Personalizowana onkologia « Pacjent

Personalizowana onkologia

 

Współczesna medycyna jest ściśle związana z rozwojem nauki. Personalizowana onkologia, to klasyczny przykład transferu najnowocześniejszych technologii i metodologii z laboratoriów do klinik. Dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu: chirurgów, onkologów, patomorfologów, genetyków i biologów molekularnych,  można zaproponować pacjentom leczenie „skrojone na miarę” potrzeb. Podstawą w zindywidualizowanym postępowaniu w leczeniu chorych na raka jest precyzyjne określenie rodzaju zaburzenia. W tym celu bada się Pacjentów pod kątem charakterystyki molekularno-genetycznej

Personalizowana onkologia, to przede wszystkim leczenie dostosowane do potrzeb konkretnej osoby – zidywidualizowane na podstawie informacji genetycznej zawartej w komórkach nowotworowych. Po kwalifikacji pacjenta przez onkologa jest wykonywany profil genetyczny: korelacja ekspresji genów, z oceną na jakie leki z 1200 testowanych, chory najlepiej odpowie, a na jakie jest oporny. W ten sposób można przygotować dla pacjenta indywidualną terapię. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć powikłania, nawroty choroby, zmniejszyć liczbę osób opornych na leczenie. W efekcie tego chory otrzymuje najskuteczniejszą i najbardziej bezpieczną metodę leczenia.