CO Instytut Warszawa – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki »

Oddział Obserwacyjno – Diagnostyczny


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Oddziału Obserwacyjno – Diagnostycznego należy: udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom diagnozowanym i leczonym w odpowiednich klinikach narządowych; udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych pacjentom diagnozowanym i leczonym w odpowiednich klinikach narządowych

Read More »

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy: opieka anestezjologiczna nad pacjentami leczonymi chirurgicznie w Instytucie; diagnostyka i leczenie pacjentów hospitalizowanych w Instytucie, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub wymagających monitorowania i

Read More »

Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej należy: Diagnostyka, leczenie w zakresie medycyny nuklearnej w onkologii i endokrynologii onkologicznej, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami; Prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji

Read More »

Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych należy: diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi, zwłaszcza z towarzyszącymi chorobami wewnętrznymi w tym zakresie; prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń

Read More »

Klinika Onkologiczna


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Kliniki Onkologicznej należy: diagnostyka, leczenie onkologiczne w zakresie chirurgicznym, napromieniania i chemioterapii oraz opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami; prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym

Read More »

Klinika Nowotworów Układu Nerwowego


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego należy: diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu nerwowego; prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;

Read More »

Klinika Nowotworów Układu Moczowego


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Moczowego należy: diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu moczowego; prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;

Read More »

Klinika Nowotworów Układu Chłonnego


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego należy: diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu chłonnego; pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych; prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie

Read More »

Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków należy: diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi tkanek miękkich, kości i czerniaków; prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz

Read More »

Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej


admin
Luty 3, 2014
0

Do zadań Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej należy: diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu oddechowego w szczególności płuc oraz klatki piersiowej; prowadzenie prac naukowo – badawczych i

Read More »