Dolnośląskie CO – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki

1. Oddział Chirurgii Onkologicznej I

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Kontakt: Tel.: 071/36-89-301

e-mail: [email protected]

Ordynator Oddziału

 • dr hab n. med. Marek Bębenek – specjalista chirurgii onkologicznej

Zastępca Ordynatora

 • dr n. med. Leszek Wojciechowski – specjalista chirurgii onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa

 • mgr Halina Szponar

Starsi asystenci:

 • lek. med. Alicja Balcerzak – specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. med. Bogumił Bednorz – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Karol Cisarż – specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Anna Leszczyszyn – Stankowska – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Radosław Tarkowski – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • dr n. med. Tomasz Sędziak – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. med. Rafał Szulc – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Bartosz Kapturkiewicz – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Sekretarki medyczne:

 • Teresa Brzezińska
 • Katarzyna Zaborowska

NOWE TECHNIKI STOSOWANE W ODDZIALE

 • leczenie oszczędzające raka piersi ( w oparciu o diagnostykę przedoperacyjną prowadzoną za pomocą biopsji mammotomicznych oraz oznaczania lokalizacji zmian w stereotaksji) – resekcje częściowe piersi, mastektomie podskórne z oszczędzeniem kompleksu otoczka/brodawka, jednoczasowe implantacje protez piersiowych
 • zabiegi rekonstrukcyjne piersi
 • biopsja węzła chłonnego wartowniczego chorych przypadkach czerniaka skóry i niskozaawansowanego raka piersi – przy współpracy z Pracownią Medycyny Nuklearnej
 • leczenie skojarzone raka odbytnicy ze szczególnym uwzględnieniem TME – Total Mesorectal Excision (Całkowite Wycięcie Mesorectum) w leczeniu operacyjnym raka odbytnicy.
 • Resekcje niskozaawansowanych, nisko położonych guzów odbytnicy z dostępu przez odbytniczego TEM

WYDARZENIA Z HISTORII ODDZIAŁU

 • 1998 – udział w wieloośrodkowym badaniu klinicznym porównującym amerykański model chemioradioterapii przedoperacyjnej z napromienianiem w systemie szwedzkim chorych na raka jelita grubego
 • 1998 – nawiązanie współpracy z dr Ketenem Smedh z Ośrodka Kolorektalnego Szpitala wojewódzkiego w Vasetras, Szwecja – wdrożenie TME, jako metody operacyjnego leczenia raka odbytnicy. Niezwykły sukces stanowi podwyższenie wskaźnika 5-lenich przeżyć chorych leczonych w naszym Oddziale o 20% oraz znaczne obniżenie odsetka wznów miejscowych w porównaniu do okresu, w którym pacjenci byli operowani metoda klasyczną.
 • 2006 – prezentacja na forum światowym metody brzuszno-krzyżowej amputacji odbytnicy – ASR (dorobek Dolnośląskiego Centrum Onkologii), jako efektywnej alternatywy dla brzuszno-kroczowego odjęcia odbytnicy.
 • 2006 – wizyta profesora Richarda Heralda z PELICAN Center w Basingstoke, Wielka Brytania – autora i propagatora metody TME.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Oddział prowadzi szkolenia lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz w tych dziedzinach, w których obowiązkowe jest odbycie stażu w zakresie chirurgii onkologicznej.

DZIAŁAŁNOŚĆ NAUKOWA

Doktoraty: 5

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

 • stypendium księcia Karola, Nottingham, Wielka Brytania lata 1995 – 1997
 • dr. n. med. Radosław Tarkowski – 2004 Stypendium Berliner Chirurgische Gesellschaft – staż w Robert Rössle Klinik, Uniwersytet Humboldta, Berlin

Oddział jest miejscem akredytowanym dla potrzeb szkolenia specjalizantów w zakresie chirurgii onkologicznej. W chwili obecnej w regularnym szkoleniu uczestniczy 5 specjalizantów

ORGANIZACJA ZJAZDÓW I KONFERENCJI NAUKOWYCH

 • 1999 – organizacja Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Wrocław
 • od 1995 coroczna organizacja Dolnośląskiej Jesieni Onkologicznej
 • (Ordynator Oddziału, dr n. med. Marek Bębenek jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego).
 • 2007 – wizyta prof. Richarda Healda z PELIKAN Centem, Basingstoke, Wielka Brytania. Otwarty staż szkoleniowy – metoda TME w leczeniu skojarzonym raka odbytnicy
 • dr n. med. Marek Bębenek jest Przewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

PLANY ODDZIAŁU I JEGO ZESPOŁU NA PRZYSZŁOŚĆ

 • dalsze propagowanie metod TME i ASR w leczeniu operacyjnym raka odbytnicy przy współpracy z wiodącymi ośrodkami europejskimi
 • przeniesienie Oddziału do wyremontowanej, wyposażonych całkowicie w nowy sprzęt części Dolnośląskiego Centrum Onkologii i nowego bloku operacyjnego
 • stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji

2. Oddział Chirurgii Onkologicznej II

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław


Kontakt: Tel.: 071/36-89-332 lub 333

e-mail: [email protected]

fax: 071 36 89 339

ORDYNATOR ODDZIAŁU

 • dr n. med. Józef Forgacz

Z-CA ORDYNATORA

 • lek. med. Zbigniew Smorąg

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

 • Elżbieta Marduła

STARSI ASYSTENCI

 • dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. nadzw.
 • lek. med. Tadeusz Ożga
 • dr n. med. Bartłomiej Szynglarewicz
 • lek. med. Marcin Ziętek
 • lek. med. Tomasz Michalik
 • dr n. med. Anatol Lemieszewski
 • dr n. med. Joanna Mazurak
 • dr n. med. Igor Madej (Kierownik Bloku Operacyjnego)

SEKRETARKI MEDYCZNE:

 • Agnieszka Symonowicz
 • Ewelina Sobczyk
 • Monika Symonowicz

NAGRODY NAUKOWE:

 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących raka gruczołu piersiowego (2006 r.): dr n. med. P. Surowiak, prof. dr hab. M. Zabel, dr n. med. P. Dzięgiel, dr n. przyr. M. Sopel, mgr n. biol. K. Szczuraszek, prof. dr hab. J. Kornafel, dr n. med. Rafał Matkowski, dr n. med. M. Pudełko, dr n. med. A. Maciejczyk, dr n. med. A. Wojnar.
 • Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej (2003 r.): dr n. med. R. Matkowski

SZKOLENIA ZAGRANICZNE:

 • McGill University, Faculty of Medicine – III.2007; szkolenie w zakresie diagnostyki, Metod obrazowania i leczenia raka piersi
 • Department of Surgery with Breast Cancer Unit and Colorectal Cancer Unit, Centrallasarettet Västerås, Szwecja – IV-V.2005; szkolenie w zastosowaniu biopsji węzła wartowniczego w raku piersi i czerniaku skóry oraz szkolenie w operacji raka odbytnicy metodą całkowitego usunięcia mezorektum (TME)
 • Klinik für Chirurgie und Chirurgische Onkologie, Charité – Humboldt Universitaet, Berlin (kierownik Kliniki: Prof. Peter M. Schlag)- VII.2002; szkolenie w zastosowaniu biopsji węzła wartowniczego w różnych lokalizacjach narządowych i w operacji raka odbytnicy metodą całkowitego usunięcia mezorektum (TME)
 • Karolinska Institutet, Stockholm VIII.1999; szkolenie w zakresie epidemiologii, zasadach planowania i prowadzenia badań naukowych
 • Cook County Hospital, Chicago, IL – 1991-1992; szkolenie na oddziałach: chirurgii oparzeń, radiologii, kardio-torakochirurgii i chirurgii onkologicznej

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:

 • European Society of Surgical Oncology
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
 • Akademicka Sieć Onkologiczna

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Zajęcia z onkologii i chirurgii onkologicznej dla studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu prowadzone przez lekarzy II Oddziału Chirurgii Onkologicznej:

 • VI roku Wydziału Lekarskiego
 • III roku Wydziału Lekarskiego
 • III i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
 • II roku Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki Medycznej
 • promocja prac magisterskich studentów Wydziału Zdrowia Publicznego
 • kursy dla lekarzy specjalizujących się akredytowane przez CKMP

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

 • Czterech pracowników oddziału posada tytuł doktora nauk medycznych
 • Kolejnych trzech przygotowuje się do obrony prac doktorskich w sesji letniej 2008 r.
 • Siedmiu lekarzy posiada specjalizację z chirurgii onkologicznej, trzech – z chirurgii ogólnej.
 • Siedmiu lekarzy jest w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.

KONGRESY, ZJAZDY I SYMPOZJA, NA KTÓRYCH PREZENTOWANE BYŁY PRACE WSPÓŁAUTORSTWA PRACOWNIKÓW II ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DCO:

 • 6th European Breast Cancer Congress (EBCC-6). Berlin, 2008.
 • Primary Therapy of Early Breast Cancer: 10th International Conference. St. Gallen, Switzerland, 2007
 • Second Annual Meeting of the European Society of Coloproctology. Portomaso (Malta), 2007
 • V Ogólnopolska Konferencja “Diagnostyka i leczenie raka piersi”. Warszawa, 2007.
 • XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Wisła, 2007
 • The 2007 Breast Cancer Symposium: Integrating Emerging Science into Clinical Practice. San Francisco, USA, 2007
 • 42nd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO). Atlanta, USA, 2006
 • 6th International Congress of Medical Students and Young Doctors. Poznań, 2006
 • European Multidisciplinary Colorectal Cancer Congress. Berlin, Germany, 2006
 • 25th Congress of the European Society of Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO). Leipzig, 2006
 • 13th Congress of the European Society of Surgical Oncology (ESSO). Venice, Italy, 2006
 • XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006 r.
 • II Kongres Onkologii Polskiej “Jakość leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku”. Poznań, 2006
 • Kongres Naukowo-Szkoleniowy “Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny”. Wrocław, 2005
 • Proceedings of 40th Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society. Białystok, 2004
 • XIII Krajowa Konferencja Zdrowych Miast Polskich “Zdrowie publiczne jako element polityki społecznej samorządów lokalnych – doświadczenia polskie i niektórych krajów Europy”. Wrocław, 2004
 • II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Wrocław, 2004
 • XVI Congress of the Polish Society of Pathologists. Wrocław, 2004
 • Current achievements in oncology”, Poznań, 2003
 • V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Leczenie nowotworów górnej części układu pokarmowego”. Wrocław, 1999
 • IV Zjazd i XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej “Nowotwory skóry i tkanek miękkich”. Poznań, 1998

PRACE PEŁNOTEKSTOWE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH:

 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, A. Maciejczyk, P. Kasprzak, J. Forgacz, M. Pudełko
  : Combined-modality therapy with sphincter-preserving total mesorectal excision for locally advanced rectal cancer: patient’s age and long-term outcome J. Gastrointestin. Liver Dis. 2008 Vol. 17 no. 1; s.49-52
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, Z. Smorąg, J. Forgacz, M. Pudełko, J. Kornafel:
  Hepatitis C virus infection and locally advanced splenic marginal zone lymphoma Pathol. Oncol. Res. 2007 Vol.13 no.4; s.382-384
 • Gisterek, R. Matkowski, J. Koźlak, D. Duś, A. Łacko, J. Szelachowska, J. Kornafel:
  Evaluation of prognostic value of VEGF-C and VEGF-D in breast cancer – 10 years follow-up analysis Anticancer Res. 2007 Vol. 27 no.4C; s.2797-2802
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Smorąg, J.Dryl, J. Kornafel:
  Clinical factors in prediction of prognosis after anterior resection with total mesorectal excision for carcinoma of the rectum Oncol. Rep. 2007 Vol.17 no.2; s.471-475
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, E. Suder, D. Sydor, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Predictive value of lymphocytic infiltration and character of invasive matgin following total mesorectal excision with sphincter preservation for the high-risk carcinoma of the rectum Adv. Med. Sci. 2007 Vol.52; s.159-163
 • Łacko, R. Matkowski:
  Leczenie chorych na raka piersi w podeszłym wieku Onkol. Prakt. Klin. 2007 T.3 nr 1; s.16-22
 • Szynglarewicz, R. Matkowski, P. Kasprzak, D. Sydor, J. Forgacz, M. Pudełko, J. Kornafel:
  Sphincter-preserving R0 total mesorectal excision with resection of internal genitalia combined with pre- or postoperative chemoradiation for T4 rectal cancer in females World J. Gastroenterol. 2007 Vol.13 no.16; s.2339-2343
 • Szynglarewicz, R. Matkowski, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Skuteczność profilaktyki przeciwzakrzepowej u mężczyzn po przedniej resekcji raka odbytnicy z całkowitym wycięciem mezorektum Przegl. Gastroenterol. 2007 T.2 nr 4; s.165-169
 • R. Matkowski: Onkologia oparta na faktach:
  organizacje, źródła, adresy internetowe W: Onkologia : podręcznik dla studentów i lekarzy ; pod red. Radzisława Kordka; Gdańsk : Via Medica, 2007; s.353-354 Wyd.3 popr. i uzup.ISBN 978-83-7555-016-0
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, A. Maciejczyk, P. Kasprzak, D. Sydor, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Neoadjuvant radiotherapy and anastomosis dehiscence after total mesorectal excision for stage II and III rectal kancer Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2007 Vol.12 no.2; s.87-93
 • R. Matkowski:
  Struktura opieki onkologicznej w Polsce W: Onkologia : podręcznik dla studentów i lekarzy ; pod red. R. Kordka ;Gdańsk : Via Medica, 2007; s.128-129 Wyd.3 popr. i uzup.ISBN 978-83-7555-016-0
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, D. Sydor, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Powikłania leczenia u mężczyzn raka odbytnicy metodą całkowitego wycięcia mezorektum z zaoszczędzeniem zwieraczy Pol. Merkur. Lek. 2007 T.23 nr 137; s.348-351
 • Gisterek, P. Ziółkowski, M. Ochman, A. Łacko, R. Matkowski, J. Kornafel:
  Naciekający rak przewodowy z komponentą guza liściastego piersi – opis przypadku Nowotwory 2007 Vol.57 nr 6;s.692-694
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, Z. Smorąg, D. Sydor, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Rak odbytnicy u mężczyzn: czynniki wpływające na przeżycia całkowite po przedniej resekcji metodą całkowitego wycięcia mezorektum Przegl. Gastroenterol. 2007 T.2 nr 3; s.125-129
 • B. Rossochacka-Rostalska, I. J. Gisterek, E. Suder, J. K. Szelachowska, R. A. Matkowski, A. Łacko, J. A. Kornafel:
  Wartość prognostyczna oznaczania gęstości unaczynienia guza w raku jajnika Wiad. Lek. 2007 T.60 nr 3-4; s.129-137
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, D. Sydor, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Skuteczność resekcji przedniej z całkowitym wycięciem mezorektum w radykalnym leczeniu raka odbytnicy u mężczyzn Współcz. Onkol. 2007 T.11 nr 1; s.12-16
 • Z. Grzebieniak, B. Szynglarewicz:
  Metody chirurgicznej protekcji zespolenia po niskiej przedniej resekcji odbytnicy z powodu raka Gastroenterol. Pol. 2006 T.13 nr 3; s.193-196
 • B. Szynglarewicz, Z. Grzebieniak, J. Forgacz, M. Pudełko, M. Rąpała:
  Nieszczelność zespolenia po resekcji przedniej raka odbytnicy techniką całkowitego wycięcia mezorektum: prospektywna ocena częstości występowania, czynników ryzyka i sposobów protekcji = Anastomotic leakage following anterior resection and total mesorectal excision in case of rectal carcinoma – prospective evaluation of the incidence, risk factors and protection methods Pol. Przegl. Chir. 2006 T.78 nr 1; s.1-10
 • Z. Grzebieniak, B. Szynglarewicz:
  Prognostic significance of preoperative serum carcinoembryonic antigen level after curative surgery of colorectal cancer = Wpływ przedoperacyjnego poziomu antygenu karcynoembrionalnego w surowicy na rokowanie po radykalnym leczeniu raka jelita grubego Proktologia 2006 T.7 nr 2; s.88-96
 • Z.Grzebieniak, B. Szynglarewicz:
  Nieszczelność zespolenia po przedniej resekcji odbytnicy z powodu raka Przegl. Lek. 2006 T.63 nr 7; s.543-546
 • A. Łacko, R. Matkowski, I. Gisterek, J. Dryl:
  Działania niepożądane molekularnego leczenia celowanego Adv. Clin. Exp. Med. 2006 Vol.15 no.4; s.723-731
 • P. Drozdowski, R. Matkowski, B. Szynglarewicz, J. Kornafel:
  Is cutaneous malignant melanoma preventable? Adv. Clin. Exp. Med. 2006 Vol.15 no.6; s.1099-1105
 • P. Surowiak, V. Materna, P. Paluchowski, R. Matkowski, A. Wojnar, A. Maciejczyk, M. Pudełko, J. Kornafel, M. Dietel, G. Kristiansen, H. Lage, M. Zabel:
  CD24 expression is specific for tamoxifen-resistant ductal breast cancer cases Anticancer Res. 2006 Vol.26 no.1B; s.629-634
 • J. Szelachowska, P. Dzięgiel, J. Jeleń-Krzeszewska, M. Jeleń, R. Matkowski, A. Pomiecko, B. Spytkowska, M. Jagas, I. Gisterek, J. Kornafel:
  Mcm-2 protein expression predicts prognosis better than Ki-67 antigen in oral cavity squamocellular carcinoma Anticancer Res. 2006 Vol.26 no.3B; s.2473-2478
 • P. Surowiak, V. Materna, B. Gyorffy, R. Matkowski, A. Wojnar, A. Maciejczyk, P. Paluchowski, P. Dzięgiel, M. Pudełko, J. Kornafel, M. Dietel, G. Kristiansen, M.Zabel, H. Lage:
  Multivariate analysis of oestrogen receptor alpha, pS2, metallothionein and CD24 expression in invasive breast cancers Br J Cancer 2006; 95: 339-346
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Anastomosis wrapping with gentamicin-containing collagen sponge in rectal cancer patients following sphincter-preserving total mesorectal excision without defunctioning stoma Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2006 Vol.7; s.267-271
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, J. Forgacz, M.Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Tumor growth pattern can predict survival of females with rectal cancer after anterior resection with total mesorectal excision Gastroenterol. Pol. 2006 T.13 nr 5; s.361-364
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, U. Ochenduszkiewicz, D. Sydor, J. Forgacz, M. Pudełko, J. Kornafel:
  The effectiveness of multimodality management of the rectal cancer in females = Skuteczność postępowania wielospecjalistycznego u kobiet operowanych z powodu raka odbytnicy Ginekol. Onkol. 2006 Vol.4 nr 2; s.108-114
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, D. Sydor, Z. Smorąg, J. Forgacz, M. Pudełko, J. Dryl, J. Kornafel:
  Prognostic significance of radial and distal clearance for females with T4 rectal cancer requiring hysterectomy = Znaczenie prognostyczne dystalnego i radialnego marginesu resekcji raka odbytnicy z cechą T4 połączonej z wycięciem narządu rodnego Ginekol. Onkol. 2006 T.4 nr 3; s.186-192
 • B. Rossochacka-Rostalska, I. Gisterek, E. Suder, R. Matkowski, J. Szelachowska, J. Kornafel:
  Ekspresja naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu C i D (VEGF-C i VEGF-D) w raku jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77 nr 11; s.830-839
 • R. Matkowski.:
  Diagnostyka kliniczna raka piersi W: Ginekologia onkologiczna. T.2 ; pod red. Janiny Markowskiej; Wrocław : Urban & Partner, 2006; s.1020-1022 Wyd.2 [unowocz. i rozszerz.]
 • R. Matkowski:
  Epidemiologia raka piersi W: Ginekologia onkologiczna. T.2 ; pod red. Janiny Markowskiej; Wrocław : Urban & Partner, 2006; s.1013-1016 Wyd.2 [unowocz. i rozszerz.]
 • R. Matkowski:
  Etiopatogeneza raka piersi W:Ginekologia onkologiczna. T.2 ; pod red. Janiny Markowskiej; Wrocław : Urban & Partner, 2006; s.1017-1019 Wyd.2 [unowocz. i rozszerz.]
 • R. Matkowski:
  Profilaktyka pierwotna raka piersi W: Ginekologia onkologiczna. T.2 ; pod red. Janiny Markowskiej; Wrocław : Urban & Partner, 2006; s.1120-1122 Wyd.2 [unowocz. i rozszerz.]
 • R. Matkowski:
  Profilaktyka wtórna raka piersi W: Ginekologia onkologiczna. T.2 ; pod red. Janiny Markowskiej; Wrocław : Urban & Partner, 2006; s.1123-1125 Wyd.2 [unowocz. i rozszerz.]
 • contrib. J. Kornafel, R. Matkowski, J. Dryl, A. Ignatowicz:
  26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecologycal Cancer Int. J. Gynecol. Obstet. 2006 Vol.95 suppl.1; s.I-XXIII, S1-S257
 • U. Markowska-Kaczmar, R. Matkowski:
  Experimental study of evolutionary based method of rule extraction from neural networks in medical data Lect. Notes Comput. Sci.(Lect. Notes Artif. Int.) 2006 Vol.4065; s.76-90
 • Brużewicz, G. Świątoniowski, R. Matkowski, E. Suder, A. Połozowski, T. Kłaniewski, J. Kornafel:
  Ekspresja fibronektyny w pierwotnym raku piersi a osobnicza i rodzinna skłonność do zachorowania na nowotwór złośliwy Onkol. Pol. 2006 T.9 nr 2; s.33-36
 • B. Szynglarewicz, R. Matkowski, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Grzebieniak:
  Does local application of gentamicin-impregnated collagen sponge reduce the risk of symptomatic anastomotic leak after anterior rectal resection with total mesorectal excision? = Czy depozycja gąbki kolagenowej z gentamycyną może zmniejszać ryzyko objawowej nieszczelności zespolenia po resekcji przedniej z całkowitym wycięciem mezorektum? Proktologia 2006 Vol.7 nr 3-4; s.186-193
 • J. Kornafel, R. Matkowski, R. Markowska:
  Rehabilitacja w ginekologii W: Rehabilitacja w chirurgii ; red. nauk. M. Woźniewski, J. Kołodziej; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2006; s.182-205
 • U. Ochenduszkiewicz, R. Matkowski, B. Szynglarewicz, J. Kornafel.:
  Marjolin’s ulcer: malignant neoplasm arising in scars Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2006 Vol.11 no.3; s.135-138
 • Drozdowski P, Matkowski, Szynglarewicz B:
  The results of „The programme of prophylaxis and early detection of skin malignancies in Wroclaw” in the year 2005. 6th International Congress of Medical Students and Young Doctors, Poznań 14-16.05.2006, s195
 • G. Światoniowski, R. Matkowski, S. Brużewicz, M. Setta, J. Kornafel, A. Połozowski, P. Surowiak:
  E-cadherin and fibronectin expressions have no prognostic role in stage II ductal breast cancer Anticancer Res. 2005 Vol.25 no.4; s.2879-2883
 • P.Surowiak, V. Materna, R. Matkowski, K. Szczuraszek, J. Kornafel, A. Wojnar, M. Pudełko, M. Dietel, C. Denkert, M. Zabel, H. Lage:
  Relationship between the expression of cyclooxygenase 2 and MDR1/P-glycoprotein in invasive breast cancers and their prognostic significance Breast Cancer Res. 2005 Vol.7 no.5; s.R862-R870
 • J. Kornafel, R. Matkowski, A. Łacko:
  Starzenie a nowotwory Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.327-335
 • L. Rusiecki, M. Rusiecka, M. Sobieszczańska, J. Jagielski, R. Matkowski:
  Early effect of ionizing irradiation on the heart electric field as observed in the body surface potential maps Folia Cardiol. 2005 T.12 supl.D (CD-ROM); poz.P089 [3 s.]
 • P. Surowiak, R.Matkowski, V. Materna, B. Gyorffy, A. Wojnar, M. Pudełko, P. Dzięgiel, J. Kornafel, M. Zabel:
  Elevated metallothionein (MT) expression in invasive ductal breast cancers predicts tamoxifen resistance Histol. Histopathol. 2005 Vol.20 no.4; s.1037-1044
 • R. Matkowski, J. Kornafel, R. Kordek.:
  Przeddyplomowe nauczanie onkologii – raport Nowotwory 2005 Vol.55 no.4; s.329-334
 • B. Szynglarewicz, Z. Grzebieniak, J. Forgacz, M. Pudełko, Z. Smorąg, R. Matkowski, I. Madej, K. Szewczyk:
  Comorbidity in patients operated on for colorectal cancer. A single-institution, 10 years’ experience – an analysis of 638 cases = Choroby towarzyszące u pacjentów operowanych z powodu raka jelita grubego. 10-letnie doświadczenia własne – analiza 638 przypadków Proktologia 2005 T.6 nr 3; s.198-204
 • B.Szynglarewicz, Z. Grzebieniak, J. Forgacz, M. Pudełko, M. Rąpała:
  Analiza niepowodzeń radykalnego leczenia raka okrężnicy i odbytnicy Adv. Clin .Exp. Med. 2005 Vol.14 no.3; s.479-484
 • Z. Grzebieniak, B. Szynglarewicz:
  The role of defunctioning stoma in protecting the anastomosis after anterior proctectomy for rectal cancer = Rola zapobiegawczej stomii w protekcji zespolenia po przedniej resekcji odbytnicy z powodu raka Proktologia 2005 T.6 nr 3; s.205-210
 • J. Kornafel, K.Szewczyk.:
  Problemy onkologiczne w praktyce lekarza rodzinnego Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005 Vol.7 no.2; s.482-489
 • B. Szynglarewicz, Z. Grzebieniak, J. Forgacz, M. Pudełko, M. Rąpała:
  Analiza niepowodzeń radykalnego leczenia raka okrężnicy i odbytnicy Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol.14 no.3; s.479-484
 • B. Szynglarewicz, Z. Grzebieniak, J. Forgacz, M. Pudełko, M. Rąpała:
  Ocena wartości prognostycznej czynników klinicznych i patomorfologicznych w raku okrężnicy i odbytnicy metodą analizy jedno- i wielowariantowej Pol. Merkur. Lek. 2004 T.17 nr 102; s.586-589
 • Z. Grzebieniak, B. Szynglarewicz.:
  Rectal cancer – principles of surgical treatment and their role in the prevention of local recurrence = Rak odbytnicy – zasady leczenia operacyjnego w aspekcie prewencji wznowy miejscowej Proktologia 2004 T.5 nr 2; s.97-106
 • Z. Grzebieniak, B. Szynglarewicz.:
  Czynniki prognostyczne w raku okrężnicy i odbytnicy Przegl. Lek. 2004 T.61 nr 1; s.43-53
 • P. Dzięgiel, M. Dumańska, J. Forgacz, A. Wojna, M. Zabel:
  Intensity of apoptosis as related to the expression of metallothionein (MT), caspase-3 (cas-3) and Ki-67 antigen and the survival time of patients with primary colorectal adenocarcinomas Ann. Acad .Med. Bialost. 2004 Vol.49 suppl.1; s.5-7
 • J. Dryl, H. Kwasnicka, J. Kornafel, U. Markowska-Kaczmar, R. Matkowski, P. Mikołajczyk, J. Tomasiak:
  Rule discovery from medical data using genetic algorithm W: Fourth International ICSC Symposium on Engineering of Intelligent Systems EIS’2004. Funchal, Island of Madeira (Portugal), February 29 – March 2, 2004. [Proceedings]; Wetaskiwin (Canada) : ICSC Academic Press, 2004; s.1-6 poz.113
 • R. Matkowski, J. Dryl, J. Kornafel:
  Analiza wyników leczenia chorych na raka sromu Ginekol. Pol. 2004 T.75 nr 9; s.720-728
 • J. Kornafel, R. Matkowski, D. Kornafel:
  Nowotwory – wyzwanie dla wszystkich lekarzy polskich Pol. Med. Rodz. 2004 T.6 z.3; s.825-833
 • R. Matkowski, B. Szynglarewicz:
  Wrocławski “Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry” Pol. Med. Rodz. 2004 T.6 z.4; s.1455-1458
 • J. Dryl, H. Kwasnicka, U. Markowska-Kaczmar, R. Matkowski, P. Mikołajczyk, J. Tomasiak:
  Discovering dependencies in medical data by visualisation W: Fourth International ICSC Symposium on Engineering of Inteligent Systems EIS’2004. Funchal, ICSC Academic Press, 2004;s.1-6 poz. 110.
 • contrib. J. Kornafel, J. Dryl, R. Matkowski:
  25th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecologycal Cancer Int. J. Gynecol. Obstet. 2003 Vol.83 suppl.1; s.I-XXIII, S1-S230
 • P. Surowiak, P. Dzięgiel, R. Matkowski, M. Sopel, A. Wojnar, J. Kornafel, M. Zabel:
  Prognostic value of immunocytochemical determination of parathyroid hormone-related peptide expression in cells of mammary ductal carcinoma. Analysis of 7 years of the disease course Virchows Arch. 2003 Vol.442 no.3; s.245-251
 • B. Szynglarewicz, Z. Grzebieniak, J. Forgacz, M. Pudełko, M. Rąpała:
  Assessment of late results of curative surgery of colorectal cancer = Ocena skuteczności radykalnego leczenia raka okrężnicy i odbytnicy Proktologia 2003 Vol.4 nr 2; s.123-132
 • P. Dzięgiel, J. Forgacz, E. Suder, P. Surowiak, J. Kornafel, M. Zabel:
  Prognostic significance of metallothionein expression in correlation with Ki-67 expression in adenocarcinomas of large intestine Histol. Histopathol. 2003 Vol.18 no.2; s.401-407
 • R. Matkowski, J. Kornafel, D. Kornafel:Epidemiologia nowotworów w Polsce W:
  Promocja zdrowia: podręcznik dla studentów i lekarzy rodzinnych ; pod red. Felicji Lwow i Andrzeja Milewicza; Wrocław : Urban & Partner, 2004; s.95-113
 • R. Matkowski, J. Kornafel.:
  Profilaktyka wtórna nowotworów Adv. Clin. Exp. Med. 2002 Vol.11 no.1; s.81-93
 • P. Surowiak, P. Dzięgiel, R. Matkowski, J. Kornafel, A. Wojnar, M. Zabel.:
  Immunocytochemical evaluation of metallothionein (MT) expression in myoepithelial cells of ductal mammary carcinoma and its relation to survival time: analysis of 7-year course of the disease Folia Histochem. Cytobiol. 2002 Vol.40 no.2; s.199-200
 • R. Matkowski.:
  Cancer prevention W: International Intensive Course in Oncology – ERASMUS 2000: “Recent advances in the knowledge of cancer”. Wrocław, 2-16 September 2000. Part One; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.7-13
 • Toż w j.pol.:
  Profilaktyka nowotworów / R. Matkowski // W: Intensywny Kurs Onkologii – ERASMUS 2000: “Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych”. Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. – Wrocław : Akad. Med., 2000. – s.9-16
 • R. Matkowski:
  Natural history and symptoms of breast cancer W: International Intensive Course in Oncology – ERASMUS 2000: “Recent advances in the knowledge of cancer”. Wrocław, 2-16 September 2000. Part One; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.363-366
 • Toż w j. pol.:
  Rozprzestrzenianie się i objawy raka piersi / R. Matkowski // W: Intensywny Kurs Onkologii – ERASMUS 2000: “Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych”. Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. – Wrocław : Akad. Med., 2000. – s.296-299
 • R. Matkowski:
  Staging of breast cancer W:International Intensive Course in Oncology – ERASMUS 2000: “Recent advances in the knowledge of cancer”. Wrocław, 2-16 September 2000. Part One; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.375-378
 • Toż w j. pol.:
  Stopniowanie raka piersi / R. Matkowski // W: Intensywny Kurs Onkologii – ERASMUS 2000: “Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych”. Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. – Wrocław : Akad. Med., 2000. – s.284-288
 • R. Matkowski:
  Vulvar cancer – symptoms, diagnosis and treatment W: International Intensive Course in Oncology – ERASMUS 2000: “Recent advances in the knowledge of cancer”. Wrocław, 2-16 September 2000. Part One; Wrocław : Akad. Med., 2000; s.335-340
 • Toż w j. pol.:
  Rak sromu – symptomatologia, rozpoznawanie i leczenie / R. Matkowski // W: Intensywny Kurs Onkologii – ERASMUS 2000: “Najnowsze postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów złośliwych”. Wrocław, 2-16 września 2000. Książka wykładów. – Wrocław : Akad. Med., 2000. – s.262-268
 • P. Surowiak, P. Dzięgiel, M. Zabel, R. Matkowski, J. Kornafel:
  Analysis of estrogen receptor and estrogen-dependent pS2 protein expression in cells of mammary ductal carcinoma Folia Histochem. Cytobiol. 2001 Vol.39 no.2; s.141-142
 • M. Bagłaj, J. Czernik, R. Płaksej, K. Szewczyk:
  Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego u niemowląt i małych dzieci = Acute appendicitis in infants and young children Pol. Przegl. Chir. 2000 T.72 nr 11; s.977-988
 • R. Matkowski, S. Skowron-Szlósarczyk, J. Urbaniak, J. Forgacz, J. Kornafel, M. Woźniak:
  Aktywność 5’nukleotydazy i beta-glukuronidazy w surowicy krwi kobiet z guzami sutka Adv. Clin. Exp. Med. 1999 Vol.8 no.4; s.331-335
 • contrib. J. Kornafel, J. Blaszczyk, J. Dryl, R.Matkowski:
  Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer. Twenty-third volume : statements of results obtained in patients treatde in 1990-1992, inclusive overall survival up to 1997 J. Epidemiol. Biostat. 1998 Vol.3 no.1; s.1-168

3. Oddział Ginekologii Onkologicznej

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

mail: [email protected]

Kontakt: tel.:

 • 71 3689402 ordynator
 • 71 3689407 sekretariat
 • 71 3689408 dyżurka lekarzy
 • 71 3689406 dyżurka pielęgniarek IIp.
 • 71 3689403 dyżurka pielęgniarek IIIp.

1. Ordynator: dr n. med. Barbara Rossochacka – Rostalska specjalista z ginekologii i położnictwa i specjalista z ginekologii onkologicznej

2. Z – ca Ordynatora: lek. med. Leszek Huzarski specjalista z ginekologii i położnictwa i specjalista z ginekologii onkologicznej

Aktualny stan osobowy:

Starsi asystenci specj. ginekologii i położnictwa specj. ginekologii onkologicznej

 • Lek. med. Magdalena Hirowska-Tracz
 • Dr n.med. Marcin Jędryka
 • Lek. med. Michał Maciejewski

Starsi asystenci specj. ginekologii i położnictwa

 • Dr n.med. Magdalena Tłaczała
 • Lek. med. Ewa Nojek
 • Lek. med. Aleksander Trafidło
 • Lek. med. Andrzej Czekański

Pielęgniarka oddziałowa

 • Anna Stachowiak Specj. pielęgniarstwa zachowawczego, lic. pielęgniarstwa

Pielęgniarka oddziałowa

 • Magdalena Turała mgr położnictwa
 • Monika Lisik mgr położnictwa
 • Marzanna Mędrzycka Sacała mgr położnictwa
 • Adriana Wierzbicka mgr pielęgniarstwa, położna
 • Barta Irena specj. pielęgniarstwa anestezjologicznego, położna
 • Kuras Maria specj. w dziedzinie opieki przed i okołoporodowej, lic. położnictwa
 • Wiesława Gogosz lic. położnictwa
 • Daria Retkin lic. położnictwa
 • Karolina Kozak lic. położnictwa
 • Iwona Lipin lic. położnictwa
 • Joanna Gradoń-Regulska lic. położnictwa
 • Beata Foltynowicz lic. położnictwa
 • Magdalena Popławska-Zapała położna
 • Maria Dumańska położna
 • Klaudia Włodarczyk położna

Pielęgniarka oddziałowa

 • Krystyna Karwacińska
 • Monika Sielecka

Oddział jest miejscem akredytowanym dla potrzeb szkolenia specjalistów w zakresie ginekologii onkologicznej.

Pielęgniarka oddziałowa

 • Leczenie operacyjne nowotworów narządu płciowego kobiety w zakresie i standardach zgodnych z wymaganiami specjalistów krajowych i zagranicznych.
 • Współpraca z chirurgią onkologiczną umożliwiająca interdyscyplinarne i radykalne postępowanie zabiegowe u pacjentek z uogólnionym procesem nowotworowym w jamie brzusznej
 • Ścisła współpraca z oddziałami chemioterapii i radioterapii we wdrażaniu leczenia skojarzonego

Nowoczesne wyposażenie Oddziału:

Oddział Ginekologii Onkologicznej korzysta z bogatego wyposażenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w postaci rozbudowanego Zakładu Radiologii (Pracownia Rtg, 24 – rzędowy tomograf komputerowy, pracownia USG, mammmografy, Zakład Patomorfologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Dobrze wyposażony blok operacyjny i Ambulatorium Ginekologiczne, w którym wykonywane są zabiegi w znieczuleniu miejscowym (frakcjonowane biopsje, kolposkopia).

Udział lekarzy w realizacji zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych:

 • lek. med. Leszek Huzarski – prowadzi badania w ramach „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – Moduł 1 – Wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika – Moduł 2 wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu”.
 • lek. med. Michał Maciejewski – prowadzi badania w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki oraz realizuje zadania kontroli jakości w etapie podstawowym tego Programu.
 • lek. med. Leszek Huzarski, lek. med. Magdalena Hirowska – Tracz, lek. med. Michał Maciejewski, lek. med. Robert Owerkowicz biorą udział w realizacji szkoleń prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne oraz przez Polską Unię Onkologii.

W 2011 roku hospitalizowano 1348 pacjentek, wykonano 725 zabiegów operacyjnych i 330 drobnych zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych, w poradni ginekologii onkologicznej przyjęto 4991 pacjentek.

Techniki operacyjne:

Odział specjalizuje się w rozszerzonym usunięciu narządu płciowego.

W najbliższym czasie rozszerzymy gamę przeprowadzanych procedur o zabiegi endoskopowe (laparoskopowe i histeroskoowe) w zakresie wykonywanym w ginekologii onkologicznej.

Szkolenia zagraniczne:

Stypendium Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego w Centrum Onkologii Curie w Paryżu – dr n. med. Barbara Rossochacka – Rostalska

Doktoraty – 2

(wyróżnienie przyznane przez Radę Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Studia podyplomowe – 2

 • lek. med. Leszek Huzarski – Menadżer Ochrony Zdrowia , Akademia Medyczna, Wrocław
 • lek. med. Robert Owerkowicz – Menadżer Ochrony Zdrowia , Akademia Medyczna, Wrocław

Członkostwo w organizacjach:

 • European Society of Gynecological Cancer
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Plany:

 • rozszerzenie bazy łóżkowej
 • dalsze doskonalenie technik operacyjnych
 • współpraca z wiodącymi ośrodkami krajowymi i europejskimi

Informacje organizacyjne:

 • konsultacje, kwalifikacje i przyjęcia do leczenia w oddziale odbywają się w pokoju
  102 w budynku Przychodni (I piętro)
 • wskazane jest okazanie wszelkich posiadanych wyników badań i konsultacji
 • po zakwalifikowaniu do leczenia przyjęcie odbywa się systemem wezwań na
  określony dzień, pacjentka zgłasza się w godzinach rannych do Izby Przyjęć

Publikacje:

 1. J. Rabczyński, A. Wojnar, B.Rossochacka-Rostalska, A. Kochman, W. Rzeszutko.: strzępkowa postać pierwotnego raka jajowodu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Ginekolo.Pol. 2001 T. 72 nr 2, s. 80-85
 2. M. Rusiecka, L. Rusiecki, B.Rossochacka-Rostalska,.: Wartość prognostyczna IL-6 u chorych na raka jajnika pierwotnie leczonych operacyjnie W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych. T.12: (Materiały XII Krajowej Konferencji KOWBAN 2005 zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Polanicy Zdroju w dniach 26-28.10.2005r., Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 357-361
 3. B.Rossochacka-Rostalska, J. Kornafel, I. Gisterek.: Ekspresja czynników proangiogennych VEGF-C i VEGF-D w rakach jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77,
  supl.1, s.25, poz.083 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 4. B. Rossochacka-Rostalska, I. Gisterek, E. Suder, R. Matkowski, J. Szelachowska, J. Kornafel.: Ekspresja naczyniowego śródbłonkowego czynnika wzrostu C i D (VEGF-C i VEGF-D) w raku jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77 nr 11, s. 830-839
 5. B.Rossochacka-Rostalska, M. Maciejewski, M. Rusiecka, J. Kornafel.: Porównanie ekspresji VEGF-C i VEGF-D w surowiczych i innych niż surowicze rakach jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77, sup.1, s. 66, poz.257 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 6. M. Rusiecka, P. Sedlaczek, L. Rusiecki, B.Rossochacka-Rostalska, R. Matkowski, J. Kornafel.: Stężenie VEGF, sIL-2 alfa oraz IL-6 u chorych na nowotwory złośliwe trzonu macicy Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl, s. 88, poz.351 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 7. B.Rossochacka-Rostalska, J. Kornafel, I. Gisterek.: Wartość prognostyczna oznaczania gęstości mikrounaczynienia nabłonkowych raków jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl.1, s. 27-28, poz.093 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 8. R. Matkowski, J. Dryl, A. Ignatowicz, M. Stępień, B. Rossochacka-Rostalska, J. Kornafel.: Wyniki leczenia chorych na raka sromu Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl.1, s. 48, poz.181 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 9. B.Rossochacka-Rostalska, M. Hirowska-Tracz, I. Gisterek, J. Kornafel.: znaczenie prognostyczne gęstości mikrounaczynienia w rakach jajnika Ginekol. Pol. 2006 T.77, supl.1, s.42, poz. 154 XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006r.
 10. B.Rossochacka-Rostalska, I. Gisterek, E. Suder, J. Szelachowska, R. Matkowski, A. Łacko, J. Kornafel.: Wartość prognostyczna oznaczania gęstości unaczynienia guza w raku jajnika Wiad. Lek. 2007 T. 60 nr 3-4, poz. 129-137

4. Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii

Kontakt: Tel.: 071/36-89-362

Ordynator Oddziału Stacjonarnego i Dziennego

 • dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż specjalista onkologii klinicznej

Z-ca Ordynatora Oddz. Stacjonarnego:

 • dr n. med. Beata Ziemba specjalista onkologii klinicznej

Z-ca Ordynatora Oddz. Dziennego:

 • lek. med. Izabella Dębicka specjalista onkologii klinicznej i pulmonologii

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • Halina Krężelewska

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Piotr Hudziec – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Ryszard Marzec- specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 • lek. med. Małgorzata Płaczek – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Aleksandra Pałamarz – Żarczyńska – specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
 • lek. med. Jacek Calik – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Maciej Płochocki – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Łukasz Hajac – specjalista onkologii klinicznej

Młodsi Asystenci:

 • lek. med. Tomasz Borowiec – w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej

Rezydenci:

 • lek. med. Katarzyna Gabalewicz
 • lek. med. Aleksandra Multarzyńska
 • lek. med. Joanna Herma
 • lek. med. Urszula Wojcińska
 • lek. med. Małgorzata Orleańska
 • lek. med. Natasza Kempa-Kamińska
 • lek. med. Łukasz Tosik
 • lek. med. Damian Ślepecki
 • lek. med. Karolina Gajek

Aktualnie zakontraktowane:

 • 44 łóżka w Oddziale Stacjonarnym
 • Oddział Dzienny i Poradnia Onkologii Klinicznej / Chemioterapii:

  • 3 gabinety kontrolno-konsultacyjne
  • 2 gabinety kroplówkowe
  • sala kroplówkowa z 10 łóżkami

Liczba chorych przyjętych w 2009 w Oddziale Stacjonarnym: 5598

Liczba chorych przyjętych w 2009 w Oddziale Dziennym / Poradni: 32703

Nasza praca:

Oddział zajmuje się leczeniem systemowym nowotworów za pomocą cytostatyków, leczenia celowanego (przeciwciała, inhibitory enzymatyczne, hormonoterapia), biologicznego (analogi somatostatyny), immunoterapii; także w ramach leczenia skojarzonego z radioterapią i chirurgią (leczenie indukcyjne, uzupełniające, radiochemioterapia, paliatywne). Chemioterapią leczymy wiele nowotworów, między innymi: nowotwory piersi, jelita grubego, żołądka, narządu rodnego, jąder, raki rejonu głowy i szyi, chłoniaki, mięsaki, guzy neuroendokrynne.

Oddział uczestniczy w międzynarodowych rejestrach i badaniach klinicznych:

 • Liczne badania kliniczne nad nowymi lekami II i III fazy – m.in. w raku piersi, jelita grubego, żołądka, trzustki, jajnika
 • Ogólnopolski Rejestr Raka Piersi
 • Światowy rejestr mięsaków podścieliskowych przewodu pokarmowego GOLD ReGISTry
 • Ogólnopolska Sieć Raka Tarczycy
 • Organizujemy kursy specjalizacyjne w dziedzinie Onkologii Klinicznej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych

Doktoraty: 5, obecnie 2 w toku

Niektóre ważniejsze publikacje:

 • „Docetaxel and doxorubicin as neoadjuvant treatment in locally advanced breast cancer” ASCO 2003 Abstract nr 205
 • „N-acetyl-beta-D-glucosaminidase activity in patients with ovarian cancer and testicular embryonal carcinomas treated with cisplatin” Pharmacological Reports 2007, 59, suppl. 1, 192-198
 • „Impact on quality of life of cetuximab plus FOLFIRI in the 1st-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) – WCGIC 2009 Abstract No PD-0024
 • „The Polish Cancer Anemia Survey (POLICAS): a retrospective multicenter study of 999 cases” Int. J. Hematol. (2009) 89: 276-284
 • „Multicenter Phase III Comparison of Cisplatin / S-1 with Cisplatin / Infusional Fluorouracil in Advanced Gastric or Gastroesophageal Adenocarcinoma Study: The FLAGS Trial” Journal of Clinical Oncology vol. 28/2010
 • „N-acetyl-beta-D-glucosaminidase activity in patients with ovarian cancer and testiculae embryonal carcinomas treated with cisplatin” – Pharmacological Reports 2007, 59, suppl.1,192-198
 • „Znaczenie kliniczne niepożądanych następstw interakcji leków przeciwnowotworowych” – Polski Merkuriusz Lekarski; 2000 IX
 • „Badanie cytogenetyczne u pracowników służby zdrowia zawodowo narażonych na kontakt z lekami cytostatycznymi” – Genetyla, 2000
 • „A Phase II Trial of Cardioprotection with Cardixane (ICRF-187)in Patients with Advanced Breast Cancer Receiving 5-Fluorouracil,Doxorubicin and Cyclophosphamide” – Oncology,1995,52,251-255
 • “Ocena wydolności nerek za pomocą oznaczenia aktywności N-acetylo-beta-D-glukozaminidazy u chorych na nowotwory zarodkowe jądra,leczonych cisplatyną” – Problemy Terapii Monitorowanej, 1966, 7(4),178
 • „Liver Metabolic Efficiency in cancer patients” – Pharmacology and Toxicilogy 5th Congress of European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, Denmark 2001
 • “Bifosfoniany w onkologii” – Nowotwory, 2001,51

5. Oddział Radioterapii Ginekologicznej I

Kliniczny Oddział Radioterapii Ginekologicznej I

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu


Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Budynek B, I piętro

Dyżurka Lekarska – tel.: 071/36-89-394

Dyżurka Pielęgniarska – tel.: 071/36-89-395

Sekretariat Oddziału – tel.: 071/36-89-400, fax.: 071/36-89-392

p.o. Ordynatora Oddziału:

 • dr n. med. Barbara Izmajłowicz – specjalista radioterapii onkologicznej; asystent w Katedrze Onkologii i Klinice Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

z-ca Ordynatora Oddziału:

 • lek. Beata Słocka-Romaniuk – specjalista radioterapii onkologicznej.

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • Józefa Kondratiuk.

Starsi asystenci:

 • lek. Zbigniew Mazur – specjalista położnictwa i ginekologii.
 • dr n. med. Małgorzata Rusiecka – specjalista radioterapii onkologicznej, adiunkt w Katedrze Onkologii i Klinice Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • dr n. med. Agnieszka Ignatowicz-Pacyna – specjalista radioterapii onkologicznej, adiunkt w Katedrze Onkologii i Klinice Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • lek. Marcin Stępień – specjalista radioterapii onkologicznej; asystent w Katedrze Onkologii i Klinice Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji w radioterapii onkologicznej; adiunkt w Katedrze Onkologii i Klinice Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Rezydent:

 • Lek. Aleksandra Sztuder – w trakcie specjalizacji w radioterapii onkologicznej.

Sekretarki medyczne:

 • Anna Wójcik
 • Aneta Czeczkowska-Kilian
 • Paulina Kowalczyk

Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu


Pl. Hirszfelda 12 , 53-413 Wrocław

Budynek B, I piętro

tel.: /071/ 36-89-391

fax.: /071/ 36-19-111

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki

 • prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Z-ca Kierownika Katedry Onkologii i Kliniki

 • dr hab. n. med. Rafał Matkowski, prof. nadzw. UM

Sekretariat Katedry Onkologii i Kliniki Onkologii Ginekologicznej

 • mgr Alina Ryczek tel.: 071/36-89-391, fax.: 071/36-19-111

Kliniczny Oddział Radioterapii Ginekologicznej I dysponuje 34 łóżkami. Prowadzi leczenie w trybie stacjonarnym, w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość leczenia w trybie ambulatoryjnym. W poprzednich latach w Oddziale hospitalizowano (w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym): 369 pacjentek w 2006 roku, 418 pacjentek w 2007 roku, 504 pacjentki w 2008 roku, 564 pacjentek w 2009 roku, 518 pacjentek w 2010 roku, 498 pacjentek w 2011 roku, 565 pacjentek w 2012 roku.

Kliniczny Oddział Radioterapii Ginekologicznej I jest podstawową bazą działalności terapeutycznej, dydaktycznej i naukowej prowadzonej przez Katedrę Onkologii i Klinikę Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, funkcjonującą na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii. W Oddziale równocześnie z działalnością leczniczą odbywają się zajęcia kliniczne studentów Uniwersytetu Medycznego oraz działalność naukowo-badawcza.

Oddział prowadzi staże kierunkowe dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie położnictwa i ginekologii (staż z radioterapii w zakresie stażu z onkologii ginekologicznej) oraz w ginekologii onkologicznej (staż z radioterapii).

W ramach działalności terapeutycznej stosujemy kompleksową radioterapię (teleterapię i brachyterapię) oraz leczenie skojarzone radio-chemioterapię (wspólnie z Oddziałem Chemioterapii). Specjalizujemy się w leczeniu nowotworów narządu płciowego kobiety, w tym: nowotworów szyjki macicy, nowotworów trzonu macicy, nowotworów jajników, nowotworów sromu, nowotworów piersi, oraz nowotworów u kobiet w innych lokalizacjach narządowych.

Przychodnia Specjalistyczna Oddziału Radioterapii Ginekologicznej I

Gabinet 102 (budynek H od strony ul. Gwiaździstej)

W ramach Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej przy Dolnośląskim Centrum Onkologii (budynek H) działa gabinet Oddziału Radioterapii Ginekologicznej I, gabinet nr 102.
Codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-14, w gabinecie prowadzona jest kwalifikacja do leczenia onkologicznego (radioterapii), kontrola pacjentek leczonych w Oddziale Radioterapii Ginekologicznej I, które zakończyły leczenie radioterapią lub radio-chemioterapią.

Pacjenci posiadający dokumentację medyczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii mogą rejestrować się telefonicznie do gabinetów w Specjalistycznej Poradni Onkologicznej
tel.: 071/36-89-571, 071/36-89-572, w godzinach 8.00-14.30.
Pacjentki zgłaszają się osobiście w dniu wyznaczonej wizyty na podaną godzinę. Prosimy o zabranie ze sobą na wizytę całą dokumentację medyczną (min.: karty informacyjne / wypisowe leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, wyniki konsultacji lekarskich, opisy zabiegów operacyjnych, wykaz aktualnie przyjmowanych leków).

W przypadku wizyty pierwszorazowej konieczne jest osobiste przybycie w celu założenia dokumentacji medycznej (nie ma możliwości w takiej sytuacji rejestracji telefonicznej).

W gabinecie 102 przyjmują lekarze specjaliści:

 • Poniedziałek dr n. med. Agnieszka Ignatowicz – Pacyna
 • Wtorek dr n. med. Małgorzata Rusiecka
 • Środa dr n. med. Barbara Izmajłowicz
 • Czwartek lek. Beata Słocka-Romaniuk
 • Piątek lek. Marcin Stępień

6. Oddział Radioterapii Ginekologicznej II

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Kontakt: Tel.: 071/36-89-422

e-mail: [email protected]

Ordynator lek med. Jacek Cwynar
Z-ca Ordynatora: lek. med. Maria Wolny-Łątka
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Pudełek

Starsi asystenci:

 • lek. med. Ewa Dobras
 • lek. med. Bożena Nadratowska-Marcinkowska
 • lek. med. Henryk Szymkiewicz

Asystent:

 • lek. med. Sylwia Robak

7. Oddział Radioterapii I

Liczba łóżek- 36

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław


Kontakt:

Tel.: 071/36-89-458

e-mail: [email protected]

Ordynator: lek. med. Maria Ochman

Z-ca Ordynatora: dr n. med. Anna Pawlaczyk

Pielęgniarka Oddziałowa: Jadwiga Nowacka – licencjat z pielęgniarstwa oraz specjalistę z pielęgniarstwa zachowawczego

Starsi asystenci:

 • lek. med. Małgorzata Djabełek-Maciaś
 • lek. med. Iwona Wiśniewska
 • lek. med. Agnieszka Żebracka

Rezydenci:

 • lek. med. specjalisty chorób wewnętrznych Sylwia Wnuk
 • lek. Anna Karnicka
 • lek. Małgorzata Piotrowska

Sekretarki medyczne:

 • mgr Małgorzata Skrzypczyk
 • mgr Gabriela Lewicka

Informacje ogólne:

Oddział Radioterapii I zajmuje się leczeniem promieniami (napromienianiem) nowotworów złośliwych występujących u kobiet.

W trakcie leczenia pacjentki objęte są całodobową hospitalizacją.

W ramach leczenia stacjonarnego u pacjentek, w zależności od potrzeb prowadzone są:

 • konsultacje i leczenie internistyczne,
 • opieka i nadzór rehabilitacyjny prowadzonym przez Dział Rehabilitacji,
 • konsultacje i opieka psychologiczna,
 • dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

Zadania:

 • Od lat Oddział specjalizuje się w leczeniu napromienianiem chorych na raka piersi. Leczone są zarówno chore po zabiegach chirurgicznych oszczędzających pierś, po amputacjach piersi oraz chore na zaawansowanego miejscowo raka piersi po leczeniu chemicznym.
 • Leczeniem obejmujemy również chore na złośliwe nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, mięsaki tkanek miękkich i kości, nowotwory odbytnicy i odbytu, nowotwory narządów głowy i szyi, płuca, nowotwory układu chłonnego.
 • Pacjentki z potwierdzonymi przerzutami do kości, tkanek miękkich, mózgu poddawane są odpowiednim schematom paliatywnego napromieniania oraz kojarzeniu z leczeniem systemowym. W zakresie leczenia przerzutów do kości ściśle współpracujemy z Pracownią Medycyny Nuklearnej WSK we Wrocławiu.
 • W zakresie leczenia napromienianiem nowotworów ściśle współpracujemy z innymi Oddziałami i Zakładami DCO.

Zadania:

 • Dostosowane do chorej leczenie napromienianiem w oparciu o nowoczesne komputerowe systemy planowania radioterapii.
 • Zapewnienie holistycznej opieki nad chorymi poprzez ścisłą współpracę z innymi Oddziałami Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
 • Podnoszenie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji medycznej zespołu leczącego.
 • Działalność naukowa:
   udział zespołu lekarskiego w licznych medycznych konferencjach naukowych,
  • czynne uczestnictwo lekarzy Oddziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach onkologicznych,
  • udział w międzynarodowych badaniach dotyczących nowoczesnego leczenia raka piersi,
  • liczne publikacje w krajowych i zagranicznych czasopismach onkologicznych.

8. Oddział Radioterapii II

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Kontakt: Tel.: Fax: 071/36-89-471

 • 071/36-89-472 – sekretariat oddziału
 • 071/36-89-471 – fax
 • 071/36-89-470 – gabinet ordynatora
 • 071//36-89-473 – gabinet lekarski
 • 071/36-89-474 – dyżurka pielęgniarska

Ordynator dr n. med. Elżbieta Razik

Z-ca Ordynatora: lek. med. Grażyna Byrska – Kulesza

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Jadwiga Chmielarz

Starszy asystent

 • lek. med. Iwona Białek
 • lek. med. Beata Hawro
 • lek. med.
Asystent

 • lek. med. Renata Suda
Młodszy asystent

 • lek. med. Ewelina Łata
 • lek.med. Agnieszka Młynarczyk – Rezydent
 • lek. med. Jolanta Zimna – Rezydent
 • lek. med. Łukasz Trembecki – Rezydent
Zespół pielęgniarski

 • Małgorzata Dąbrowska
 • Mariola Chałas
 • Małgorzata Kot
 • Urszula Kiełtyka
 • Bożena Kuszaj
 • Helena Pańczyszyn
 • Czesława Pawlikowska
 • Bożena Pawliszko
 • Ewa Sierszeń
 • Beata Szuster
 • Ewa Twardak
 • Ludwika Tetla
 • Ewelina Strukiel
Zespół salowych

 • Anna Hać
 • Jolanta Iwaniec
 • Katarzyna Jezierska
 • Halina Pabijańczyk
 • Anna Pikulska
 • Barbara Rakoczy
 • Katarzyna Gregorowicz
Sekretarki medyczne

 • Sylwia Dubel
 • Aleksandra HaśkiewiczNoszowy

 • Robert Rekieć

INFORMACJEOGÓLNE

Oddział Radioterapii II zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego. Metodą tą leczeni są u nas w szczególności chorzy z rozpoznaniem nowotworów głowy i szyi, nowotworów piersi , płuc, odbytu, gruczołu krokowego a także wiele innych. Lekarze radioterapeuci zarówno przygotowują pacjentów do naświetlań, planują radioterapię, jak i również prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci przebywający na naszym oddziale leczeni są metodą radioterapii samodzielnej lub też radioterapii skojarzonej z chemioterapią, a także w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej problemy zdrowotne naszych chorych rozwiązujemy korzystając z pomocy konsultantów z różnych dziedzin medycyny, psychologów, rehabilitantów. Wysoko wyspecjalizowani pracownicy Radioterapii II swoje obowiązki wykonują w oparciu o standardy i procedury obowiązujące w szpitalu. W ramach programu jakości leczenia i programu jakości opieki nad pacjentem zostały powołane zespoły lekarsko pielęgniarskie:

 • zespół jakości życia
 • zespół gospodarki lekami
 • zespół analizy zakażeń
 • zespół ds. przetoczeń krwi i preparatów krwiozastępczych
 • zespół ds. diagnostyki i leczenia niedożywienia
 • zespół ds. odczynów popromiennych
 • zespół ds. indywidualnej opieki pielęgniarskiej

Do dyspozycji chorych został opracowany poradnik dla pacjentów zawierający odpowiedzi na pytania z zakresu metod leczenia, skutków ubocznych naświetlania, sposobu pielęgnowania odczynów popromiennych,diety i zaleceń po radioterapii.

9. Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

 • lekarze: 71/36-89-447 lub 71/36-89-451
 • pielęgniarki: 71/36-89-450/71/36-89-448
 • sekretariat: 71/36-89-444

p. o Ordynatora: lek. med. Jerzy Wyszumirski

zastępca Ordynatora: lek. med. Jacek Ostrowski

Oddziałowa: Anna Siwak

Starsi Asystenci:

 • lek. med. Małgorzata Niemiec
 • lek. med. Robert Pudełek
 • lek. med. Barbara Sypień-Gołębska
 • lek. med. Hanna Wiśniewska
 • lek. med. Joanna Olesiuk
 • lek. med. Andrzej Trojanowski