Kopernik Łódź – ODDZIAŁ HEMATOLOGII – KLINIKA HEMATOLOGII UM w Łodzi

ODDZIAŁ HEMATOLOGII – KLINIKA HEMATOLOGII UM w Łodzi

Iwona Wawerek
27 czerwca 2014
Komentowanie nie jest możliwe

  • OŚRODEK TRANSPLANTACJI SZPIKU
  • PRACOWNIA SEPARACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Robak

Tel. sekretariat: 42 689 51 91

Rocznie na Oddziale hospitalizowanych jest 2400 pacjentów a ponad 30 tys. pacjentów jest przyjmowanych w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej działającej przy Oddziale.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych na nowotwory układu krwiotwórczego (ostre białaczki, przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniaki, szpiczak mnogi, zespół mielodysplastyczny) oraz pacjentów z nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego (niedokrwistości, skazy krwotoczne). Prowadzi leczenie z wykorzystaniem chemioterapii, immunoterapii oraz, jako jedyny ośrodek w województwie łódzkim, od 2001 r. wykonuje autologiczne przeszczepy szpiku kostnego, a od 2012 r. także allogeniczne przeszczepy szpiku.

Przeszczepy komórek krwiotwórczych w Oddziale Hematologii w Łodzi (Uniwersytet Medyczny, WSS im M. Kopernika – dane z sierpnia 2012 r.)