Dolnośląskie CO – O nas

O nas

Przedmiotem działania Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

Zadania podstawowe:

 • leczenie chorób nowotworowych,
 • diagnostyka chorób nowotworowych,
 • opieka paliatywna,
 • profilaktyka pierwotna i wtórna chorób nowotworowych,
 • promowanie zdrowia,

Zadania dodatkowe:

 • kształcenie przed i podyplomowe personelu medycznego,
 • działalność naukowo-badawcza,
 • nadzór specjalistyczny w zakresie onkologii.

Świadczenia zdrowotne udzielane są w formie opieki:

 • stacjonarnej,
 • ambulatoryjnej
 • wyjazdowej.

W Dolnośląskim Centrum Onkologii funkcjonują: 

Oddziały Chirurgii Onkologicznej

Ich główne zadanie polega na diagnozowaniu i leczeniu operacyjnym nowotworów złośliwych w zakresie gruczołu piersiowego, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, skóry i tkanek miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod leczenia operacyjnego raka odbytnicy ( TME- Total Mesorectal Excision ) i leczenia nowotworów gruczołu piersiowego ( w tym leczenia oszczędzającego).

Ich główne zadanie polega na leczeniu pacjentów ze wszystkimi nowotworami. Promieniolecznictwo realizowane jest według światowych standardów z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń zapewniających skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Na wyposażeniu Zakładu Teleradioterapii znajduje się:

 • Linia terapeutyczna firmy Varian zawierająca:
  • Symulator rtg „Ximatron”
  • Symulator rtg „Acuity”
  • System planowania leczenia „Eclipse”
 • Pięć akceleratorów „Clinac 2100 C/D” z systemem wizualizacji wiązki promieniowania Portal Vision
 • Akcelerator „Clinac 600 C/D”
 • Komputerowy system weryfikacji i zarządzania „VARIS”
 • Akcelerator „Co – Line”
 • Aparat Terapeutyczny RTG „Philips”

Oddziały Radioterapii Ginekologicznej

Ich główne zadanie polega na:

 1. pełnoprofilowej terapii nowotworów narządu rodnego; leczeniu skojarzonym (radioterapia, chirurgia, leczenie systemowe ) w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie terapii nowotworów kobiecych,
 2. brachyterapii (leczenie kontaktowe przy użyciu izotopów) nowotworów narządu rodnego oraz wybranych nowotworów w obrębie miednicy.

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Jego głównym zadaniem jest:

 1. leczenie operacyjne nowotworów narządu płciowego kobiety w zakresie i standardach zgodnych z wymaganiami specjalistów krajowych i zagranicznych,
 2. współpraca z chirurgią onkologiczną umożliwiająca interdyscyplinarne i radykalne postępowanie zabiegowe u pacjentek z uogólnionym procesem nowotworowym w jamie brzusznej.

Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii

Oddział zajmuje się leczeniem systemowym nowotworów za pomocą cytostatyków, leczenia celowanego (przeciwciała, inhibitory enzymatyczne, hormonoterapia), biologicznego (analogi somatostatyny), immunoterapii; także w ramach leczenia skojarzonego z radioterapią i chirurgią (leczenie indukcyjne, uzupełniające, radiochemioterapia, paliatywne). Chemioterapią leczymy wiele nowotworów, między innymi: nowotwory piersi, jelita grubego, żołądka, narządu rodnego, jąder, raki rejonu głowy i szyi, chłoniaki, mięsaki, guzy neuroendokrynne. Oddział pracuje w systemie dziennym (ambulatoryjnym) i stacjonarnym (hospitalizacja).

Dział Rehabilitacji

Obejmujący opieką rehabilitacyjną pacjentów leczonych w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Zakład Brachyterapii

Dysponujący Selektronem LDR/MDR i Urządzeniem Gammamet 12 i HDR/PDR gdzie wykonuje się :

 1. brachyterapię przed i po operacyjną oraz samodzielną (stacjonarna ambulatoryjna) nowotworów złośliwych układu płciowego kobiety,
 2. brachyterapię raka przełyku i oskrzela (przy współpracy z Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc)
 3. brachyterapię kontaktową wznów miejscowych raka piersi, czerniaka złoźliwego oraz przerzutów do skóry nowotworów złośliwych innych narządów.

Poradnie

Wczesnego Wykrywania Chorób Piersi-gdzie prowadzona jest kompleksowa profilaktyka i diagnostyka chorób sutka, adresowana do kobiet z Dolnego Śląska. Opieki Paliatywnej – będąca całościową opieką nad chorymi i ich rodzinami, sprawowaną przez wielodyscyplinarny zespół w okresie, gdy wyleczenie z choroby nie jest możliwe.