Profilaktyka | Nowy spot promujący profilaktyczne badania piersi

Nowy spot promujący profilaktyczne badania piersi

Przedstawiamy nowy spot promujący profilaktyczne badania piersi.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi – w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

  • które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii w ramach Programu;
  • otrzymały w ramach realizacji Programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

źródło: www.profilaktykaraka.coi.waw.pl