CO Instytut Gliwice – Poradnie

Poradnie

Pracownia Rehabilitacyjna

rehabKierownik Pracowni Rehabilitacyjnej mgr Iwona Makles-Kacy

Rejestracja Pracowni Rehabilitacyjnej czynna jest:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach:7.00 – 15.00
wtorek, czwartek w godzinach: 7.00 – 18.00
Sekretariat: (32) 278 96 76
Fizjoterapeuci: (32) 278 96 66

E-mail: [email protected]

Pracownia Rehabilitacyjna Instytutu Onkologii działa jako Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, a także prowadzi opiekę fizjoterapeutyczną dla pacjentów leczonych w klinikach. Zespół fizjoterapeutów pomaga pacjentom leczonym onkologicznie w utrzymaniu i odzyskaniu maksymalnej sprawności fizycznej na każdym etapie hospitalizacji w gliwickim Instytucie.

 Prowadzimy:

 • rehabilitację pacjentek leczonych z powodu raka piersi (po zabiegach oszczędzających pierś i rekonstrukcji piersi),
 • kompleksową terapię obrzęku limfatycznego,
 • edukację pacjentów w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej po usunięciu węzłów chłonnych,
 • usprawnianie pacjentów leczonych z powodu nowotworów w regionie głowy i szyi, guzów tkanek miękkich, nowotworów mózgu, nowotworów narządów rodnych, nowotworów w obrębie jamy brzusznej.

Nasza Pracownia to przestronne, dobrze wyposażone sale gimnastyczne, gdzie prowadzone są zarówno ćwiczenia grupowe, jak i indywidualne. Posiadamy odrębne pomieszczenia do zabiegów fizykoterapii i masażu, wyposażone w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę medyczną. W naszej pracy z pacjentem dbamy o atmosferę zrozumienia, serdeczności
i życzliwości.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Program rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowany w warunkach ośrodka dziennego skierowany jest do pacjentów leczonych z powodu nowotworów piersi i/lub po usunięciu węzłów chłonnych innych okolic ciała. Głównym celem programu kompleksowej rehabilitacji jest zapewnienie ciągłości i kompleksowości terapeutycznej oraz przywrócenie sprawności psycho-fizycznej pacjentom leczonym onkologicznie.

Program terapeutyczny obejmuje:

 • porady lekarskie,
 • kinezyterapię – ćwiczenia lecznicze prowadzone są indywidualnie i/lub grupowo,
 • kompleksową terapię przeciwobrzękową – manualny drenaż limfatyczny (MDL), kompresjoterapię z wykorzystaniem pomp pneumatycznych i/lub wielowarstwowe bandażowanie, odpowiednio dobrane ćwiczenia ruchowe, a także edukację chorych
  w zakresie profilaktyki urazów i higieny skóry,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne (stosowane w uzasadnionych klinicznie przypadkach): zabiegi głębokiej oscylacji przy użyciu aparatu Hivamat 200, sekwencyjny masaż uciskowy przy użyciu aparatu Boa 5-cio i 12-sto komorowego, kąpiele wirowe kończyn, laseroterapia,
 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • edukację w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej i zasad zdrowego odżywiania się.

W swojej pracy z pacjentami wykorzystujemy nowoczesne metody fizjoterapeutyczne tj: prioprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (PNF), kinesiology taping, terapię mięśniowo-powięziową, metodę centralnej i obwodowej stabilizacji. Pacjenci przebywający w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej mają możliwość korzystania z pomocy psychologicznej
w zakresie indywidualnych konsultacji, wsparcia psychologicznego, diagnozy neuropsychologicznej oraz pogłębionej pracy z ciałem. W trakcie pobytu uczestniczą
w zajęciach grupowych, poznając techniki relaksacji. Zainteresowani pacjenci mogą korzystać z indywidualnej pracy psychoterapeutycznej z wykorzystaniem hipnozy ericksonowskiej oraz technik wizualizacyjnych.

Przychodnia Przykliniczna

dr n. med. Aleksander Zajusz

Kierownik Przychodni Przyklinicznej

Sekretariat Kierownika Przychodni: (32) 278 82 18


E-mail: [email protected]W skład Przychodni wchodzą:

 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chorób Piersi
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
 • Poradnia Transplantacyjna
 • Poradnia Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Poradnia Endoskopowa
 • Punkt Pobierania Krwi i Materiałów Tkankowych
 • Centrum Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Chorób Nowotworowych

Przychodnia Przykliniczna jest nowoczesnym, skomputeryzowanym kompleksem diagnostyczno-zabiegowym. Przychodnia wykonuje:

 • diagnostykę chorób nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, mammografii i ultrasonografii, radiologicznej scyntygrafii, immunohistochemii, diagnostyki molekularnej i markerów nowotworowych, endoskopii, biopsji celowanej i stereotaktycznej,
 • kwalifikację do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w klinikach Instytutu Onkologii,
 • regularne badania kontrolne po zakończeniu leczenia w wyznaczonych terminach i stałą opiekę nad leczonym chorym,
 • leczenie ambulatoryjne ostrych i późnych odczynów i powikłań po chemio- i radioterapii,
 • prowadzenie mono- i wielolekowej chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych,
 • konsultacje i konsylia onkologiczne dla chorych ze szpitali i przychodni całego kraju, objętych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • diagnostykę genetyczną i molekularną chorób nowotworowych.

Kadrę Przychodni stanowią doświadczeni specjaliści onkolodzy. Zasadą jest konsyliarne ustalanie rozpoznania wystąpienia i zaawansowania nowotworu, w zespołach lekarzy specjalistów, oraz kwalifikacja do ambulatoryjnego lub szpitalnego leczenia.