CO Instytut Kraków – Otwarcie Kliniki Chirurgii, Oddziału Anestezjilogii i IT, Bloku Operacyjnego po remoncie

Otwarcie Kliniki Chirurgii, Oddziału Anestezjilogii i IT, Bloku Operacyjnego po remoncie

Michał Tomala
22 grudnia 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W listopadzie 2014 roku po trwającej wiele miesięcy przebudowie otwarto w krakowskim Oddziale Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie nowe wnętrza Kliniki Chirurgii Onkologicznej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej oraz Blokiem Operacyjnym.

 

 

 

 

Klinika Chirurgii Onkologicznej liczy obecnie 6 nowoczesnych, przestronnych i funkcjonalnych sal chorych, wyposażonych we wszystkie niezbędne udogodnienia, które gwarantują chorym bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu. Większość sal posiada własny węzeł sanitarny, a dodatkowo na Oddziale znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jedna z sal jest przeznaczona do wzmożonego nadzoru medycznego i wyposażona w najnowszej generacji monitory oraz pompy infuzyjne. Nowe warunki socjalne pozwalają pacjentom na przyjemny pobyt w oddziale i szybszy powrót do zdrowia. Pacjenci Kliniki pozostają pod stałym nadzorem zarówno nowoczesnych urządzeń monitorujących ich stan, jak i pod czujnym okiem doświadczonego zespołu pielęgniarskiego i lekarskiego.

 

W Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej jest 5 stanowisk dla chorych, wymagających intensywnej opieki po przebytych operacjach lub przyjętych do OIOM z innych Klinik Centrum Onkologii. Jedno ze stanowisk umożliwia izolację chorych. Oddział jest wyposażony w nowoczesne respiratory, zarówno przyłóżkowe, jak i transportowe. Posiada możliwość zaawansowanego monitorowania układu krążenia chorych – zarówno nieinwazyjnego (kardiografia impedancyjna), jak i inwazyjnego (w tym pomiary rzutu serca metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego oraz termodylucji przezpłucnej). Oddział posiada aparat ultrasonograficzny, który umożliwia wykonywanie badań przyłóżkowo, oraz przeprowadzanie drobnych zabiegów. Nowoczesne defibrylatory umożliwiają skuteczne prowadzenie resucytacji. Istnieje możliwość zastosowania stymulacji serca – zarówno przezskórnej, jak i za pomocą elektrody endokawitarnej. Duża liczba pomp infuzyjnych, oraz dostępność aparatu ultrasonograficznego, ułatwiają leczenie przeciwbólowe po zabiegach i przyczyniają się do poprawy komfortu chorych. Nad dobrostanem chorych czuwa wykwalifikowana kadra pielęgniarska i lekarska. Nowe warunki lokalowe i sprzęt pozwalają skutecznie leczyć chorych z niewydolnością wielonarządową, u chorych po operacjach, oraz przyjętych do OIOM z powodu powikłań, które rozwinęły się podczas chemioterapii lub radioterapii.

 

Całkowicie przebudowany i niezwykle nowocześnie wyposażony Blok Operacyjny posiada salę przygotowawczą oraz dwie bardzo nowoczesne sale operacyjne, których wyposażenie pozwala na bezpieczne wykonywanie bardzo rozległych operacji u chorych na nowotwory złośliwe. Zakupiony sprzęt pozwala na przeprowadzenie operacji metodami klasycznymi z wykorzystaniem wielu nowoczesnych haków operacyjnych, pozwalających na świetny dostęp chirurgom do właściwych obszarów ciała chorego. Blok Operacyjny oferuje także możliwość przeprowadzania operacji z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych – w szczególności operacji laparoskopowych. Blok wyposażono również w urządzenie umożliwiające wykonywanie endoskopowych zabiegów z dostępu przez odbyt w odrębnie dolnej części jelita grubego – system Transanal Endoscopic Microsurgery (TEM). Blok operacyjny posiada również generatory pozwalające na zastosowanie dwóch różnych technik ablacyjnych zmian w wątrobie lub w nerkach: ablacji mikrofalowej oraz ablacji z użyciem energii o częstotliwości radiowej.

Przebudowany Blok Operacyjny jest wyposażony w niezwykle funkcjonalne kolumny do obsługi endoskopów – zarówno podczas endoskopowych zabiegów urologicznych jak i wziernikowania przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia). Kolumny endoskopowe wyposażone w system NBI pozwalający na obrazowanie w wąskim paśmie światła, co ma niebagatelne znaczenie w diagnozowaniu i wczesnym wykrywaniu zmian niewielkich lub słabo widocznych.Sale operacyjne wyposażone są w nowoczesną klimatyzację z utrzymanym nadciśnieniem, a zastosowany nawiew laminarny wymusza jednokierunkowy obieg powietrza. System filtrów warunkuje odpowiednią czystość powietrza. Każda sala operacyjna wyposażona jest w kolumnę chirurgiczną i anestezjologiczną z doprowadzonymi gazami medycznymi zasilanymi z centralnego systemu. W kolumnach doprowadzone są niezbędne gazy: tlen, podtlenek azotu, dwutlenek węgla (do zasilania kolumn laparoskopowych), sprężone powietrze, ssanie („próżnia”) oraz odciąg gazów anestetycznych. Kolumny laparoskopowe wyposażone w podwójne tory wizyjne, a do zabiegów chirurgii otwartej w nowoczesnych lampach operacyjnych (światło LED) zamontowano kamery umożliwiające bezpośredni podgląd pola operacyjnego na dużym ekranie. Blok Operacyjny został wyposażony w nowoczesne aparaty do diatermii z koagulacją argonową, nóż harmoniczny z osprzętem, śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C. Posiada także maty grzewcze na stół operacyjny, a także szafy termostatyczne o zakresie temperatury + 3 do +70 stopni Celsjusza do podgrzewania płynów ustrojowych do jam ciała, a także dla potrzeb anestezjologicznych. Blok wyposażono również w aparaty USG z głowicami: liniową, Convex, śródoperacyjną, a także laparoskopowa.

Poza chirurgami aparaty USG wykorzystuje również zespół anastezjologów do poprzecznej blokady ściany brzucha (TAP – Transversus Abdominis Plane) i znieczuleń splotów nerwów obwodowych. Do dyspozycji anestezjologów stoją także nowoczesne aparaty do znieczulenia z pomiarem głębokości zwiotczenia; jeden z nich posiada monitor funkcji życiowych z możliwością monitorowania adekwatności znieczulenia w oparciu o ocenę entropii i SPI (odpowiedzi na bodźce bólowe na podstawie krzywej pletyzmografii). Sale operacyjne wyposażono w liczne pompy infuzyjne i defibrylator z możliwością wykorzystania jako monitor funkcji życiowych, a także wideolaryngoskop z torem wizyjnym do trudnych intubacji oraz zestaw laryngoskopów światłowodowych z zestawem prowadnic. Każda sala wyposażona jest w stacje przeglądowe cyfrowych i analogowych obrazów medycznych zgodnych ze standardem DICOM z podłączeniem do PACS.