Kopernik Łódź – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki

1. ODDZIAŁ HEMATOLOGII – KLINIKA HEMATOLOGII UM w Łodzi

 • OŚRODEK TRANSPLANTACJI SZPIKU
 • PRACOWNIA SEPARACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Robak

Tel. sekretariat: 42 689 51 91

Rocznie na Oddziale hospitalizowanych jest 2400 pacjentów a ponad 30 tys. pacjentów jest przyjmowanych w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej działającej przy Oddziale.

Oddział zajmuje się leczeniem chorych na nowotwory układu krwiotwórczego (ostre białaczki, przewlekła białaczka limfocytowa, chłoniaki, szpiczak mnogi, zespół mielodysplastyczny) oraz pacjentów z nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego (niedokrwistości, skazy krwotoczne). Prowadzi leczenie z wykorzystaniem chemioterapii, immunoterapii oraz, jako jedyny ośrodek w województwie łódzkim, od 2001 r. wykonuje autologiczne przeszczepy szpiku kostnego, a od 2012 r. także allogeniczne przeszczepy szpiku.

Przeszczepy komórek krwiotwórczych w Oddziale Hematologii w Łodzi (Uniwersytet Medyczny, WSS im M. Kopernika – dane z sierpnia 2012 r.)

Rok Liczba przeszczepów Szpiczak mnogi Chłoniak Hodgkina Chłoniaki nieziarnicze Ostre białaczki SM
2001 8 1 4 1 2
2002 17 4 5 5 3
2003 17 5 3 5 4
2004 23 9 10 3 0 1
2005 25 17 3 4 1
2006 21 13 5 1 1 1
2007 26 15 8 3 0
2008 28 16 7 3 2 0
2009 29 18 4 6 1
2010 39 28 3 5 3
2011 40 28 3 6 3
2012 25 7 2 5 1
Razem 298 161 57 47 21 2

4 stycznia 2010 roku nastąpiło uruchomienie budowanego przez 9 lat Ośrodka Przeszczepów Szpiku. Inwestycja sfinansowana została ze środków Ministerstwa Zdrowia, środków własnych Szpitala oraz z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Oddział Hematologii posiada akredytację Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Szpiku Kostnego. Zespół Oddziału kilkakrotnie zajął II miejsce w Polsce w rankingu klinik hematologicznych tygodnika „Neewsweek”. Jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, m. in. 3 separatory do cytoferezy i plazmaferezy, 2 cytometry przepływowe.

Kierownik Oddziału Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak jest specjalistą w zakresie hematologii i hematoonkologii klinicznej, a także transfuzjologii klinicznej, farmakologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Studia medyczne ukończył w Akademii Medycznej w Łodzi. W swoim dorobku naukowym ma ponad 500 publikacji. Bierze udział w badaniach przedklinicznych i klinicznych leków przeciwnowotworowych. Jest organizatorem Oddziału Transplantacji Szpiku. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1992-2011 był redaktorem naukowym kwartalnika naukowego Acta Clinica et Morphologica, wydawanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi. Prof. Robak jest prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów. Od 1996 r. pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii.

W Oddziale zatrudnionych jest 10 lekarzy ze specjalizacją z hematologii, w tym 3 osoby
z tytułami profesora i 4 doktorów habilitowanych.

2. ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Ordynator: dr hab. n. med. prof. nadzw. SAN Zbigniew Morawiec

Tel. sekretariat: 42 689 54 61

Oddział Chirurgii Onkologicznej jest oddziałem o długiej tradycji w leczeniu operacyjnym chorób nowotworowych. Rocznie wykonuje się tutaj około 2 000 zabiegów operacyjnych. Wykorzystywane są nowoczesne techniki rekonstrukcyjne po zabiegach usunięcia nowotworu (w tym rekonstrukcje piersi) przy użyciu tkanek własnych oraz implantów.

W oddziale, z użyciem nowoczesnych technik i sprzętu wysokiej klasy, m. in. noża harmonicznego, USG śródoperacyjnego, wykonywane są:

 • kompleksowe zabiegi w obrębie piersi
 • leczenie operacyjne nowotworów niezłośliwych piersi
 • zabiegi na układzie limfatycznym, w tym procedura „węzła wartowniczego”
 • leczenie operacyjne raka żołądka, raka jelita grubego
 • kompleksowe zabiegi w obrębie jelita cienkiego
 • implantacja portów naczyniowych
 • duże zabiegi w obrębie jamy ustnej, gardła, krtani
 • leczenie operacyjne nowotworów tkanek miękkich
 • duże zabiegi skórne i przeszczepy

Zespół Oddziału tworzą doświadczeni lekarze specjaliści z zakresu chirurgii onkologicznej i wykwalifikowany zespół pielęgniarski.

Ordynator Oddziału, dr hab. n. med. prof. nadzw. SAN Zbigniew Morawiec, jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą chirurgii ogólnej I stopnia i specjalistą w zakresie chirurgii onkologicznej II stopnia. W swoim dorobku naukowym posiada wiele publikacji w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Współpracuje naukowo z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi oraz Społeczną Akademią Nauk. Prowadzi prace badawcze z zakresu biologii molekularnej i genetyki.

W latach 1996 -1998 pełnił obowiązki dyrektora WSS im. M. Kopernika, a w latach 1998 – 2008 funkcję zastępcy dyrektora ds. onkologii.

3. II ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski

Tel. sekretariat: 42 689 54 41

II Oddział Chirurgii Onkologicznej na bazie, którego funkcjonuje Klinika Chirurgii Onkologicznej, specjalizuje się w chirurgii piersi, łącznie z zabiegami rekonstrukcyjnymi, chirurgii układu pokarmowego, mięsaków tkanek miękkich, skóry, wykonuje zabiegi w nowotworach regionu głowy i szyi. Wykonuje też pełną diagnostykę węzła chłonnego wartowniczego w czerniaku, raku piersi i nowotworach skóry, prowadzi prace badawcze w diagnostyce węzła wartowniczego w raku żołądka, raku jelita grubego i innych nowotworach. Rocznie wykonuje się około 2 000 zabiegów operacyjnych.

Lekarze Oddziału odbywali staże specjalizacyjne w wielu renomowanych uczelniach
i placówkach chirurgicznych, m.in. w Guy’s Hospital w Londynie, Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, Glasgow Canniensburn Plastic Surgery Unit w Szkocji, King’s College Hospital w Londynie i innych.

Na Oddziale prowadzone są badania naukowe w ramach programu KBN dotyczące raka żołądka i raka piersi. Badania własne dotyczą głównie problematyki raka piersi, żołądka, czerniaka oraz węzła wartowniczego.

W ciągu ostatnich lat w Oddziale opublikowano niemal 100 prac w pismach recenzowanych, zredagowano 5 podręczników akademickich, przetłumaczono cztery podręczniki i atlasy o tematyce chirurgicznej, napisano ponad pięćdziesiąt rozdziałów do podręczników i książek naukowych o tematyce chirurgicznej i onkologicznej. W pracach badawczych Oddział współpracuje z Instytutem Onkologii w Mediolanie, Zakładem Biologii Molekularnej UM w Łodzi i innymi zakładami teoretycznymi innych uczelni łódzkich. 

Obecny kierownik Oddziału, prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski, posiada specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej i II stopnia z chirurgii onkologicznej. W 1988 roku otrzymał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, a tematem Jego pracy było leczenie oszczędzające w raku piersi – była to pierwsza w Polsce praca na ten temat. Jest redaktorem i współredaktorem 5 podręczników akademickich o tematyce onkologii, redaktorem lub współredaktorem 3 tłumaczeń podręczników o tematyce onkologicznej, autorem lub współautorem 30 rozdziałów w podręcznikach o tematyce onkologicznej i chirurgicznej w książkach polskich i zagranicznych. Opublikował 140 prac. W latach 2002-2010 był Przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – w czasie swojej kadencji zorganizował osiem edycji Łódzkich Dni Onkologicznych – spotkania onkologów o zasięgu międzynarodowym. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w kadencji 2006-2008.

4. ODDZIAŁ LARYNGOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. med. Alina Morawiec – Sztandera

Tel. sekretariat: 42 689 54 79

Na Oddziale przyjmowanych jest rocznie ok. 2 500 pacjentów.

Oddział prowadzi:

 • leczenie operacyjne nowotworów skóry twarzy, wargi, policzka, nosa zewnętrznego,
 • leczenie operacyjne nowotworów jamy ustnej, gardła,
 • operacje częściowe i całkowite krtani z powodu nowotworów,
 • operacje układu chłonnego szyi – oszczędzające i radykalne,
 • zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu nowotworów głowy i szyi,
 • operacje guzów ślinianek oszczędzające i całkowite z monitorowaniem przebiegu gałęzi nerwu twarzowego,
 • operacje usunięcia nowotworów jamy nosa i zatok przynosowych,
 • operacje usunięcia nowotworów ucha zewnętrznego i środkowego,
 • operacje usuwania guzów jamy ustnej i gardła za pomocą lasera chirurgicznego CO2,
 • operacje laserowe przezustne guzów krtani i tchawicy w mikrolaryngoskopii,
 • szczepy protez głosowych po całkowitym usunięciu krtani, ich okresowa wymiana,
 • operacje plastyczne przegrody nosa i małżowin nosowych poprawiające drożność nosa,
 • operacje fonochirurgiczne w mikrolaryngoskopii – usuwanie guzków śpiewaczych, obrzęku Reinke’go, zmian przerostowych fałdów głosowych, modelowanie fałdów głosowych w celu poprawy głosu,
 • leczenie chirurgiczne zmian zrostowo-bliznowatych z użyciem lasera CO2 w jamie ustnej, gardle i krtani,
 • operacje plastyczne podniebienia miękkiego w przypadkach bezdechów sennych
  i uporczywego chrapania,
 • operacje nasady języka i tonsylotomie u chorych z bezdechami sennymi,
 • operacje usuwania kamieni ślinowych,
 • operacje usunięcia migdałków podniebiennych z powodu przewlekłych stanów zapalnych,
 • operacyjne lub laserowe usuwanie zmian barwnikowych skóry,

W Oddziale prowadzona jest rehabilitacja głosowa pacjentów po operacjach w obrębie narządu głosu, w ramach opieki ambulatoryjnej. Oddział zapewnia opiekę medyczną członkom Stowarzyszenia Laryngektomowanych utworzonego przez pacjentów leczonych
w Oddziale. Prowadzi opiekę ambulatoryjną w Poradni Laryngologii Onkologicznej wszystkich pacjentów operowanych w Oddziale lub poddanych terapii skojarzonej
w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym.

W Oddziale Laryngologii Onkologicznej zespół lekarzy jako pierwszy w województwie łódzkim zaczął wszczepiać protezy głosowe po operacjach całkowitego usunięcia krtani
z powodu raka i dotąd praktycznie jest jedynym, który wszczepia protezy i monitoruje laryngektomowanych. Jako jedyny regionie prowadzi operacje nowotworów głowy i szyi
z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego, lasera operacyjnego CO2 sprzężonego
z mikromanipulatorem, co umożliwia wykonywanie zabiegów oszczędzających operowane narządy z zachowaniem ich anatomii i funkcji.

Na Oddziale wykonywane są również operacje na drodze endoskopii, co eliminuje dostęp zewnętrzny i pozostawienie trwałych, szpecących blizn, skraca czas gojenia i zmniejsza ból pooperacyjny. Operowane są guzy ślinianek z zastosowaniem neuromonitoringu, co zapobiega uszkodzeniu włókien nerwu twarzowego i pooperacyjnej asymetrii twarzy.

Jako jedyny w kraju, zespół lekarzy z Oddziału Laryngologii Onkologicznej rozpoczął chirurgiczną biopsję węzła wartowniczego z zastosowaniem limfoscyntygrafii i sondy radiacyjnej w nowotworach głowy i szyi, wykazując możliwość zaoszczędzenia układu chłonnego szyi.

Oddział, jako jedyny w regionie, prowadzi diagnostykę z zastosowaniem aparatu Apneagraf bezdechów sennych oraz operacje plastyczne jam nosa, gardła środkowego
i podniebienia miękkiego przy zastosowaniu koblacji u pacjentów z bezdechem sennym
i uporczywym chrapaniem, co zapewnie pacjentowi pełny komfort pooperacyjny.

W Oddziale prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja chorych po operacjach
i terapii skojarzonej nowotworów głowy i szyi, dotycząca poprawy ogólnej kondycji chorych, poprawy ruchomości szyi i głowy (rozluźnienie blizn, poprawa pracy mięśni), wytworzenie głosu protezowego lub przełykowego, opieka nad grupami wsparcia (psychologiczna, foniatryczna, medyczna, fizjoterapeutyczna).

Oddział współpracuje naukowo z Politechniką Łódzką – Instytutem Techniki Radiacyjnej
i Laboratorium Molekularnej Spektroskopii, co zaowocowało wykorzystaniem spektroskopii Ramana oraz metody fotodynamicznej w diagnozowaniu nowotworów głowy i szyi. Współpracuje także z Zakładem Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Zakładem Genetyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego – ta współpraca zaowocowała wykorzystaniem biologii molekularnej w diagnozowaniu oraz prognozowaniu przebiegu nowotworów regionu głowy i szyi (grant naukowy MNiSzW).

Kierownik Oddziału, Prof. dr hab. med. Alina Morawiec-Sztandera, jest profesorem nauk medycznych, specjalistą IIo z otolaryngologii. Od 2008 r. jest kierownikiem Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi II Katedry Otolaryngologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Sekcji Audiologicznej, Komisji ds. Nadawania Tytułu Honorowego Członkostwa. Jest również członkiem Klubu Akademickiego Polskiej Akademii Nauk – Oddziału w Łodzi.

5. ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII JEDNEGO DNIA – KLINIKA CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW

Kierownik: Dr hab. med. Piotr Potemski, prof. UM

Koordynator Pododdziału Chemioterapii Jednego Dnia: Dr med. Monika Kukulska

Tel. sekretariat: 42 689 54 31

Oddział Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia – Klinika Chemioterapii Nowotworów liczy 30 łóżek i 21 stanowisk do dziennej chemioterapii. Łączna liczba hospitalizacji w ciągu miesiąca to ok. 1 100 (w tym ok. 650 osób w Pododdziale Chemioterapii Jednego Dnia).

Oddział prowadzi leczenie wszystkich rodzajów narządowych nowotworów złośliwych
i wybranych nowotworów hematologicznych, przy zastosowaniu chemioterapii, immunoterapii, hormonoterapii i terapii ukierunkowanej molekularnie. Prowadzi również programy lekowe NFZ, chemioterapię niestandardową oraz badania kliniczne nowych leków. Klinika jest jedyną kliniką uniwersytecką onkologii klinicznej w województwie łódzkim. Jednostka od początku swojego istnienia była kierowana przez samodzielnego pracownika naukowego, który pełni także funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej.

Prace naukowe prowadzone w Klinice dotyczą m.in. poszukiwania czynników predykcyjnych terapii ukierunkowanych molekularnie (rak jelita grubego, rak piersi, rak jajnika), badania nowych markerów stresu oksydacyjnego u chorych poddawanych chemioterapii, oceny biomarkerów procesu angiogenezy. Jednostka współpracuje naukowo z innymi jednostkami UM w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykwalifikowana, liczna kadra lekarska i pielęgniarska oraz struktura Oddziału (połączenie części stacjonarnej oraz dziennej) umożliwiają nowoczesne leczenie największej liczby chorych wśród wszystkich jednostek zajmujących się onkologią kliniczną w województwie łódzkim. Specjalistyczny sprzęt (m.in. pompy przepływowe i infuzyjne, kardiomonitory), w który wyposażony jest Oddział umożliwia stosowanie chemioterapii zgodnie z aktualnymi standardami.

Częścią Oddziału jest niedawno utworzony, 21-stanowiskowy, nowoczesny Pododdział Chemioterapii Dziennej, w którym chorzy otrzymują leczenie bez konieczności całodobowego pobytu w szpitalu. Takie postępowanie wpisuje się w najnowsze światowe trendy stosowania chemioterapii.

Kierownik Oddziału, dr hab. med. Piotr Potemski, prof. UM, jest specjalistą onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej w województwie łódzkim. Jest członkiem Zarządów Głównych: Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a także zastępcą Redaktora Naczelnego „Onkologii w Praktyce Klinicznej” – oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Trzon kadry Oddziału składa się obecnie sześciu specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej – wszyscy posiadają przynajmniej stopień doktora nauk medycznych. Ponadto zatrudnione są trzy osoby w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej – dwie mają już stopień doktora. W Oddziale kształci się w dziedzinie onkologii klinicznej 12 lekarzy rezydentów – liczba miejsc akredytacyjnych jest największa w województwie łódzkim. Personel pielęgniarski Oddziału tworzy 29 osób (4 z wykształceniem wyższym, 4 ze specjalizacją).

6. ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII

Oddział Chemioterapii

Tel. sekretariat: 42 689 54 51

Liczba łóżek: 60
Statystyka przyjęć: łącznie ok. 12 tys. hospitalizacji rocznie

Oddział zajmuje się leczeniem wszystkich nowotworów wymagających leczenia cytostatykami, lekami ukierunkowanymi molekularnie i hormonami – w ramach hospitalizacji pełnej oraz jednodniowej.
Zabiegi wykonywane w oddziale:

 • biopsja szpiku
 • trepanobiopsja szpiku
 • punkcje jam opłucnowych
 • punkcje jamy otrzewnowej
 • nakłucia lędźwiowe.

7. ODDZIAŁ CHORÓB ROZROSTOWYCH

Ordynator: Dr med. Maria Błasińska-Morawiec

Tel. sekretariat: 42 689 54 71

Liczba łóżek: 36

Statystyka przyjęć: ok. 450 hospitalizowanych pacjentów miesięcznie

Oddział Chorób Rozrostowych prowadzi leczenie wszystkich nowotworów złośliwych,
w szczególności raka piersi, raka płuca i raka jelita grubego. Leczenie polega na podawaniu chemioterapii standardowej i niestandardowej. Prowadzone są tu wszystkie zakontraktowane programy lekowe NFZ, a także badania kliniczne w raku piersi, raku prostaty i raku płuc.

Oddział prowadzi Poradnię Genetyczną przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym
w Szczecinie. Poradnia realizuje programy Ministerstwa Zdrowia w zakresie poradnictwa genetycznego, obejmujące rodziny zagrożone wysokim ryzykiem wystąpienia raka piersi i raka jelita grubego. Oddział współpracuje naukowo z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi nad wpływem diety i innych czynników środowiskowych na rozwój nowotworów złośliwych, w szczególności raka piersi.

Zespół lekarski tworzy czterech lekarzy specjalistów w zakresie onkologii klinicznej oraz pięciu lekarzy rezydentów i jeden lekarz na etacie asystenckim w trakcie specjalizacji. Ordynator Oddziału, dr med. Maria Błasińska-Morawiec, jest specjalistą w zakresie onkologii klinicznej, posiada również specjalizację II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. Pracowała jako adiunkt w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2000 r. została ordynatorem Oddziału. Jej dorobek naukowy obejmuje 40 publikacji oryginalnych i ok. 90 doniesień zjazdowych.

8. ODDZIAŁ BRACHYTERAPII

Ordynator: Dr n. med. Janusz Sobotkowski

Tel. sekretariat: 42 689 55 01

Liczba łóżek: 35

Statystyka: liczba chorych poddanych brachyterapii w 2011r. – 400, w 2012r. – 432

Oddział Brachyterapii prowadzi leczenie nowotworów złośliwych promieniowaniem izotopu irydu 192 przy zastosowaniu metod śródtkankowej i środjamowej. Wykonywane są aplikacje śródoperacyjne, napromienianie z pól zewnętrznych (teleradioterapia), radiochemioterapia. Jest to jedyny oddział w województwie łódzkim stosujący brachyterapię. Brachyterapia (z greckiego „brachy” – z bliska) jest to rodzaj radioterapii polegający na napromienianiu tkanek nowotworowych przy użyciu energii promieniowania izotopu umieszczanego w guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W Oddziale leczeni są chorzy z następującymi nowotworami:

 • rak szyjki macicy
 • rak gruczołu krokowego (stercza)
 • rak trzonu macicy
 • rak piersi
 • rak płuca
 • rak jajnika (leczenie skojarzone: radio- i chemioterapia)

Oddział wyposażony jest w najnowocześniejszy aparat do leczenia poprzez napromienianie izotopem irydu 192 – Gammamed Plus. Posiada również nowoczesny symulator z funkcją tomografii komputerowej, zestaw najnowszych urządzeń do leczenia raka gruczołu krokowego, aparat USG dedykowany do brachyterapii prostaty „real time”. Dysponuje najnowocześniejszym systemem planowania leczenia.

Ordynator Oddziału dr J. Sobotkowski jest specjalistą w zakresie radioterapii ginekologicznej, absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, autorem i współautorem ok. 60 prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Jest przewodniczącym Regionalnego Społecznego Komitetu Walki z Rakiem. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Wprowadził metodę HDR (ang. High Dose Rate – wysoka dawka) w brachyterapii i zapoczątkował jej zastosowanie w leczeniu raka prostaty, wdrożył zastosowanie technik 3D oraz IMRT w teleterapii w radioterapii ginekologicznej. Był pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora ds. onkologii.

Zespół Oddziału tworzą lekarze radioterapeuci, ginekolodzy i onkolodzy kliniczni oraz wysoko wykwalifikowane pielęgniarki.

9. ODDZIAŁ RADIOTERAPII I ONKOLOGII OGÓLNEJ

Ordynator: dr n. med. Michał Spych

Tel. sekretariat: 42 689 55 21Liczba łóżek: 41

Oddział Radioterapii i Onkologii Ogólnej jest jedynym oddziałem radioterapii
w województwie łódzkim. Zespól lekarzy pod kierownictwem dr n. med. Michała Spycha, specjalisty w zakresie radioterapii onkologicznej, autora licznych publikacji w pismach polskich i zagranicznych, zajmuję się rozpoznaniem i leczeniem nowotworów wszystkich lokalizacji anatomicznych. Zespól tworzy sześciu lekarzy specjalistów z zakresu radioterapii onkologicznej i dwie osoby, będące w trakcie studiów doktoranckich. Lekarze Oddziału prowadzą codziennie w gabinetach Przychodni nowoczesną i kompleksowa diagnostykę nowotworów, wykorzystując swoje bogate doświadczenie kliniczne i najnowocześniejsze dostępne na miejscu badania dodatkowe.

Podstawowym zadaniem Oddziału jest prowadzenie kompleksowego leczenia skojarzonego nowotworów w oparciu o najnowsze technologie stosowane w radioterapii i leki onkologiczne. W Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej, bazując na zapleczu technologicznym Zakładu Teleradioterapii, znaczna większość chorych leczonych jest przy zastosowaniu trójwymiarowych, wysokospecjalistycznych technik konformalnych, obejmujących niekoplanarne i dynamiczne układy wiązek, indywidualne modyfikowanie ich kształtów oraz modulacje intensywności dawki. Część aparatów terapeutycznych wyposażonych jest w systemy radioterapii sterowanej obrazem, zapewniające bezpieczeństwo realizacji i odtwarzalności planu leczenie. Specjalne systemy bramkowania oddechowego pozwalają na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniowania w lokalizacjach cechujących się znaczną ruchomością oddechową.

10. ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Ordynator: Dr n. med. Andrzej Dukowicz

Tel. sekretariat: 42 689 54 81

Liczba łóżek: 29

Statystyka przyjęć: ok. 320 przyjęć pacjentów rocznie

Oddział prowadzi wszystkie rodzaje leczenia nowotworów w najbardziej zaawansowanej fazie choroby. Oddział jest jedynym w województwie łódzkim udzielającym świadczeń
z zakresu opieki paliatywnej w połączeniu z radioterapią paliatywną.

Ordynator Oddziału, dr Andrzej Dukowicz, jest specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej. Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Radioterapii i Onkologii Ogólnej oraz zastępcy kierownika Zakładu Teleradioterapii. Od podstaw zorganizował oddział, którym obecnie kieruje.

W skład zespołu lekarskiego wchodzą lekarze specjaliści z zakresu medycyny paliatywnej lub radioterapii onkologicznej. Jednym z lekarzy Oddziału jest dr Małgorzata Sokalszczuk, która pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. Wszyscy lekarze zatrudnieni w Oddziale są specjalistami w zakresie medycyny paliatywnej lub radioterapii onkologicznej.