Beskidzkie CO – Oddziały i kliniki

Oddziały i kliniki

Oddziały przy Wyzwolenia 18

1. Blok Operacyjny


Kierownik: lek med. Krzysztof PasierbekTelefon:   33 498-40-70Opis: Blok dysponuje czterema salami operacyjnymi. Posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną. Średnio rocznie na Bloku Operacyjnym wykonuje się 2500 zabiegów.

2. Oddział Radioterapii

Ordynator: dr n med. Maciej Pysz


Telefon: 33 498-40-45

Opis: Oddział prowadzi leczenie nowotworów złośliwych głowy i szyi, gruczołu piersiowego, tkanek miękkich i kości, układu pokarmowego, nerwowego, płuca, kobiecego narządu rodnego, układu moczowo płciowego, skóry oraz systemowych nowotworów  złośliwych  z wyjątkiem wszystkich postaci białaczek, radioterapii rozsianej choroby nowotworowej i leczy powikłania terapii przeciwnowotworowej. Oddział dysponuje 30 łóżkami.

3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Ordynator: dr n med. Jerzy PalecznyTelefon: 33 498-40-33Oddział dysponuje czterema stanowiskami terapii rozmieszczonymi w dwuosobowych salach połączonych systemem centralnego nadzoru. Przyjmuje i leczy chorych w stanach zagrożenia życia. Ze względu na profil szpitala duży odsetek stanowią pacjenci znacznie obciążeni chorobami układu krążenia i oddychania, z wysokim ryzykiem przedoperacyjnym, po rozległych zabiegach operacyjnych z przyczyn nowotworowych.

4. Oddział Onkologiczny

Ordynator:  lek. med. Marcin Kowalski


Telefon: 33 498-41-06

Opis: Oddział prowadzi leczenie za pomocą chemioterapii radykalnej i paliatywnej nowotworów złośliwych głowy i szyi, raka piersi, mięsaków tkanek miękkich i kości, nowotworów złośliwych układu pokarmowego, nowotworów złośliwych płuca, nowotworów złośliwych kobiecego narządu rodnego, nowotworów układu moczowo płciowego, nowotworów złośliwych układu chłonnego z wyjątkiem wszystkich postaci białaczek oraz leczeniem powikłań związanych z podaniem chemioterapii. Oddział dysponuje 42 łóżkami leczenia stacjonarnego oraz 6 stanowiskami do podawania chemioterapii i stosowania programów lekowych w ramach chemioterapii dziennej.

5. Oddział Diagnostyki Onkologicznej i Gastroenterologii


Ordynator: lek. med. Krzysztof BeszterTelefon: 33 498-40-29Opis: Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie. W ramach gastroenterologii i hepatologii wykonywana jest diagnostyka endoskopowa i radiologiczna górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, diagnostyka obrazowa narządów miąższowych jamy brzusznej, biopsje grubo-igłowe, cienko-igłowe oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego – w tym endoskopowe leczenie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, polipektomie endoskopowe. W ramach hematologii wykonuje się diagnostykę niedokrwistości, diagnostykę układu biało krwinkowego, diagnostykę zaburzeń krzepnięcia krwi, biopsje aspiracyjne szpiku, trepanobiopsje, badania cytologiczne i histologiczne węzłów chłonnych, leczenie hematologicznych powikłań radio-  i chemioterapii. W ramach endokrynologii wykonuje się diagnostykę i leczenie schorzeń tarczycy oraz innych narządów endokrynnych ( jajniki, jądra, nadnercze, trzustka, APUD). W ramach leczenia chorób metabolicznych wykonywana jest diagnostyka i leczenia cukrzycy, zaburzeń gospodarki lipidowej, zaburzeń przemiany zasad purynowych, gospodarki pierwiastkami śladowymi (m.in. żelazo, miedź), zaburzeń gospodarki wodno – elektrolitowej i kwasowo zasadowej. Ponadto prowadzi się szeroką diagnostykę różnicową stanów podejrzanych o chorobę nowotworową oraz w ramach onkologii klinicznej leczenie hiperkalcemii w przebiegu chorób nowotworowych i leczenie narządowych powikłań leczenia onkologicznego. Oddział dysponuje 24 łóżkami.

6. Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej


Ordynator: lek. med. Daniel JajtnerTelefon:  33 498-40-74Opis: Oddział wykonuje pełną operatywę w nowotworach skóry, łącznie z zabiegami rekonstrukcyjnymi i plastycznymi,  usuwanie blokowe węzłów chłonnych obwodowych (pachwinowych, szyjnych, pachowych) i zaotrzewnowych, usuwanie nowotworów tkanek miękkich we wszystkich lokalizacjach, łącznie ze ścianą klatki piersiowej, pełną operatywę w guzach piersi, operowanie nowotworów jamy ustnej, operowanie nowotworów szyi w tym tarczycy, nowotworów ślinianek, zabiegi operacyjne w innych nowotworach narządów jamy brzusznej, zabiegi operacyjne w niektórych nowotworach kości, jąder, sromu oraz zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej narządów jamy brzusznej, powłok brzucha, w zakresie wątroby, jelit, żołądka i dwunastnicy itp. oraz operacje laparoskopowe. Leczy się również oparzenia, odmrożenia i martwice. Oddział dysponuje 58 łóżkami.

7. Oddział Ginekologii Onkologicznej

Ordynator:  lek. med. Wojciech Kochaj
Telefon: 33 498-40-19

Opis: Oddział prowadzi diagnostykę i pełny zakres leczenia zabiegowego głównie schorzeń nowotworowych narządu rodnego oraz schorzeń z dziedziny ginekologii i uroginekologii. Działalność diagnostyczna oparta jest na kolonoskopii, ultrasonografii, cystoskopii, histeroskopii, laparoskopii oraz diagnostyce obrazowej – mammografii cyfrowej, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Oddział dysponuje 19 lóżkami.

Oddziały przy Wyspiańskiego 21

1. Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym


Ordynator: dr n. med. Sławomir NiebudekTelefon:  33 827-25-31Opis: Oddział neurologiczny pełni ostre dyżury. Zabezpiecza wraz z innymi szpitalami neurologicznie mieszkańców  naszego regionu : t.j.: Bielsko-Biała i powiat, Żywiec i  Czechowice-Dziedzice. Zatrudnieni w oddziale lekarze posiadają specjalizację II stopnia z zakresu neurologii stanowiąc wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną. Wzrastające obłożenie Oddziału neurologicznego wynika również z faktu , że nasz teren jest obszarem turystycznym i z tego powodu trafiają pacjenci z całego województwa śląskiego. Wzrasta również zapadalność na choroby naczyniowe mózgu. Oddział dysponuje 31 łóżkami.

2. Blok Operacyjny


Kierownik: lek. med. Marek CzyżTelefon: 33 827-25-26Opis:  Blok dysponuje czterema salami operacyjnymi z salą cięć cesarskich. Posiada wykwalifikowaną kadrę medyczną. Średnio rocznie na Bloku Operacyjnym wykonuje się 4000 zabiegów.

3. Oddział Chirurgii Ogólnej


Ordynator: dr n. med. Józef WróbelTelefon:  33 827-25-58Opis:  Oddział Chirurgii Ogólnej wykonuje szeroki wachlarz zabiegów operacyjnych. Dobrze wykształcona i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra lekarska oraz pielęgniarska zapewnia wysoki poziom świadczonych usług. Stale współpracuje z Poradnią Chirurgii Ogólnej. W oddziale jest wykonywany pełny profil operacji w zakresie chirurgii ogólnej – w tym operacje gruczołu tarczycy, zabiegi z zakresu chirurgii mikroinwazyjnej, wszystkie zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego. Oddział liczący 46 łóżek dysponuje  dwoma w pełni wyposażonymi i klimatyzowanymi salami operacyjnymi. Duże wykonane świadczeń wynika z następujących faktów :

  • ostrych dyżurów – stany nagłe i ratujące życie,
  • wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur w zakresie chirurgii ogólnej t.j. operacji w zakresie przełyku , trzustki i rozległych wieloprocedurowych operacji onkologicznych,
  • wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur w zakresie chirurgii   endoskopowej  jak EPCW z papillotomią , polipektomia , endoskopowe tamowanie krwawień,
  • dobrze rozwinięte procedury laparoskopowe ( cholecystecotmia , appendectomia , plastyka przepuklin pachwinowych i wprowadzenie operacji antyrefluksowych )
  • oddział wykonuje ponadto pełny asortyment zabiegów w zakresie wola łącznie z operacjami wtórnymi , w czym się specjalizuje.

4. Oddział Noworodkowy


Ordynator: dr n. med. Irena GrudzieckaTelefon:  33 827-25-35Opis: Oddział Noworodkowy gwarantuje profesjonalną, wysoko specjalistyczną i miłą opiekę nad nowo narodzonymi dziećmi. Oddział Noworodkowy wyposażony jest w 27 łóżek.

5. Oddział Ginekologiczno-Położniczy


Ordynator: lek. med. Michał BaliśTelefon:  33 827-25-21Opis:  Oddział Ginekologiczno-Położniczego dysponuje nowoczesną salą do porodów rodzinnych z pełnym zapleczem, między innymi z własnym węzłem sanitarnym umożliwiającym  rodzącej przebywanie w trakcie porodu w wannie w dowolnym czasie. Rocznie przyjmuję się około 1900 porodów.Wielką wagę przypisuje się obecności ojca w tym niezwykle ważnym dla kobiety momencie. Nasze doświadczenia, a także wyniki badań prowadzonych na świecie, wykazują bowiem, że kobieta w obecności męża czuje się spokojniejsza i psychicznie wzmocniona. Ojcu przypada udział w przecięciu pępowiny, co oznacza zwykle wielkie, emocjonalne zaangażowanie w akt narodzin. Utrwala to więź z nowonarodzonym dzieckiem, tak więc w Oddziale zapewniamy swobodną, prawie rodzinną atmosferę. Po porodzie matki przebywają na sali z dzieckiem w dowolnym czasie. W naszym Szpitalu, jeśli matka sobie tego życzy, istnieje możliwość oddania dziecka, na jakiś czas, pod fachową opiekę personelu Oddziału Noworodkowego, zyskując tym samym tak wówczas potrzebną możliwość wypoczynku. W Oddziale przeprowadzana jest zarówno diagnostyka jak i ginekologiczne zabiegi operacyjne, jest to jeden z niewielu Oddziałów na Śląsku, gdzie wykonujemy zabiegi histeroskopowe.

6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Ordynator: lek. med. Janusz GruszczykTelefon: 33 827-25-53Opis:  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje wszystkie procedury związane z leczeniem pacjentów w stanach zagrożenia życia, zgodnie ze współcześnie obowiązującymi standardami. Na naszą prośbę  płatnik świadczeń medycznych rozszerzył słownik procedur wykonywanych w OAiIT o wentylację rozdzielczą. Procedura ta wykonywana jest tylko w nielicznych najlepszych oddziałach. Oddział nasz uczestniczy w programie transplantologii.  W ramach swojej działalności można prowadzić opiekę nad pacjentem zależnym od wentylacji zastępczej. Z powodzeniem wdrażane są nowe techniki leczenia umożliwiające skuteczniejsze postępowanie w stanach zagrożenia życia ( jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce wprowadziliśmy do terapii preparat NovoSeven ). Oddział jako jeden z dwóch oddziałów na terenie śląska wykonuje dializoterapię wątrobową, którą rozpoczął jako jeden w województwie. Oddział  AiIT  wykonuje świadczenia medyczne na rzecz pacjentów leczonych w oddziałach zabiegowych i zachowawczych naszego szpitala. Oddział dysponuje sześcioma stanowiskami terapii

7. Oddział Kardiologiczny


Ordynator:  lek. med. Klaudiusz KomorTelefon: 33 827-25-89Opis: Oddział Kardiologiczny ściśle współpracuje z Poradnią Kardiologiczną działającą na terenie Szpitala, gdzie udziela się co roku ok. 10 000 porad.

Liczba pacjentów wymagających hospitalizacji i jednocześnie chcących się leczyć w naszym Oddziale stale rośnie. Oddział cieszy się dużym uznaniem i popularnością wśród pacjentów na naszym terenie. Lokalizacja w zmodernizowanych pomieszczeniach w centrum miasta dodatkowo przyciąga pacjentów i zwiększa liczbę hospitalizacji.

W Oddziale pracują lekarze posiadający wysokie kwalifikacje i ogromną praktykę. Pacjentów przyciąga do Oddziału również możliwość przeprowadzenia nowoczesnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej. Oddział dysponuje pracownią echokardiograficzną, posiadającą duże doświadczenie oraz pracownią holterowską, prób wysiłkowych, elektrofizjologii, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt. Oddział dysponuje 33 łóżkami.

8. Oddział Wewnętrzny


Ordynator:  dr n. med. Grażyna PuzońTelefon:  33 827-25-18Opis:  Oddział Wewnętrzny  jest oddziałem pełno profilowym. Przyjmuje pacjentów z patologią wielonarządową. W ramach własnej, wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej wykonuje szereg badań diagnostycznych: USG jamy brzusznej, Holter EKG, Holter RR, próbę wysiłkową EKG, punkcję mostka oraz wiele innych. Posiada jedynego w powiecie bielskim i w ościennych specjalistę w zakresie geriatrii. Stale, systematycznie prowadzi szkolenia stażystów oraz lekarzy do specjalizacji dzięki akredytacji, którą posiada oddział. Jako jedyny w Bielsku-Białej specjalizuje się i prowadzi leczenie chorych w wieku podeszłym , z uwzględnieniem przypadków szczególnych. Oddział dysponuje 33 łóżkami.

Oddziały przy E. Plater 17

1. Oddział Medycyny Paliatywnej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym

Ordynator: lek. med. Wiesława Juraszek Kierownik Zakładu: Katarzyna Stec
Telefon: 33 819-87-84

Oddział Medycyny Paliatywnej pełni wszechstronną opiekę nad chorymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu postępujące  choroby. Leczenie chorych obejmuje uśmierzanie bólu i innych objawów, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorego w czasie trwania choroby. Do oddziału przyjmowani  są chorzy z silnym  i trudnym do kontroli bólem, dusznością, splątaniem, pobudzeniem oraz innymi niemożliwymi do kontroli w domu objawami, chorzy wymagający doraźnych zabiegów instrumentalnych. Szczególne wskazania do hospitalizacji to: nieoperacyjna niedrożność jelit, przerzuty do mózgu, patologiczne złamania, hiperkalcemia. Oddział w jeszcze w marcu dysponował 6 łóżkami i mieścił się w Szpitalu przy ul. Wyzwolenia,  od kwietnia 2012 r. posiada 20 łóżek w pięknie odremontowanym i dostosowanym do prowadzenia takiej działalności budynku przy ul. E. Plater 17.

Wykwalifikowany personel oddziału prowadzi  w formie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Poradnię Medycyny Paliatywnej i Poradnię Leczenia Bólu dla pacjentów o podobnych schorzeniach, a nie wymagających hospitalizacji.

W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym podstawowym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub zmianami starczymi wymagają przez pewien czas stałej opieki pielęgniarskiej połączonej z kontynuacją leczenia.