Poliklinika MSW Olsztyn – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki

1. Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Zespół terapeutyczny:

Katarzyna Czapkiewicz – psycholog,

Maja Syczyło – psycholog,

Ludmiła Niczyperowicz – psycholog,

Bożena Rychlik – psycholog,

Anastazja Hykiel – psycholog,

Tomasz Żyśko – specjalista psychiatra,

Małgorzata Kirpsza – specjalista psychiatra.Oddział Dzienny Leczenia Nerwic Szpitala MSW w Olsztynie powstał z myślą o pacjentach cierpiących z powodu:

 • zaburzeń nerwicowych
 • zaburzeń odżywiania i snu
 • zaburzeń osobowościTo oddział, w którym pacjenci codziennie w godzinach 7:00-13:15 biorą udział w fachowo prowadzonych zajęciach terapeutycznych, pod specjalistyczną opieką psychologów i lekarzy.


Od godziny 8:15 do 13:15 rozpoczyna się codziennie praca z pacjentami w formie grupowych i indywidualnych sesji psychoterapii oraz zajęć o charakterze psychoedukacji.


Charakter leczenia w oddziale dziennym nerwic:

 • Główną formą leczenia jest psychoterapia grupowa. Praca w grupie stwarza szczególne warunki poznawania siebie, innych ludzi poprzez doświadczanie i nowe rozumienie własnych sposobów myślenia, zachowania i przeżywania w relacji z uczestnikami. Praca w grupie odbywa się w formie grup otwartych, maksymalna liczba uczestników wynosi 12 osób.
 • Przeciętnie 75% osób z rozpoznaniem zaburzeń neurotycznych uczestniczących w psychoterapii grupowej uzyskuje poprawę funkcjonowania.
 • Dodatkowo pacjenci mogą korzystać również z psychoterapii indywidualnej oraz opieki psychiatrycznej.
 • Leczenie farmakologiczne, treningi, warsztaty, psychoedukacja, społeczność terapeutyczna oraz metody psychorysunku, relaksacji, psychodramy są formami pomocniczymi leczenia w oddziale nerwic.Kwalifikacje do oddziału:

Przed podjęciem leczenia odbędziecie Państwo indywidualne spotkania z psychologiem i psychiatrą, którzy ostatecznie zdecydują o kwalifikacji do podjęcia leczenia w naszym oddziale.


Czas trwania leczenia:

Cykl leczenia trwa przeważnie od 6-12 tygodni, z możliwością przedłużenia, osoby pracujące mają możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego.


Pacjentów leczymy bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Aby rozpocząć leczenie nie jest konieczne skierowanie. Wystarczy umówić się telefonicznie pod numerem: 89 539-83-00, codziennie w godzinach 7:30 : 14:30.

  2. Zakład i Oddział Kliniczny Radioterapii

  Kierownik Zakładu i Lekarz kierujący Oddziałem Klinicznym Radioterapii: prof. dr hab. med. Lucyna Kępka  Radioterapia to obok chirurgii najstarsza metoda leczenia nowotworów. Dysponujemy nowoczesną aparaturą medyczną. W Zakładzie Radioterapii posiadamy trzy akceleratory liniowe, tomograf komputerowy, aparat do brachyterapii HDR, trzy niezależne systemy przestrzennego planowania leczenia oraz precyzyjną aparaturę kontrolną i pomiarową. Zainstalowany w 2012 roku akcelerator Trubeam firmy Varian to najnowocześniejsze na rynku urządzenie do radioterapii i drugie takie w Polsce.


  Realizujemy procedury wysokospecjalistyczne w technikach IMRT, radioterapii stereotaktycznej mózgu, stercza, płuc, oraz radioterapii sterowanej obrazem (IGRT). Do określania ruchomości guzów nowotworowych wykorzystujemy bramkowane oddechowo badania tomografii komputerowej. W napromienianiu nowotworów stercza wszczepiamy pacjentom specjalne złote markery pod kontrolą USG, umożliwiające bardzo precyzyjną lokalizację prostaty podczas radioterapii.


  Organizacja pracy Zakładu Radioterapii oraz zarządzanie bazą danych pacjentów oparte są na komputerowych systemach zarządzania i weryfikacji Mosaiq i Aria. Procedury stosowane w Zakładzie są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi przez co zapewniają całkowite bezpieczeństwo napromienianych pacjentów.


  Posiadamy akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Prowadzimy badania kliniczne I, II i III fazy w zakresie skojarzonego leczenia nowotworów. Dysponujemy bazą około 80 łóżek szpitalnych, w ramach funkcjonujących trzech Oddziałów Radioterapii

   3. Blok Operacyjny

   Kierownik: lek. med. Danuta Orłowska-Kołtun

   Pielęgniarka oddziałowa: Krystyna Wilczewska   Blok Operacyjny jest wyposażony i dostosowany do potrzeb wszystkich oddziałów zabiegowych naszego szpitala.Pacjent, który trafi na Blok Operacyjny z pewnością spotka się z fachowością zespołów: lekarzy-operatorów i instrumentariuszek, lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych oraz pozostałego zespołu uczestniczącego w niezbędnych czynnościach podczas przygotowania, trwania i po zakończeniu operacji. W skład Bloku Operacyjnego wchodzą 4 sale operacyjne, 5-łóżkowa sala wybudzeń i niezbędne zaplecze, konieczne w każdym nowoczesnym bloku. Wszystkie stanowiska operacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące chirurgii, anestezjologii i epidemiologii. Nasze sale operacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt, laminarny przepływ powietrza, centralną instalację gazów medycznych, centralną wentylację i klimatyzację.

    4. Rehabilitacja

    Koordynator oddziału: spec. rehab. med Bożena Idźkowska

    Pielęgniarka koordynująca: mgr Elżbieta Jary    ZAKŁAD USPRAWNIANIA LECZNICZEGO


    Zakład Usprawniania Leczniczego prowadzi ambulatoryjną rehabilitację chorych po udarach mózgu i w innych schorzeniach neurologicznych, w chorobach onkologicznych, reumatologicznych, schorzeniach i urazach narządu ruchu. Ponadto prowadzimy usprawnianie pacjentów w ramach prewencji ZUS.


    Ćwiczenia i zabiegi prowadzą profesjonalni terapeuci: magistrowie rehabilitacji i fizjoterapii, licencjaci fizjoterapii, licencjaci odnowy biologicznej z kosmetologię, technicy fizjoterapii i technicy masażu, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Posiadamy specjalistów w zakresie terapii manualnej, drenażu limfatycznego, metody NDT Bobath i metody PNF.


    Zakład Usprawniania Leczniczego oferuje zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym w działach:

    • kinezyterapii: ćwiczenia indywidualne i z wykorzystaniem sprzętu oraz wg metod neurofizjologicznych
    • fizykoterapii: elektroterapia, laseroterapia, krioterapia, pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości
    • hydroterapii: bicze szkockie, masaż podwodny, masaż perełkowy, masaż wirowy kończyn górnych i dolnych
    • masażu leczniczego i terapii manualnej: klasycznego, drenażu limfatycznego i terapii manualnej    Uzupełnieniem wysokiej jakości sprzętu i profesjonalnej obsługi jest atmosfera oparta na życzliwości, tolerancji i uśmiechu.


    ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ


    W ramach oddziału leczymy chorych z dysfunkcjami neurologicznymi ( po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia, z SM) , ortopedycznymi, reumatologicznymi, po urazach narządu ruchu oraz po mastektomii. Opierając się na Polskim Modelu Rehabilitacji, propagującym zasadę wczesności, ciągłości i kompleksowości usprawniania, przyjmujemy pacjentów z oddziałów szpitalnych lub w ostrej fazie schorzenia. Współpracujemy nie tylko z oddziałami naszego szpitala.


    W oddziale pracuje zespół złożony z: lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, wykwalifikowanych fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologa, logopedy oraz terapeuty zajęciowego. Personel medyczny stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych w celu zapewnienia jak najlepszych efektów leczenia naszych pacjentów. Współpracujemy również z Olsztyńska Szkołą Wyższą w kształceniu studentów fizjoterapii.


    Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o najnowsze metody neurofizjologiczne. Wykorzystujemy również urządzenia pracujące na zasadzie sprzężenia zwrotnego ( biofeedback ). Posiadamy wydzieloną pracownię terapii funkcji poznawczych i funkcji mowy.

     5. Oddział Otolaryngologii

     Lekarz kierujący oddziałem: lek. med. Beata Kielak

     Pielęgniarka oddziałowa: mgr Marta Filipowicz     Oddział Otolaryngologii funkcjonuje w strukturach szpitala od 1966 roku. Twórcą i pierwszym ordynatorem był lek. med. Zbigniew Frenszkowski. Oddział liczy 12 łóżek. Pacjenci w ogromnej większości są leczeni operacyjnie, w uzasadnionych przypadkach zachowawczo.


     W szpitalu działa Poradnia Laryngologiczna, w której przyjmują lekarze zatrudnieni w oddziale.


     Zespół tworzą lekarze specjaliści: lek. med Beata Kielak, lek. stom. Sławomir Szymański, lek. med. Grzegorz Kalamarz, lek. med. Zbigniew Walento.


     Zakres wykonywanych zabiegów:

     • onkologia laryngologiczna (nowotwory krtani, gardła, ślinianek, zatok i nosa, szyi, skóry głowy oraz kości twarzoczaszki)
     • operacje nosa i zatok przynosowych
     • operacje migdałków podniebiennych
     • operacyjne leczenie bezdechów sennych
     • operacje mikrochirurgiczne krtani
     • operacje przetok i torbieli szyi
     • operacyjne leczenie złamań w obrębie twarzoczaski.

     Oddział świadczy ponadto konsultacje laryngologiczne na rzecz wszystkich oddziałów szpitalnych.


     Systematycznie wprowadzamy nowe techniki operacyjne oraz nowy sprzęt medyczne w celu stałego podnoszenia poziomu medycznego oraz rozszerzenia oferty leczenia chirurgicznego.

      6. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

      Ordynator: lek. med. Aniela Minicz Płatek

      Pielęgniarka oddziałowa: mgr Wiesława Barbara Janczys      Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym dysponuje 20 łóżkami, z których większość stanowią łóżka do leczenia ostrej i podostrej fazy udaru. Posiadamy wysokospecjalistyczny sprzęt niezbędny do opieki w postaci kardiomonitorów, respiratora, USG-Dopplera, EKG, EEG, Holtera EKG.


      Profil świadczeń opiera się na:

      • całodobowym dyżurze, z pełną diagnostyką w nagłych zachorowaniach neurologicznych,
      • diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrymi zespołami bólowymi, ostrymi procesami zapalnymi CUN, padaczki, SM, choroby zwyrodnieniowe CUN oraz diagnostyka choroby nowotworowej układu nerwowego,
      • pełnej diagnostyki neurologicznej (TK, MRI, Doppler domózgowy, pełna diagnostyka laboratoryjna),
      • wstępnej rehabilitacji neurologicznej w ramach Oddziału w oparciu o działania logopedy, psychologa, fizjoterapeuty – kontynuowanej również ambulatoryjnie,
      • działalności przyszpitalnej Poradni Neurologicznej prowadzonej przez asystentów Oddziału Neurologii.      Oddział współpracuje z Kliniką Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie oraz Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Posiadamy akredytację Ministra Zdrowia, umożliwiającą szkolenie dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób układu nerwowego.


      Dzięki zaangażowaniu w pracy całego zespołu – jakość świadczonych usług jest na najwyższym poziomie.

       7. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej

       Ordynator: dr hab. Jadwiga Snarska Prof. UWM w Olsztynie

       Pielęgniarka oddziałowa: Bogusława Bigus       Klinika Chirurgii Ogólnej powstała w czerwcu 2008 roku na bazie Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie. Jest to aktualnie jednostka nie tylko diagnostyczno-lecznicza, ale i naukowo-dydaktyczna o bogatych tradycjach z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej. Dzięki nowoczesnej diagnostyce obrazowej i endoskopowej mamy możliwość precyzyjnego ustalenia rozpoznania chorób chirurgicznych z uwzględnieniem nowotworów już we wczesnym okresie.


       Dotychczas Oddział Chirurgii Ogólnej, a aktualnie Klinika jest w regionie północno-wschodniej Polski wiodącym ośrodkiem w leczeniu chirurgicznym schorzeń gruczołu tarczowego z uwzględnieniem nowotworów i chorób przytarczyc, z poszerzeniem zakresu zabiegów o inne gruczoły dokrewne (nadnercza). Wyposażenie Bloku Operacyjnego umożliwia wykonanie zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologicznej i gastroenterologicznej z użyciem nowoczesnych urządzeń i technik operacyjnych, a cholecystectomia laparoskopowa jest standardem. Operacje przepuklin wykonywane są nowoczesnymi metodami beznapięciowymi z użyciem wysoko gatunkowych implantów siatek. Zajmujemy się także diagnostyką i leczeniem skojarzonym ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki z zastosowaniem całkowitego żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz chorób jelita grubego. W Klinice Chirurgii Ogólnej miesięcznie jest leczonych około 150 osób. Wykonujemy około 1400 zabiegów operacyjnych rocznie. Naszym chorym zapewniamy nie tylko profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską, ale i rodzinną atmosferę, która szybciej pozwala powrócić do zdrowia.


       Jakość świadczonych usług medycznych jest na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami, o czym świadczą certyfikaty ISO i ocena Komisji Akredytacyjnej. Pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej mają zapewnioną ciągłość opieki w okresie pooperacyjnym w Przyklinicznej Poradni Chirurgicznej. Pracownicy Kliniki Chirurgii Ogólnej poza prowadzeniem działalności diagnostyczno-leczniczej i dydaktycznej biorą czynny udział w zjazdach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje oraz prowadzą badania naukowe dotyczące: – patogenezy odległych zaburzeń hormonalnych po operacjach tarczycy, – nowoczesne techniki w leczeniu chorób układu żylnego, wpływ żywienia pozajelitowego i dojelitowego na przebieg ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki, – nowe metody chirurgicznego leczenia schorzeń odbytu, stomia w chorobach przewodu pokarmowego i zaawansowanej chorobie nowotworowej jamy brzusznej, problem opieki okołooperacyjnej.

        8. Pododdział Chirurgii Plastycznej i Onkologicznej Piersi

        Zespół lekarski:

        lek. med. Grażyna Barańska – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

        dr n. med Felix Lewko – specjalista chirurgii plastycznej i estetycznej

        dr n. med Dariusz Michalik – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej        W krajach rozwiniętych rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W Polsce rocznie obserwuje się około 16000 nowych zachorowań, z czego na Województwo Warmińsko- Mazurskie przypada ponad 500. Diagnostyka i leczenie raka piersi jest procesem złożonym i wymaga współpracy specjalistów w wielu dziedzinach oraz zaangażowania znacznych nakładów zarówno organizacyjnych jak i finansowych. Wprowadzenie mammograficznego programu profilaktycznego, wcześniejsze wykrycie nowotworu oraz wprowadzenie nowych metod leczenia spowodowało znaczącą poprawę jego efektów. Obecnie szacuje się, że w Polsce około 70% pacjentek z rakiem piersi jest trwale wyleczonych.


        Osiągnięcie optymalnych wyników onkologicznych przy zminimalizowaniu niekorzystnych następstw leczenia w aspekcie czynnościowym, psychologicznym i kosmetycznym jest możliwe jedynie przy ścisłej współpracy między specjalistami w dziedzinach onkologicznych (chirurg onkolog, radioterapeuta, onkolog kliniczny) i diagnostycznych (specjalista diagnostyki obrazowej, patomorfolog). Nie do przecenienia jest także rola chirurga plastyka, specjalistów z zakresu rehabilitacji, psychologii oraz genetyki. Coraz bardziej podkreślana jest rola pielęgniarki wyspecjalizowanej w opiece nad chorymi na raka piersi w wielospecjalistycznym leczeniu raka piersi.


        Wyrazem tych opinii jest koncepcja tworzenia wielospecjalistycznych centrów leczenia nowotworów piersi (Breast Cancer Unit). Wagę problemu docenił Parlament Europejski w rezolucji z 25 października 2006 roku nakazującej państwom członkowskim Unii Europejskiej objęcie chorych na raka piersi szczególną opieką oraz centralizację leczenia uwzględniającego wszystkie jego aspekty. Podjęcie tych działań umożliwi uzyskanie lepszych wyników leczenia, zmniejszenie niekorzystnych następstw terapii oraz lepsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na leczenie.


        W tym duchu w SP ZOZ MSW z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii powstał Pododdział Chirurgii Plastycznej i Chirurgii Onkologicznej Piersi w ramach Kliniki Chirurgii Ogólnej,tel. 89 539-85-57 (V piętro pok. 534).


        Wykonywane zabiegi:

        • leczenie chirurgiczne raka piersi w pełnym zakresie, łącznie z zabiegami onkoplastycznymi i natychmiastową rekonstrukcją piersi,
        • rekonstrukcje piersi po mastektomii,
        • leczenie chirurgiczne łagodnych guzów piersi,
        • leczenie chirurgiczne zniekształceń po chirurgicznym leczeniu raka piersi,
        • leczenie chirurgiczno-plastyczne nowotworów skóry,
        • operacje rekonstrukcyjne po urazach, oparzeniach,
        • operacje estetyczne twarzy, piersi (powiększenie piersi, korekcja nosa, korekcje powiek).

         9. Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

         Lekarz kierujący oddziałem: lek. med.. Andrzej Lachowski

         Pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Grzeszczak         Oddział Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ramach Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie od 10 lat. Rocznie w Oddziale leczonych jest około 3500 pacjentów z chorobami nowotworowymi. Oddział dysponuje 38 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi i TV. W Oddziale pracuje 9 lekarzy spośród których 5 posiada tytuł doktora nauk medycznych. Wśród personelu lekarskiego 6 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii onkologicznej, 2 lekarzy posiada specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej, a 1 lekarz posiada specjalizację w zakresie urologii. Opiekę pielęgniarską zapewnia doświadczony i dobrze wyszkolony zespół pielęgniarek.


         Działalność kliniczna oddziału skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej i urologii:

         • nowotwory piersi – dużą uwagę przywiązuje się do leczenia oszczędzającego gruczołu piersiowego w przypadku raka piersi;
         • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego i przełyku;
         • nowotwory tkanek miękkich, gruczołów dokrewnych, skóry (w tym czerniaki), a także guzy ślinianek, wargi dolnej, nosa i małżowiny usznej;
         • nowotwory układu moczowo-płciowego – rak nerki, pęcherza moczowego, jąder i prącia;
         • nowotwory tarczycy i nadnercza;
         • przepukliny brzuszne – ze szczególnym uwzględnieniem przepuklin brzusznych pooperacyjnych;
         • zastosowanie pełnoprofilowego zgodnego z wytycznymi ESPEN leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego pacjentów niedożywionych i wyniszczonych przez chorobę nowotworową;
         • profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych.
         Oddział dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowania gamma umożliwiającym przeprowadzanie tzw. biopsji węzła chłonnego wartowniczego w niektórych przypadkach czerniaka i raka piersi. W ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej jest wykonywany pełen zakres procedur w zakresie endoskopowej diagnostyki i leczenia zmian w zakresie układu pokarmowego.


         DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA


         Lekarze pracujący w Oddziale Chirurgii Onkologicznej biorą czynny udział w kształceniu studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Oddziale staże naukowe odbywają zarówno lekarze będący w trakcie stażu podyplomowego jak i lekarze w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, onkologii klinicznej i radioterapii. Oddział posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia studiów specjalizacyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej. Na terenie Oddziału szkoleni są indywidualnie chirurdzy ogólni i onkolodzy kliniczni w zakresie skutecznej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych.


         Od czasu powstania Oddziału zespół lekarski opublikował i przedstawił na zjazdach kilkadziesiąt prac naukowych. Artykuły naukowe zostały opublikowane zarówno w polskich jak i znanych zagranicznych czasopismach medycznych.


         Lekarze z Oddziału Chirurgii Onkologicznej ściśle współpracują naukowo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Olsztyńską Szkołą Wyższą w Olsztynie.


         Obecnie w Oddziale Chirurgii Onkologicznej prowadzone są nowatorskie badania naukowe w zakresie raka piersi, raka jelita grubego, raka żołądka i raka nerki.


         Lekarze z Oddziału przyjmują w Poradni Chirurgii Onkologicznej, gdzie wykonywana jest pełna diagnostyka, kwalifikacja do zabiegu operacyjnego i leczenie. Poradnia prowadzi kontrole i badania po leczeniu operacyjnym oraz badania okresowe.

          10. Oddział Kliniczny Chemioterapii

          Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Wojciech Rogowski

          Pielęgniarka oddziałowa: mgr Irena Bil          Zajmujemy się leczeniem systemowym nowotworów złośliwych, które obejmuje chemioterapię, leczenie hormonalne i wspomagające, a także nowoczesne terapie celowane w skojarzeniu z chemioterapią, jak i radioterapią. W zakresie naszych kompetencji leży również leczenie powikłań związanych z terapią nowotworów. Założeniem jest szybka i całościowa diagnostyka, krótkotrwała hospitalizacja, a następnie kontrolowanie efektów leczenia w Poradni Chemioterapii zintegrowanej z Oddziałem.Oddział prowadzi leczenie w ramach kontraktu z NFZ, realizuje eksperymentalne metody leczenia, w ramach procedury leczenia niestandardowego, jak również w ramach międzynarodowych badań klinicznych. Od 2008 roku, dzięki nowopowstałemu Wydziałowi Nauk Medycznych przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, Oddział Chemioterapii zyskał status Oddziału Klinicznego.


          Wyznajemy zasadę, że leczyć należy skutecznie, jak najnowocześniejszymi metodami. Dążymy do tego, aby nasi pacjenci mieli dostęp do jak najlepszych metod terapii nowotworów, a czas oczekiwania na leczenie i pobyt w Oddziale był jak najkrótszy – co jest zgodne z trendami światowymi. W trakcie hospitalizacji zapewniamy najbardziej profesjonalny nadzór nad pacjentem, m.in. dzięki możliwości interdyscyplinarnego konsultowania naszych chorych ze specjalistami innych dziedzin medycyny.


          Osobom zamieszkałym w Olsztynie, będąc w odległości, z której dojazd nie sprawia problemu, jesteśmy w stanie zapewnić podawanie leków przeciwnowotworowych w trybie hospitalizacji jednodniowej w pododdziale – Ośrodku Chemioterapii Jednodniowej. Celem uzyskania łatwego dostępu do naczyń żylnych a zarazem w celu protekcji naczyń obwodowych zapewniamy założenie portów naczyniowych – w ramach bezpośredniej współpracy z lekarzami chirurgami.Prowadzimy wiele badań klinicznych, mających na celu wdrożenie nowych, unikalnych leków i procedur leczenia. Dotyczą one najczęściej spotykanych nowotworów złośliwych. Kadra lekarska i pielęgniarska naszego Oddziału to ludzie młodzi, zaangażowani w pracę z pacjentem i pracę naukową. Jesteśmy aktywnymi członkami wielu towarzystw naukowych.


          Posiadamy akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy i kadry pielęgniarskiej w dziedzinie onkologii klinicznej, jak również jesteśmy organizatorami konferencji i wykładów naukowych dla lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, innych lekarzy pokrewnych specjalności.


          Kliniczny Oddział Chemioterapii stanowi ośrodek referencyjny profilaktyki leczenia chorób nowotworowych dla województwa warmińsko – mazurskiego.

           11. Oddział Hematologii

           Ordynator oddziału: dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny

           Pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Nojkampf           Oddział Hematologii jest najmłodszym oddziałem utworzonym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Rozpoczął on działalność 1 października 2012 roku. Dysponuje 21 łóżkami, w tym dwoma łóżkami pobytu dziennego.


           Celem działania oddziału jest nowoczesna diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych, głównie onkohematologicznych. Oddział zajmuje się także nowoczesną diagnostyką ostrych białaczek, chłoniaków, opartą na badaniach immunologicznych, cytogenetycznych i molekularnych.


           Prowadzimy ponadto intensywne leczenie hematologiczne, jakie stosuje się współcześnie w ostrych białaczkach, szpiczakach czy chłoniakach. Diagnostyka i leczenie oparte na standardach światowych i europejskich to dewiza działania oddziału.


           Pracownicy oddziału hematologii biorą aktywny udział w pracach grup roboczych d.s. chłoniaków, ostrych białaczek czy szpiczaka plazmocytowego (PLRG, PALG, PGSz). Dodatkowo uczestniczymy w badaniach kliniczych, w opracowaniu i aktualizacji standardów leczenia schorzeń hematologiczynch.

            12. Oddział Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej

            Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Leszek Frąckowiak

            Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Janowska            To nowoczesny oddział z pełnym zapleczem diagnostyczno – leczniczym i kadrą wyszkoloną we wszystkich nowoczesnych technikach diagnostyki i leczenia chorób kobiecych. Oddział jest ukierunkowany na niesienie pomocy zarówno w przypadku leczenia niepłodności, patologii, schorzeń wieku pomenopauzalnego jak i leczenia nowotworów narządów płciowych kobiety. Wykonujemy operacje przy pomocy nowoczesnych technik małoinwazyjnych – laparoskopii i histeroskopii oraz w tradycyjny sposób przy leczeniu mięśniaków macicy i torbieli jajników. Przeprowadzamy również operacje w schorzeniach nowotworów: raka trzonu macicy, raka szyjki, raka sromu z wykorzystaniem nowoczesnej metody oznaczenia węzła wartownika.


            Na oddziale dbamy również o komfort życia kobiety przy schorzeniach nietrzymania moczu – zakładamy podcewkowo taśmy metodą TOT. Naszym pacjentkom zapewniamy nie tylko profesjonalną opieką lekarską i położniczą, ale także rodzinną atmosferę, która szybciej pozwala powrócić do zdrowia. Wysoka jakość świadczonych usług medycznych potwierdzona jest przez międzynarodowe certyfikaty ISO oraz oceną Komisji Akredytacyjnej.


            Miesięcznie pomagamy odzyskać radość i komfort życia około 100 pacjentkom.


            Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Ginekologiczna – ogólnodostępna, w której przyjmują lekarze pracujący również w oddziale. To sprawia, że pacjentka może być prowadzona przez wybranego lekarza przez cały cykl diagnostyczno – terapeutyczny.

             13. Oddział Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologiczne z Pododdziałem Kardiologicznym

             p.o. Ordynatora: lek. med. Krzysztof Antoniak

             Pielęgniarka Oddziałowa: Danuta Zalewska

             Pielęgniarka koordynująca pododdziałem kardiologicznym: mgr Wioletta Szemplińska             Oddział Chorób Wewnętrznych leczy miesięcznie około 250 osób. W skład oddziału wchodzi Pododdział Kardiologiczny. Dysponuje on salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego z 4 doskonale wyposażonymi łóżkami. Posiadamy nowoczesną pracownię endoskopową gdzie wykonujemy pełny zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz bronchofiberoskopię. Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej posiada nowoczesny echokardiograf, zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią i cyklergometrem, holtery do badań EKG i ciśnienia.


             Ze względu na różnorodność naszych specjalizacji lekarskich wykonujemy pełen zakres badań diagnostycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiając specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych.

              14. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

              Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Zbigniew Żęgota

              Pielęgniarka Oddziałowa: Wiesława Pakulska              Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej istnieje w Szpitalu MSWiA od 2005 roku.

              Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji oraz stały kierunkowych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.


              Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonuje procedury obejmujące cały zakres leczenia pourazowego uszkodzeń narządów ruchu, z użyciem nowoczesnych technik osteosyntezy, jak również zabiegi protezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Jako jedyny w regionie wykonuje zabiegi implantacji protez jednoprzedziałowych stawu kolanowego i stawu rzepkowo – udowego. Dodatkowo wykonuje szeroki wachlarz zabiegów w zakresie chirurgii artroskopowej stawu kolanowego, barkowego i skokowo – goleniowego. Pracownicy Oddziału uczestniczą w licznych sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych podnoszących ich kwalifikacje, są także autorami publikacji w czasopismach medycznych. Prowadzi się tu również kompleksowe badania kliniczne nad czynnikami przyspieszającymi regenerację uszkodzonych tkanek.


              Całość opieki medycznej uzupełnia Przyszpitalna Poradnia Urazowo – Ortopedyczna.

               15. Oddział Anestozjologii i Intenstywnej Terapii

               Lekarz kierujący oddziałem: lek. med.Danuta Dąbrowska-Parfianowicz

               Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Danuta Jurkowska

               Pielęgniarka koordynująca anestezjologii: Iwona Margalska               Jesteśmy wyspecjalizowanym oddziałem szpitalnym zajmującym się diagnostyką i leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia, niezależnie od jego przyczyny. Opieką otaczamy pacjentów zarówno przebywających już w szpitalu, jak i tych którzy trafiają do nas w trybie nagłym. Sprzęt i wyposażenie należą do najnowocześniejszych technologii medycznych. Każde z 5 stanowisk intensywnego nadzoru wyposażone jest w aparaturę i sprzęt medyczny charakterystyczny dla tego typu oddziałów. Dwie sale połączone są ze sobą systemem nowoczesnego monitorowania i klimatyzacji.


               Świadczone pacjentom usługi wykonywane są zgodnie z najwyższym i aktualnym poziomem wiedzy medycznej. Jest to możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu całego personelu oddziału

                16. Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy

                Koordynator Oddziału KSOR: lek. med. Jacek Tyllo

                Ratownik medyczny koordynujący pracę ratowników KSOR: Tadeusz Miłowski                Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał w roku 2004, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne rozwijającej się aglomeracji miejskiej.
                Od początku istnienia Oddział szedł własną, unikalną na skalę kraju drogą. Jako pierwszy w Polsce powołał do życia Patrol Reanimacyjny zapewniający bezpieczeństwo wewnętrzne szpitala, jako pierwszy zatrudnił ratowników medycznych, stworzył namiastkę laboratorium zapewniającą błyskawiczną diagnostykę przy łóżku chorego i uruchomił pracownię do ćwiczeń symulowanych z zaawansowanymi technicznie fantomami. Dzięki temu Oddział nie tylko realizuje procedury ratujące życie i zdrowie, ale jest także prężnym ośrodkiem szkoleniowym.


                Kadrę medyczną Oddziału stanowią instruktorzy wielu organizacji międzynarodowych zajmujących się kształceniem z zakresu ratownictwa, m.in: BLS AED, ITLS, PHTLS, ALS, ACLS, PALS. Dążenie do perfekcji znajduje potwierdzenie w znaczących osiągnięciach. Co roku zespół uczestniczy w rywalizacji w ramach Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym, wygrywając lub zajmując wysoko punktowane miejsca. W 2008 roku Oddział stał się Klinicznym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, tym samym tworząc zaplecze dla kształcenia studentów Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.


                Rozwijające się zapotrzebowanie rynkowe na specjalistyczny transport pacjentów, dało impuls do utworzenia w ramach KSOR komórki Transportu Medycznego. Obecnie komórka ta dysponuje 4. ambulansami, wykonując rocznie około 3000 transportów w kraju i za granicą. Stanowi także element pionu MSWiA realizując zabezpieczenia medyczne ryzykownych akcji policji, ABW, BOR, czy zapewniając bezpieczeństwo osobistościom państwowym i gościom zagranicznym w trakcie ich wizyt na Warmii i Mazurach.


                Wysoka jakość usług znalazła uznanie w oczach organizatorów Samochodowego Rajdu Polski, będącego eliminacjami Mistrzostw Świata i Europy w Rajdach Samochodowych. Imprezę tą KSOR zabezpiecza cyklicznie od 2005 roku.
                Dzięki szerokim kontaktom personelu Oddział współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ratownictwa. Joannici – Dzieło Pomocy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Polska Rada Resuscytacji – to tylko niektóre z nich. Poprzez współpracę i szkolenia KSOR stara się propagować ideę ratownictwa. Jest też twórcą autorskich programów szkoleniowych i filmów instruktażowych prezentujących poprawne postępowanie z ofiarami wypadków i innych zagrożeń.


                Atuty Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, to nowoczesność, wyposażenie, lokalizacja i pozycja na rynku usług. Jednak największym kapitałem Oddziału jest pracujący tu personel, przez 24 godziny na dobę niosący pomoc chorym i poszkodowanym. Twórca Oddziału i ordynator Jarosław Parfianowicz uczy personel rzetelnej pracy i odpowiedzialności, sprawnie kieruje Oddziałem, będąc jednocześnie Konsultantem Wojewódzkim d/s Medycyny Ratunkowej i zastępcą Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej. W prowadzeniu Oddziału wspiera go zastępca ordynatora Jacek Tyllo.


                Lekarze pracujący w KSOR są specjalistami także w innych dziedzinach – anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, pediatrii, medycyny rodzinnej i paliatywnej. Średni personel medyczny stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując specjalizacje z pielęgniarstwa ratunkowego i ratownictwa medycznego.