Dolnośląskie CO – Poradnie

Poradnie

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna

Kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej – dr n. med. Piotr Hudziec

E-mail: [email protected]

Przyjmuje w sprawach służbowych od godz. 13:00 do 14:00 tel. 71 36 89 287

Z-ca Przełożonej Pielęgniarek – mgr Iwona Dudzic

Tel: 71 36 89 268

E-mail: [email protected]

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna jest integralną częścią Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Udziela świadczeń leczniczych nie odpłatnie zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w trybie planowym.

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez Ministra Zdrowia.

Prowadzimy opiekę ambulatoryjną, diagnostykę, leczenie, konsultacje i porady lekarskie oraz profilaktykę chorób nowotworowych. Dziennie przyjmujemy około 500 – 600 pacjentów.


Ze względu na duże zainteresowanie pacjentów poradami specjalistów onkologów wprowadziliśmy limity przyjęć do poszczególnych gabinetów.

 1. W obrębie Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają następujące poradnie:

  1. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  2. Poradnia Radioterapii
  3. Poradnia Chemioterapii
  4. Poradnia Radioterapii Ginekologicznej
  5. Poradnia Ginekologii Onkologicznej
  6. Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka
 2. W Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają również:

  1. Gabinet Zabiegowy wykonujący drobne zabiegi chirurgiczne, krioterapię.
  2. Gabinet Opatrunkowy dla pacjentów operowanych w DCO.
  3. Gabinet Kolposkopii przyjmujący pacjentki w ramach programów profilaktycznych.
  4. Gabinet Endoskopii