CO Instytut Warszawa – Kliniki i Oddziały

Kliniki i Oddziały

1. Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

 1. Do zadań Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi i nie nowotworowymi układu pokarmowego;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej wchodzą:

  1. Oddział Zachowawczy;
  2. Oddział Zabiegowy;
  3. Oddział Onkologii;
  4. Pracownia Endoskopii;
  5. Pracownia Ultrasonografii.

2. Klinika Ginekologii Onkologicznej

 1. Do zadań Kliniki Ginekologii Onkologicznej należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentkami z chorobami nowotworowymi narządów płciowych kobiecych;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

3. Klinika Nowotworów Głowy i Szyi

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi dotyczącymi głowy i szyi;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi wchodzą:

  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

4. Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi piersi, a także w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej piersi;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej wchodzą:

  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

5. Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu oddechowego w szczególności płuc oraz klatki piersiowej;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej wchodzą:

  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

6. Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi tkanek miękkich, kości i czerniaków;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków wchodzą:

  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

7. Klinika Nowotworów Układu Chłonnego

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu chłonnego;
  2. pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych;
  3. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  4. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego wchodzą:

  1. Oddział Intensywnej Opieki Hematoonkologicznej;
  2. Oddział Zachowawczy;
  3. Oddział Pobierania i Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych;

8. Klinika Nowotworów Układu Moczowego

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Moczowego należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu moczowego;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Układu Moczowego wchodzą:

  1. Oddział Zabiegowy;
  2. Oddział Zachowawczy.

9. Klinika Nowotworów Układu Nerwowego

 1. Do zadań Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi układu nerwowego;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego wchodzą:

  1. Oddział Zabiegowy;
  2. ddział Zachowawczy;

10. Klinika Onkologiczna

 1. Do zadań Kliniki Onkologicznej należy:

  1. diagnostyka, leczenie onkologiczne w zakresie chirurgicznym, napromieniania i chemioterapii oraz opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Onkologicznej wchodzą:

  1. Oddział Chirurgii;
  2. Oddział Chemioterapii;
  3. Oddział Radioterapii;
  4. Blok operacyjny.

11. Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych

 1. Do zadań Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych należy:

  1. diagnostyka, leczenie, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami z chorobami nowotworowymi, zwłaszcza z towarzyszącymi chorobami wewnętrznymi w tym zakresie;
  2. prowadzenie prac naukowo – badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  3. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu
 2. W skład Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych wchodzą:

  1. Oddział Chemioterapii Dziennej;
  2. Oddział Diagnostyki Onkologicznej;
  3. Oddział Kardiologii Onkologicznej;
  4. Oddział Medycyny Paliatywnej;
  5. Pracownia Echokardiograficzna;
  6. Pracownia Elektrokardiograficzna;

12. Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej

 1. Do zadań Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej należy:

  1. Diagnostyka, leczenie w zakresie medycyny nuklearnej w onkologii
   i endokrynologii onkologicznej, opieka ambulatoryjna i szpitalna nad pacjentami;
  2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji
   w wyżej wymienionym zakresie;
  3. Współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Kliniki Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej wchodzą:

  1. Oddział Terapii Jodowej;
  2. Oddział Endokrynologii;
  3. Oddział Chirurgii Endokrynologicznej;
  4. Zakład Medycyny Nuklearnej;
  5. Pracownia Pozytronowej Tomografii Emisyjnej (PET-CT);
  6. Pracownia Scyntygraficzna;
  7. Pracownia Radiochemiczna;
  8. Pracownia Ultrasonografii;
  9. Pracownia Densytometryczna;
  10. Poradnia Endokrynologiczna:

   1. Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;
  11. Poradnia Medycyny Nuklearnej.

13. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:

  1. opieka anestezjologiczna nad pacjentami leczonymi chirurgicznie w Instytucie;
  2. diagnostyka i leczenie pacjentów hospitalizowanych w Instytucie, znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub wymagających monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych;
  3. prowadzenie prac naukowych i szkoleń oraz udzielanie konsultacji w wyżej wymienionym zakresie;
  4. sprawowanie stałego dyżuru reanimacyjnego w Instytucie;
  5. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 2. W skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:

  1. Oddział Anestezjologii;
  2. Oddział Intensywnej Terapii;
  3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

14. Oddział Obserwacyjno – Diagnostyczny

 1. Do zadań Oddziału Obserwacyjno – Diagnostycznego należy:

  1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom diagnozowanym i leczonym w odpowiednich klinikach narządowych;
  2. udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych pacjentom diagnozowanym i leczonym w odpowiednich klinikach narządowych.