Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie – Poradnie

Poradnie


Adres: ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa

Tel. (22) 34 96 609, (22) 34-96-600 wew. 170

Fax. (22) 34 96 619Adres: ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Tel. (22) 34 96 100 wew. 129, 131, 132, 297

Fax. (22) 34 96 459

e-mail: [email protected]Kierownik: lek. med. Ewa Stefańska – Windyga
Lekarze: dr n. med. Ewa Mendek-Czajkowska, dr n. med. Izabela Kopeć, lek. med. Elżbieta Kostkiewicz, lek. med. Agnieszka Łuczak, lek. med. Tomasz Russjan, lek. med. Hanna Wróblewska – Kozak, lek. dent. Barbara Skrzypek
Kierownik Rejestracji: Dagmara Malczyk
Konsultanci: prof. dr hab. n. med. Stanisław Maj, prof. dr hab. n. med. Lech Konopka
Przychodnia Specjalistyczna ma za zadanie udzielanie ambulatoryjnych porad i konsultacji lekarskich w zakresie chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, zaburzeń hemostazy i porfirii oraz udzielanie pomocy doraźnej wszystkim chorym zgłaszającym się do Przychodni. Poradnia zajmuje się także kwalifikowaniem i kierowaniem chorych do leczenia w klinikach i Oddziale Leczenia Dziennego Instytutu lub pod opiekę jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Odpowiedzialna jest również za przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych u pracowników Instytutu.
W skład Przychodni wchodzą Rejestracja i Archiwum Chorych, Poradnia Chorób Krwi, Poradnia Zaburzeń Hemostazy, Poradnia dla Chorych na Porfirię i ich Rodzin, Poradnia Hematologiczna dla Kobiet w Ciąży, Poradnia dla Chorych na Wrodzone Niedokrwistości i Poradnia Medycyny Pracy.