Dolnośląskie CO – Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii

admin
5 lipca 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Kontakt: Tel.: 071/36-89-362

Ordynator Oddziału Stacjonarnego i Dziennego

 • dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż specjalista onkologii klinicznej

Z-ca Ordynatora Oddz. Stacjonarnego:

 • dr n. med. Beata Ziemba specjalista onkologii klinicznej

Z-ca Ordynatora Oddz. Dziennego:

 • lek. med. Izabella Dębicka specjalista onkologii klinicznej i pulmonologii

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • Halina Krężelewska

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Piotr Hudziec – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Ryszard Marzec- specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 • lek. med. Małgorzata Płaczek – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Aleksandra Pałamarz – Żarczyńska – specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 • lek. med. Jacek Calik – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Maciej Płochocki – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Łukasz Hajac – specjalista onkologii klinicznej

Młodsi Asystenci:

 • lek. med. Tomasz Borowiec – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

Rezydenci:

 • lek. med. Katarzyna Gabalewicz
 • lek. med. Aleksandra Multarzyńska
 • lek. med. Joanna Herma
 • lek. med. Urszula Wojcińska
 • lek. med. Małgorzata Orleańska
 • lek. med. Natasza Kempa-Kamińska
 • lek. med. Łukasz Tosik
 • lek. med. Damian Ślepecki
 • lek. med. Karolina Gajek

Aktualnie zakontraktowane:

 • 44 łóżka w Oddziale Stacjonarnym
 • Oddział Dzienny i Poradnia Onkologii Klinicznej / Chemioterapii:
  • 3 gabinety kontrolno-konsultacyjne
  • 2 gabinety kroplówkowe
  • sala kroplówkowa z 10 łóżkami

Liczba chorych przyjętych w 2009 w Oddziale Stacjonarnym: 5598

Liczba chorych przyjętych w 2009 w Oddziale Dziennym / Poradni: 32703

Nasza praca:

Oddział zajmuje się leczeniem systemowym nowotworów za pomocą cytostatyków, leczenia celowanego (przeciwciała, inhibitory enzymatyczne, hormonoterapia), biologicznego (analogi somatostatyny), immunoterapii; także w ramach leczenia skojarzonego z radioterapią i chirurgią (leczenie indukcyjne, uzupełniające, radiochemioterapia, paliatywne). Chemioterapią leczymy wiele nowotworów, między innymi: nowotwory piersi, jelita grubego, żołądka, narządu rodnego, jąder, raki rejonu głowy i szyi, chłoniaki, mięsaki, guzy neuroendokrynne.

Oddział uczestniczy w międzynarodowych rejestrach i badaniach klinicznych:

 • Liczne badania kliniczne nad nowymi lekami II i III fazy – m.in. w raku piersi, jelita grubego, żołądka, trzustki, jajnika
 • Ogólnopolski Rejestr Raka Piersi
 • Światowy rejestr mięsaków podścieliskowych przewodu pokarmowego GOLD ReGISTry
 • Ogólnopolska Sieć Raka Tarczycy
 • Organizujemy kursy specjalizacyjne w dziedzinie Onkologii Klinicznej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych

Doktoraty: 5, obecnie 2 w toku

Niektóre ważniejsze publikacje:

 • „Docetaxel and doxorubicin as neoadjuvant treatment in locally advanced breast cancer” ASCO 2003 Abstract nr 205
 • „N-acetyl-beta-D-glucosaminidase activity in patients with ovarian cancer and testicular embryonal carcinomas treated with cisplatin” Pharmacological Reports 2007, 59, suppl. 1, 192-198
 • „Impact on quality of life of cetuximab plus FOLFIRI in the 1st-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) – WCGIC 2009 Abstract No PD-0024
 • „The Polish Cancer Anemia Survey (POLICAS): a retrospective multicenter study of 999 cases” Int. J. Hematol. (2009) 89: 276-284
 • „Multicenter Phase III Comparison of Cisplatin / S-1 with Cisplatin / Infusional Fluorouracil in Advanced Gastric or Gastroesophageal Adenocarcinoma Study: The FLAGS Trial” Journal of Clinical Oncology vol. 28/2010
 • „N-acetyl-beta-D-glucosaminidase activity in patients with ovarian cancer and testiculae embryonal carcinomas treated with cisplatin” – Pharmacological Reports 2007, 59, suppl.1,192-198
 • „Znaczenie kliniczne niepożądanych następstw interakcji leków przeciwnowotworowych” – Polski Merkuriusz Lekarski; 2000 IX
 • „Badanie cytogenetyczne u pracowników służby zdrowia zawodowo narażonych na kontakt z lekami cytostatycznymi” – Genetyla, 2000
 • „A Phase II Trial of Cardioprotection with Cardixane (ICRF-187)in Patients with Advanced Breast Cancer Receiving 5-Fluorouracil,Doxorubicin and Cyclophosphamide” – Oncology,1995,52,251-255
 • “Ocena wydolności nerek za pomocą oznaczenia aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy u chorych na nowotwory zarodkowe jądra,leczonych cisplatyną” – Problemy Terapii Monitorowanej, 1966, 7(4),178
 • „Liver Metabolic Efficiency in cancer patients” – Pharmacology and Toxicilogy 5th Congress of European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Denmark 2001
 • “Bifosfoniany w onkologii” – Nowotwory, 2001,51