Profilaktyka | Wykonaj bezpłatną mammografię! Adresy placówek i harmonogram postojów mammobusów

Wykonaj bezpłatną mammografię! Adresy placówek i harmonogram postojów mammobusów

Szanowne Panie!

Przypominamy – aby wykonać profilaktyczne badanie mammograficzne, należy zgłosić się do placówki medycznej, która realizuje Program profilaktyki raka piersi.

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne

Profilaktyczną mammografię można wykonać również w pracowni mobilnej w tzw. mammobusie.

Informacje o postojach mammobusów można znaleźć na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/

Wykonaj bezpłatną mammografię! Zdrowo jest wiedzieć.

Badania skierowane są do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).