Szpital Morski PCK – Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział Chirurgii Onkologicznej

admin
28 stycznia 2014
0

Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski

 – specjalista chirurgii ogólnej

 – specjalista chirurgii onkologicznej

Absolwent  Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku z 1981 r. W okresie 1981 – 2006 zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej na etacie naukowo dydaktycznym. 1990 r. – tytuł doktora nauk medycznych, 2001 r. – tytuł doktora habilitowanego. 08.2006 r. podjął pracę w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni na etacie ordynatora nowoutworzonego Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskiego Centrum Onkologii. Obecnie kierownik tego oddziału. Od 11.2006 kierownik Zakładu Propedeutyki Onkologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 18.10.2022 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.

 

Kontakt:

tel. 58 72 60 250

mail: [email protected]

Oddział Chirurgii Onkologicznej powstał 01.08.2022 r. jako część Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni. Powołanie Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Centrum umożliwia prowadzenie kompleksowego leczenia chorych z chorobą nowotworową w jednym ośrodku, w oparciu  o harmonijne łączenie postępowania chirurgicznego z leczeniem chemioterapią i/lub radioterapią, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.


Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.