Profilaktyka | Dni walki z gruźlicą i chorobami płuc

Dni walki z gruźlicą i chorobami płuc

Od 1 do 10 grudnia szczególną uwagę zwracamy na gruźlicę i choroby płuc. Obecnie na choroby przewlekle dróg oddechowych cierpi ponad 1 miliard osób na świecie. W samej Europie ponad 130 milionów ludzi ma alergię górnych dróg oddechowych, a 30 mln – astmę. W Polsce choroby układu oddechowego należą do najczęściej występujących schorzeń do 30. roku życia i coraz częściej występują w wieku starszym.

Więcej na stronie ministerstwa zdrowia