzrosła liczba chorych leczonych, którzy osiągnęli poziom 34 000 w 2010 roku, przy ponad 170 tysiącach konsultacji rocznie. Podwoiła się liczba chorych leczonych chirurgicznie i chemioterapią. Imponujący postęp dokonał się w medycynie nuklearnej. Pracownia Klinicznego Zastosowania Izotopów od 1995 roku to jeden z najnowocześniejszych Zakładów Medycyny Nuklearnej w Polsce. Specjalizuje się w leczeniu raków tarczycy i guzów neuroendokrynnych dla całej Polski. Stało się to  możliwe, ponieważ  Pracownia ma do dyspozycji PET z własną produkcją radioznaczników i nowoczesne zaplecze laboratoriów genetycznych i molekularnych. W 2000 roku  w Instytucie wdrożona została nowa jakość – chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa. Stało się to w ścisłej współpracy z zespołem chirurgów z MD Anderson Cancer Center w Houston, a  od 2010 roku w Instytucie wykonuje się także zabiegi przeszczepu szpiku. W roku 2013 w Centrum Onkologii w Gliwicach zespół chirurgów pod kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego wykonał pierwszy na świecie przeszczep twarzy z przyczyn życiowych.

W 2008 roku  Instytut uzyskał status Centrum Doskonałości przyznane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu. Działalność kliniczna i naukowa wykracza poza granice województwa i kraju. W ciągu 60 lat pracownicy Instytutu opublikowali ponad 1000 oryginalnych prac w renomowanych czasopismach międzynarodowych i ponad dwa razy tyle w czasopismach krajowych. Gliwickie Centrum Onkologii cały czas się rozwija.

Radioterapię w Gliwicach tworzył profesor Andrzej Hliniak – niespotykana osobowość lekarza, onkologa i humanisty. Stworzył podstawy frakcjonowanej radioterapii. To między innymi dzięki niemu radioterapia w gliwickim Instytucie jest jedną z najlepszych w kraju. W ciągu pierwszych 40 lat działalności szpital cierpiał na niedostatek aparatury. W następnych 20-tu nastąpił znaczący rozwój radioterapii. Powstały dwa nowoczesne pawilony Marii Curie i Piotra Curie, gdzie chorzy w komfortowych warunkach poddawani są napromienianiu. Zamieniono terapię ortowoltową i bombę kobaltową na 11 wysoko technologicznych przyspieszaczy liniowych, 4 symulatory, między innymi PET-TK symulator. W Zakładzie Radioterapii pracuje  57 lekarzy specjalistów, 20 fizyków medycznych i ponad 110 techników radioterapii. Uznając niepodważalne zasługi i twórczą rolę budowania polskiej radioterapii Andrzeja Hliniaka Zakład przyjął jego imię. Liczba chorych leczonych promieniami  sukcesywnie wzrasta – w 2012 roku wyniosła prawie 8000.

Gliwicka Onkologia od momentu swojego powstania nie tylko leczyła chorych, ale również prowadziła badania naukowe nad nowotworami. Zespołem badawczym przez wiele lat kierował profesor Mieczysław Chorąży. Niedostatki aparatury zastępował entuzjazmem i inicjatywą organizacyjną.   Także współcześnie gliwicki Instytut dużo uwagi poświęca rozwojowi nauki. Grupa badawcza w Zakładzie Biologii Nowotworów koncentruje się przez  blisko 40 lat na problematyce wirusów onkologicznych i karcinogenezie  białka szoku cieplnego. Powstały Zakłady Biologii Molekularnej i Radiobiologii, które w 2010 roku  przekształciły się w jedno Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów. W latach 60-tych zespołami badawczymi kierowało dwóch profesorów, dziś ośmiu. Badania nad genomiką i proteomiczną wartością predykcyjną i prognostyczną sygnatur indywidualnych nowotworów są adresowane do klinik w celu indywidualnej optymalizacji strategii terapeutycznych.

Centrum Onkologii zarządzane przez Dyrektora prof. dr hab. n. med. Bogusława Maciejewskiego, należy do wiodących w Polsce, wysokospecjalistycznych, nowoczesnych i dobrze zorganizowanych ośrodków kliniczno-naukowych. Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz wyspecjalizowany zespół zapewniają pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na poziomie standardów światowych, najwyższą precyzję i technologię, wysoką skuteczność i unikalne metody leczenia. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i naukowo-badawczą oraz szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy z zakresu onkologii. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników leczenia. Wysokokwalifikowany i doświadczony zespół lekarzy specjalistów onkologów, szkolony w najważniejszych europejskich i amerykańskich ośrodkach onkologicznych wspomagany jest w opiece medycznej przez profesjonalnych techników i pielęgniarki onkologiczne.