Szpital Morski PCK – Poradnie

Poradnie

1. Poradnia Onkologiczna

Kierownik: lek. med. Krystyna Lamentowicz


Absolwentka Gdańskiej Akademii Medycznej, specjalista radioterapii onkologicznej. Od 1978 roku pracownik Oddziału Radioterapii Szpitala Morskiego, a od 2000 r. Kierownik Poradni Onkologicznej.

W Przyszpitalnej Poradni Onkologicznej rocznie udziela się ponad 26000 porad specjalistycznych. Zajmujemy się rozpoznawaniem, leczeniem i kontrolą po leczeniu wszystkich chorób nowotworowych. Podstawowym zadaniem Poradni Onkologicznej jest kwalifikacja chorych do leczenia:

 • cytostatykami tzw. chemioterapią, która może być prowadzona w Poradni Chemioterapii czyli w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych w Oddziale Onkologii Klinicznej
 • radioterapią, która dla chorych mieszkających na terenie Trójmiasta może być prowadzona w Zakładzie Teleterapii ambulatoryjnie, na zasadzie dochodzenia z domu. Chorzy zamiejscowi zostają zapisani na kolejkę do Oddziału Radioterapii.
 • po zakończeniu leczenia wszystkich chorych kontrolujemy, okresowo.

Poza leczeniem i kontrolowaniem chorób nowotworowych Poradnia Onkologiczna prowadzi działalność profilaktyczną chorób piersi (dysplasia piersi, zapalenia piersi, torbiele, guzki łagodne). W Poradni Onkologicznej zabezpieczamy konsultacje onkologiczne dla szpitali i przychodni z całego województwa pomorskiego. Poradnia Onkologiczna współpracuje z Oddziałem Radioterapii, Oddziałem Onkologii Klinicznej, Oddziałem Chirurgii Onkologicznej, Oddziałem Ginekologii Onkologicznej, Zakładem Patomorfologii co pozwala na kompleksową obsługę chorych nowotworowych. Współpracujemy też z Klubem Amazonek.

Poradnia Chemioterapii przynależy organizacyjnie do Poradni Onkologicznej.
Realizowane są tu świadczenia ambulatoryjne zgodne z zakresem i wymaganiami zawartymi w podpisanej umowie z NFZ.

 • kwalifikację do leczenia chemicznego (badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, udzielanie lub zalecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych,
 • prowadzenie wybranych programów lekowych
 • chemioterapia cytostatykami doustnymi
 • immunoterapia nowotworów złośliwych min. rak nerki, czerniak złośliwy,
 • hormonoterapia nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
 • okresowa ocena skuteczności leczenia specjalistycznego,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do poradni chemioterapii nie wymaga się skierowania!
Rejestracja 58 72 60 424

2. Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Kierownik: dr n.med. Wojciech Jasiński

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, doktor nauk medycznych, specjalizacja chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej pod kierownictwem prof. Wiesława Janusza Kruszewskiego. W Oddziale Chirurgii Onkologicznej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK zatrudniony od momentu jego powstania. Początkowo jako zastępca Ordynatora, a następnie jako Koordynator w Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Od 2009 r. odpowiedzialny również za funkcjonowanie Poradni Chirurgii Onkologicznej i jej właściwą współpracę z Oddziałem.

W poradni kontynuowana jest opieka nad pacjentami operowanymi w Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Odbywają się konsultacje, mające na celu kwalifikację chorych do właściwego sposobu leczenia onkologicznego (chirurgia, chemioterapia, radioterapia), z określeniem sekwencji ww. postępowania. Wykonywane są zabiegi biopsji gruboigłowych, biopsji otwartych i inne zabiegi możliwe do przeprowadzenia w znieczuleniu miejscowym (usuwanie znamion skórnych, guzów skóry i tkanki podskórnej, węzłów chłonnych).

3. Poradnia Chemioterapii

Poradnia Chemioterapii przynależy organizacyjnie do Poradni Onkologicznej.
Realizowane są tu świadczenia ambulatoryjne zgodne z zakresem i wymaganiami zawartymi w podpisanej umowie z NFZ.

 • kwalifikację do leczenia chemicznego (badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, udzielanie lub zalecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych,
 • prowadzenie wybranych programów lekowych
 • chemioterapia cytostatykami doustnymi
 • immunoterapia nowotworów złośliwych min. rak nerki, czerniak złośliwy,
 • hormonoterapia nowotworów złośliwych min. rak piersi, rak gruczołu krokowego,
 • okresowa ocena skuteczności leczenia specjalistycznego,
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do poradni chemioterapii nie wymaga się skierowania!
Rejestracja 58 72 60 424