CO Bydgoszcz – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki

1. Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej jest największym w Polsce, operującym pacjentów z rakiem jelita grubego. Specjalizujemy się również w leczeniu zaawansowanych nowotworów żołądka, metodą dostępną zaledwie w trzech szpitalach na świecie.
Zajmujemy się przeprowadzaniem operacji odbytnicy, przewodu pokarmowego (w tym trzustki i wątroby), skóry i tkanek miękkich. Stosujemy innowacyjne techniki leczenia. Wykonujemy zabiegi laparoskopowe oraz przezodbytniczą endoskopową mikrochirurgię (TEM), radioterapię przedoperacyjną, śródoperacyjną, przeprowadzamy termoablację i HIPEC- śródotrzewnowe podawanie chemioterapeutyku w podwyższonej temperaturze.


Jak leczymy NOWOTWORY JELITA GRUBEGO?


Jesteśmy skuteczni! Mamy na to dowody:


 • po 5 latach od operacji przeżywa aż 70% naszych Pacjentów
 • rocznie wykonujemy ponad 300 operacji raka jelita grubego
 • leczymy raka jelita grubego we wszystkich stopniach zaawansowania, z wykorzystaniem dostępnych na świecie metod
 • stosujemy technikę HIPEC i termoablacji w przypadku zaawansowanych nowotworów jelita grubego z przerzutami do otrzewnej i/lub wątroby
 • wykorzystujemy radioterapię przedoperacyjną w leczeniu raka odbytnicy, co pozwala Pacjentom zachować wysoką jakość życia

Z nami odzyskasz zdrowie!Koordynatorem Oddziału jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski.Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Bernadeta Rutkowska.

2. Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej

Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej zajmuje się leczeniem chorób związanych z układem moczowo-płciowym. Zapewniamy najnowocześniejsze standardy profilaktyki i promocji zdrowia, a także pełen zakres badań diagnostycznych. Współpracując z innymi Oddziałami i Zakładami, prowadzi leczenie skojarzone (z chemioterapia i/lub radioterapia): nowotworów układu moczowo-płciowego, wznów nowotworowych, innych zmian chorobowych w obrębie układu moczowo-płciowego.
Nasi Pacjenci, na każdym etapie diagnostyki i leczenia, są informowani o przebiegu badań i zabiegów, w taki sposób, aby odczuwali jak najmniejszy poziom stresu związanego z leczeniem, a także aby wiedzieli, co się dzieje z ich organizmem.


Jak leczymy NOWOTWORY PROSTATY?


Stawiamy na innowacje!

 • wykonujemy małoinwazyjne zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii – green laser
 • dbamy o bezpieczeństwo naszych Pacjentów – green laser stosujemy u osób obciążonych ryzykiem powikłań operacyjnych, z przeciwwskazaniami kardiologicznymi do znieczulenia ogólnego, a także u Chorych z zaburzeniami krzepnięcia
 • używając małoinwazyjnych metod zabiegowych, ograniczamy zaburzenia wzwodu u naszych Pacjentów
 • eliminujemy niedogodności związane z operacją, dzięki użyciu green lasera cewnik po zabiegu utrzymuje się najwyżej 24 godziny
 • w green laserze moc wiązki laserowej jest o 50% silniejsza, co daje możliwość odparowania dwukrotnie większego obszaru tkanki
 • jesteśmy jednym z nielicznych szpitali dysponującym urządzeniem do ablacji – NanoKnifepozwala niszczyć guzy nowotworowe w obrębie narządu, bez konieczności wycinania go

Dbamy o Twój komfort!


Koordynatorem Oddziału jest dr n. med. Jerzy Siekiera.


Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Edyta Szortyka.

3. Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej zajmuje się pełnym, zintegrowanym leczeniem nowotworów piersi. Na naszym Oddziale Pacjentki mogą skorzystać z pełnych badań diagnostycznych.
Wybór leczenia zależy od stopnia zaawansowania nowotworu. Podstawową metodą leczenia raka piersi jest chirurgia. W tym zakresie wykonujemy następujące zabiegi operacyjne: mastektomię, bct, kwadrantektomię, procedurę biopsji węzła wartowniczego. Głównym zadaniem Zespołu jest ograniczenie zabiegów, w których dochodzi do amputacji piersi i dołu pachowego.
Pacjentkom, dla których jedyną szansą na wyleczenie jest pełna amputacja piersi, oferujemy zabiegi rekonstrukcyjne z wykorzystaniem zarówno tkanek własnych, jak i rozmaitych typów protez. Wykonujemy również odtwórcze operacje kompleksu otoczkowo-brodawkowego wraz z profesjonalnym tatuażem.
Jak leczymy NOWOTWORY PIERSI?
Zobacz! Statystyki nie kłamią

 • wykonujemy aż 60% zabiegów oszczędzających pierś
 • dla Pań po mastektomii oferujemy profesjonalną rekonstrukcję piersi
 • sukcesem zespołu jest znikoma ilość wznów, pojawiających się po leczeniu chirurgicznym
 • jako jeden z trzech ośrodków w Polsce wykonujemy radioterapię śródoperacyjną, która polega na podaniu jednorazowej dawki promieniowania już w trakcie operacji
 • Pacjentki operowane w naszym ośrodku mają wyższy wskaźnik przeżycia od tych operowanych poza Centrum Onkologii
 • osiągamy wyniki leczenia porównywane z renomowanymi ośrodkami europejskimi

Koordynatorem Oddziału jest dr n med. Piotr Rhone.
Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Beata Borzych.

4. Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej przeprowadza Pacjentki przez wszystkie etapy leczenia i monitorowania choroby nowotworowej narządów rodnych. Zapewniamy w tym zakresie: zabiegi operacyjne, leczenie uzupełniające (chemioterapia, radioterapia), stałe regularne wizyty kontrolne w poradniach przyklinicznych, fachową opiekę merytoryczną i kliniczną przez cały okres trwania leczenia, najnowocześniejszą aparaturę medyczną niezbędną w zakresie diagnostyki i leczenia oraz wysoko wykwalifikowany personel medyczny. Dzięki powyższym elementom, które stanowią podstawę naszej działalności, każda Pacjentka ma możliwość skorzystania z „terapii skrojonej na miarę” jej potrzeb i oczekiwań.
Niejednokrotnie decyzję odnośnie możliwości zastosowania konkretnych metod leczniczych u Pacjentki podejmujemy po konsultacjach i omówieniu wszystkich aspektów choroby ze specjalistami innych dziedzin, np. chirurgii onkologicznej, urologii, onkologii i radioterapii.


Jak leczymy NOWOTWORY JAJNIKA?


Każdą Pacjentkę traktujemy wyjątkowo:

 • układamy indywidualny plan leczenia
 • nie boimy się sięgać po innowacje- jako jeden z trzech ośrodków w kraju stosujemy wewnątrzotrzewnową chemioterapię w hipertermii
 • każdą operację przeprowadzamy z należytą precyzją tak, aby usunąć wszystkie ogniska nowotworowe
 • wykonywane przez nas zabiegi zostały pozytywnie zaopiniowane przez wybitnych specjalistów z Mediolanu, Cypru i Paryża

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!


Koordynatorem Oddziału jest prof. dr hab.n. med. Łukasz Wicherek.


Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Aleksandra Mazur.

5. Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

W oddziale Pacjenci z rakiem płuca leczeni są zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycznymi, czyli metodą skojarzonego leczenia operacyjnego z chemio- i/ lub radioterapią, czy też brachyterapią. Zabiegi resekcji płuca wykonujemy przy pomocy lasera, maksymalnie oszczędzając miąższ płuca.
Prowadzimy również diagnostykę oraz leczenie guzów i innych schorzeń płuc, opłucnej, śródpiersia, przepony, zniekształceń, wad rozwojowych, guzów ściany klatki piersiowej. Dysponujemy nowoczesną pracownią bronchoskopową, w której oprócz diagnostyki usuwamy ciała obce z dróg oddechowych, wszczepiamy protezy tchawicze i oskrzelowe, by utrzymać drożności dróg oddechowych. Zabiegi te wykonujemy metodą sztywnej bronchoskopii i bronchofiberoskopii oraz bronchofiberoskopii immunofluorescencyjnej (AFI), a także biopsji przezoskrzelowej zmian w płucach i węzłów chłonnych śródpiersia (EBUS/TBNA ). Natomiast zabiegi diagnostyczne i lecznicze w obrębie klatki piersiowej wykonujemy m.in. technikami małoinwazyjnymi tj. videotorakoskopii i videomediastinoskopii.


Jak leczymy NOWOTWORY PŁUC?


Rozumiemy potrzeby naszych Pacjentów:

 • stawiamy na małoinwazyjne techniki leczenia, dzięki temu Chorzy szybciej wracają do zdrowia, nie odczuwają tak silnego bólu, jak przy tradycyjnych zabiegach, zmniejsza się też prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań
 • wyróżniamy się na tle innych oddziałów torakochirurgicznych w kraju- wykonujemy operację usunięcia płata płucnego techniką VATS
 • wykorzystujemy aparaturę najnowszej generacji, stosowaną w najlepszych europejskich ośrodkach

Nie boimy się podejmować wyzwań!


Koordynatorem Oddziału jest prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski.


Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Ewa Madajewska.

6. Oddział Kliniczny Brachyterapii

Oddział Kliniczny Brachyterapii stanowi część Działu Radioterapii. Na oddziale hospitalizowani są Pacjenci z nowotworami, które wymagają bardzo precyzyjnego leczenia radioterapeutycznego, zwanego brachyterapią. Brachyterapia jest stosowana jako odrębna metoda leczenia, lecz równie często stosuje się ją jako metodę skojarzoną z chirurgią, chemioterapią oraz teleradioterapią. Dla uzyskania wymaganego stopnia precyzji posługujemy się aparaturą najnowszej generacji. W związku z tym, że promienie jonizujące wykorzystywane przy leczeniu metodą radioterapii nie rozróżniają komórek zdrowych od chorych, niszczą te, które mają przed sobą. Dlatego też tak ważne jest możliwie precyzyjne nakierowanie aparatury medycznej w taki sposób, aby zawęzić pole działania promieni tylko do zakresu zmienionego chorobowo.


Jak leczymy w ODDZIALE BRACHYTERAPII?


Skuteczność, to leczenie skojarzone! My Wam je oferujemy:

 • jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce stosujących radioterapię śródoperacyjną
 • mamy ogromne doświadczenie – rozwój brachyterapii w kraju, w dużej mierze jest zasługą naszych specjalistów i ich osiągnięć naukowo – badawczych w tej dziedzinie
 • prowadzimy innowacyjną brachyterapię śródtkankową sterowaną obrazem USG w czasie rzeczywistym
 • stosujemy także brachyterapię w nowotworach narządu rodnego z planowaniem 3D w oparciu o obrazy tomografii komputerowej
 • osiągnięcia naszych specjalistów przedkładają się na poprawę wyników leczenia PacjentówZ nami Jesteś w dobrych rękach!


Koordynatorem Oddziału jest prof. dr hab. n. med. Roman Makarewicz.


Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Barbara Cichocka.

7. Oddział Kliniczny Onkologii

Oddział Kliniczny Onkologii stworzony został z myślą o Pacjentach z każdym typem nowotworu. Dzięki specjalistycznym urządzeniom, a także wysoko wykwalifikowanemu personelowi, mamy możliwość zapewnienia najbardziej skutecznej metody m.in.: chemioterapii, immunoterapii i hormonoterapii. Specjalizujemy się w leczeniu chłoniaków. W roku 2012 była to największa grupa leczonych u nas chorych.
Efektem pracy interdyscyplinarnego zespołu – radiologów, chirurgów i chemioterapeutów było wprowadzenie nowych metod terapii. Uruchomiliśmy techniki chemoembolizacji wątroby, które polegają na podaniu odpowiednio przygotowanego preparatu do najdrobniejszych naczyń guza, w celu zahamowania jego wzrostu. Naszym sukcesem jest zbudowanie zespołu, który zajmuje się leczeniem chłoniaków skóry. Od 2007 roku zajmujemy się leczeniem dokanałowym chorych z przerzutami do opon w przebiegu raka piersi.


Jak leczymy CHŁONIAKI?


Leczymy na światowym poziomie! Przekonaj się:

 • działamy interdyscyplinarnie, o sposobach leczenia decyduje zespół specjalistów
 • aktualizujemy swoją wiedzę i wdrażamy najnowocześniejsze metody leczenia
 • prowadzimy badania kliniczne, dzięki czemu nasi Pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych leków, nawet tych niezarejestrowanych w Unii Europejskiej
 • mamy największe w Polsce doświadczenie w leczeniu chłoniaków
 • prowadzimy badania łączące techniki napromieniania skóry, węzłów oraz przeszczep od dawcy rodzinnego lub obcego – metodę tą uznaje się obecnie za jedyną mogącą wyleczyć pacjenta z pierwotnym chłoniakiem skóry

Postaw na sprawdzony zespół specjalistów!


Koordynatorem Oddziału jest dr n. med. Ewa Chmielowska.


Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Maria Jolanta Wełna.

8. Oddział Chemioterapii

Oddział Chemioterapii zajmuje się prowadzeniem terapii wielu typów schorzeń nowotworowych. Pacjenci najpierw przechodzą badania z zakresu diagnostyki, a następnie – jeśli taka jest decyzja lekarza prowadzącego – przyjmowani są na Oddział Chemioterapii. W naszym oddziale stosujemy chemioterapię jako samodzielną metodę lub w skojarzonym leczeniu, a także jako terapię celowaną – immunoterapię. Zapewniamy Pacjentom bezpieczeństwo podczas całego toku leczenia oraz prowadzimy do zminimalizowania ewentualnych skutków ubocznych wywoływanych przez cytostatyki. W czasie chemioterapii oprócz stanu fizycznego Pacjenta bardzo ważna jest równowaga emocjonalna. Każdy potrzebuje wsparcia w trudnej sytuacji. W zakresie naszych zainteresowań znajdują się psychologiczne aspekty leczenia chemioterapią.


JAK LECZYMY CHEMIOTERAPIĄ?


Przyszłość, to terapie skrojone na miarę potrzeb! Dla nas każdy Chory jest wyjątkowy:

 • zajmujemy się leczeniem wszystkich typów nowotworów
 • stosujemy terapie celowane, leki dobieramy pod profil immunologiczny danego raka
 • minimalizujemy skutki uboczne wywoływane przez cytostatyki
 • skracamy maksymalnie czas pobytu na oddziale, stawiamy na chemioterapię ambulatoryjną
 • staramy się, aby Pacjent nie czekał na leczenie

Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych Pacjentów!


Koordynatorem Oddziału jest dr n. med. Jerzy Tujakowski.

Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Beata Kaźmierczak.

9. Oddział Kliniczny Radioterapii

Oddział Radioterapii zajmuje się hospitalizacją Pacjentów poddanych leczeniu promieniami jonizujacymi. Pierwszym i podstawowym celem funkcjonowania Oddziału jest zapewnienie Pacjentom fachowej i kompletnej opieki medycznej, a także planowanie leczenia nowotworów przy zastosowaniu aparatury medycznej najnowszej generacji, w oparciu o najnowocześniejsze standardy terapii skojarzonej (z chemioterapią bądź chirurgią). Dbamy również o to, by Pacjenci byli odpowiednio przygotowani do zabiegów napromieniowania, zarówno pod względem fizycznym, merytorycznym jak i psychicznym. Staramy się zminimalizować skutki uboczne leczenia radioterapią, które mogą wystąpić u niektórych Pacjentów. Zajmujemy się edukacją z zakresu samoobserwacji i samoopieki po zakończeniu terapii radiologicznej.
Jak leczymy w oddziale RADIOTERAPII?
Naszym największym sukcesem są tysiące zadowolonych Pacjentów

 • Jedyni w kraju możemy zaproponować naszym Pacjentom planowanie terapii za pomocą nowoczesnej aparatury PET/MR
 • grunt to precyzja- przygotowujemy indywidualny plan terapii, maksymalnie chroniąc zdrowe miejsce, znajdujące się w pobliżu nowotworu
 • do dyspozycji naszych Pacjentów mamy 8 akceleratorów, pracujących siedem dni w tygodniu
 • osobom wymagającym hospitalizacji oferujemy całodobową, kompleksową opiekę specjalistyczną
 • przyczyniamy się do rozwoju onkologii- prowadzimy badania nad nowymi rozwiązaniami stosowanymi w leczeniu nowotworów

U nas leczenie skojarzone jest standardem!
Koordynatorem Oddziału dr hab. n. med. Krzysztof Roszkowski.
Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Sylwia Dahms.

10. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są najciężej chorzy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, ciężkich zakażeń, schorzeń wielonarządowych oraz systemowych, wymagających podtrzymywania funkcji życiowych.
Nowoczesny sprzęt medyczny, dobrze wykształcona kadra lekarska i pielęgniarska oraz postępowanie według międzynarodowych standardów zapewnia pacjentom terapię na najwyższym poziomie. W Oddziale znajduje się Zespół ds. Leczenia Bólu, którego działaniem objęty jest cały szpital ( Szpital posiada Certyfikat „ Szpital bez bólu” ). Świadczenia udzielane są w trybie 24-godzinnym. Lekarze znajdują się w gotowości do udzielania świadczeń ratujących życie na terenie całego szpitala, w tym prowadzenia czynności resuscytacyjnych.


Jak leczymy w oddziale ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII?


Każdy Pacjent jest inny i wymaga indywidualnego podejścia

 • znieczulamy najnowszymi, w pełni bezpiecznymi technikami
 • jesteśmy gotowi w każdej chwili podjąć czynności ratujące życie
 • skutecznie walczymy z bólem- wszyscy Pacjenci mają zagwarantowane leczenie przeciwbólowe dostosowane do własnych potrzeb
 • nasza troska o Pacjentów została  nagrodzona certyfikatem „Szpital bez bólu”

Dbamy o Wasz komfort!


Koordynatorem Działu jest dr n. med. Mirosław Dobrowolski.


Zespół lekarzy tworzą:

Kierownikiem Opieki Medycznej jest mgr Katarzyna Walkowiak.