CO Instytut Warszawa – Poradnie

Poradnie

Przychodnia Onkologiczna I (przy u. W. K. Roentgena 5 w Warszawie)

 1. Do zadań Przychodni Onkologicznej I należy:


  1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z profilem poradni;


  2) kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;


  3) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją medyczną pacjentów Przychodni Onkologicznej I;


  4) współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 2. W skład Przychodni Onkologicznej I wchodzą:


  1) Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  2) Poradnia Otorynolaryngologiczna I:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  3) Poradnia Onkologiczna I:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 1;


     b) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 2;


     c) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 3;


  4) Poradnia Chirurgii Onkologicznej I:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 1;


     b) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 2;


     c) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 3;


  5) Poradnia Chirurgii Ogólnej I:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 1;


     b) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 2;


     c) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny Nr 3;


  6) Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  7) Poradnia Urologiczna:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  8) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza I:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  9) Poradnia Neurochirurgiczna;


  10) Poradnia Gastroenterologiczna;


  11) Poradnia Kardiologiczna;


  12) Poradnia Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  13) Poradnia Psychoonkologii;


  14) Punkt Pobierania Materiału do Badań


  15) Poradnia Neurologiczna.

Przychodnia Onkologiczna II (przy ul. Wawelskiej 15 w Warszawie)

 1. Do zadań Przychodni Onkologicznej II należy:


  1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zgodnie z profilem poradni;


  2) kierowanie chorych do odpowiednich klinik, zakładów, oddziałów w celu dalszego leczenia;


  3) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją medyczną pacjentów Przychodni Onkologicznej II;


  4) współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 2. W skład Przychodni Onkologicznej II wchodzą:


  1) Poradnia Onkologiczna II:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  2) Poradnia Chirurgii Onkologicznej II:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  3) Poradnia Chirurgii Ogólnej II:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  4) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza II:


     a) Gabinet Zabiegowo – Diagnostyczny;


  5) Poradnia Otorynolaryngologiczna II.